Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği(OİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE TEMA
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için düzenlenmektedir. Katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi ticarileşebilir projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Yarışma Teması: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

YARIŞMA İÇERİĞİ
Yarışma; otomotiv endüstrisindeki genel tasarıma odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) teknik tasarımını ifade etmektedir. Sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi ticarileştirilebilir projeler, vb yarışma kapsamında değerlendirilir.

ÖDÜLLER

Otomotivin Geleceği Tasarim Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.

Derece Ödüller (TL)

1. 70.000 TL

2. 60.000 TL

3. 50.000 TL

4. 40.000 TL

5. 30.000 TL

TOPLAM 250.000 TL

Ödüle ilişkin T.C.Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir.

OİB yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 29 Mart 2019
Ödül Töreni: 9-10 Mayıs 2019 / Sabancı Üniversitesi

Şartname detayları ve Başvuru Formu :
https://www.otomotivingelecegi.com/yarisma/sartname