Otomotiv Sektöründe Yeni Gelişen Proje Pazarı 2015

PROJE PAZARI
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi; otomotiv sektörünü bir araya getirmek, akademiyi ve iş camiasını buluşturmak, bu konuda üretilmiş ya da tasarlanmış projeleri sergilemek amacıyla 18 Kasım 2015’te “Otomotiv Sektöründe Yeni Gelişen Proje Pazarı” düzenliyor.

Katılımcıların online olarak gerçekleştirebileceği proje başvurusu, akademinin ve sanayinin önde gelen temsilcileri ile değerlendirildikten sonra etkinlik günü dereceye giren projeler açıklanıyor. Projeler etkinlik günü sergi salonunda poster olarak olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor, isteyen proje sahipleri prototiplerini sergileme imkanına sahip oluyor. Tüm projeler bir kitapçıkta toplanıyor, ziyaretçilerin ve sonrasında sektörün beğenisine sunuluyor.

Başvuruların 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacağı bu etkinlikte, etkinlik günü boyunca otomotiv, ar-ge ve sanayi işbirlikleri hakkında dikkat çekici konuşmacılar kürsüde yerlerini alıyorlar..

YARIŞMA AMACI
Otomativ Sektöründe Yeni Teknolojiler Proje Pazarı 2015 ile;

Ülkemizdeki otomotiv sanayicilerini, araştırmacılarını ve akademisyenlerini bir araya getirmeyi;
Yenilikçi ürünleri / metotları sanayi ile buluşturmak ve akademik buluşun sanayinin kullanımına sunmayı,
Otomotiv sektörü için farkındalığı artırarak özel sektör, üniversiteler ve araştırmacılar için toplumda kamuoyu oluşturmayı,
Yeni ve gelişen teknolojilerin ülkemizde yaygınlaşmasını, otomotiv sektöründe çalışmalarının ivmelendirilmesini ve katma değerinin arttırılmasını amaçlamaktayız.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ “OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ GELİŞEN TEKNOLOJİLER PROJE PAZARI” ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN ADI:
Otomotiv Sektöründe Yeni Gelişen Teknolojiler Proje Pazarı

2- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR:
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YTÜ TTO)

3- KONUSU
Üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında proje kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma amacı ile düzenlenen yarışmasıdır..

4- YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLERİ
Otomotiv Sektöründe Yeni Teknolojiler Proje Pazarı 2015 ile; ülkemizdeki otomotiv sanayicilerini, araştırmacılarını ve akademisyenlerini bir araya getirerek; yenilikçi ürünleri / metotları sanayi ile buluşturmayı, sektörel akademik buluşun sanayinin kullanımına sürerek, meydana gelen inovatif ürünü/hizmeti toplum faydasına dönüştürmeyi ve ülke verimliliğine katkı sağlamayı, Yerli Otomobil konusunda farkındalığı artırarak özel sektör kuruluşları, üniversiteleri ve toplumu bilinçlendirmeyi, yeni ve gelişen teknolojilerin ülkemizde yaygınlaşmasını, otomotiv sektöründe Ar-Ge çalışmalarının ivmelendirilmesini ve katma değerinin arttırılmasını amaçlamaktayız.

5- YARIŞMANIN DUYURULMASI:
Yarışma, düzenleyici kurumların web siteleri ve ilan panoları ile YTÜ Yarışma, Yıldız TTO web sitesi, YTÜ ilan panoları, Yıldız Teknopark ilan panoları ile Yıldız TTO’nun sosyal medya adresleri üzerinden (www.facebook.com/YildizTTO, twitter.com/yildiztto) ilan edilecektir.

6- YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR:
– Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.
– Ekip halinde katılımlarda da tüm ekip üyelerinin aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.

7- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
– Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.
– Etkinlik’te sergilenecek olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda Etkinlik’i düzenleyen kurumun hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta Etkinlik’i düzenleyen kuruma 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.
– Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur.
– 3. Şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalara ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir.
– Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. Parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

8- YARIŞMAYA SON KATILIM TARİHİ
Yarışmaya katılacak projeler, 30/10/2015’e kadar yarışma duyurularında yer alan yöntem ile Yıldız TTO’ya iletilmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi ve dökümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, Yıldız TTO’nun hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- YARIŞMA BAŞVURUSUNUN YAPILMASI
– Yarışma başvurusu, yarışma duyurularında yer alan yöntemler vasıtasıyla yapılacaktır.
– Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- YARIŞMAYA GİREN ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
– Başvurularda doldurulacak formda Proje ya da iş fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir. Değerlendirme belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.
– İlk değerlendirme başvuru formunda iletilen bilgiler üzerinden yapılacak ve projelerin uygulanabilirliği, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü ve yeniliği, pazar potansiyeli, finansal getirisi konuları değerlendirilecektir.
– Ülkemizin seçkin üniversitelerinde bulunan akademisyenler, sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelip seçici kurulu oluşturacak ve projeleri belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecektir.

– Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.

11. SEÇİCİ KURUL VE JÜRİNİN OLUŞUMU
Ülkemizin seçkin üniversitelerinde bulunan akademisyenler, sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelip seçici kurulu oluşturacak ve projeleri belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecektir.

12. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
Sonuçlar, 18 Kasım 2015 etkinlik gününde açıklanacak olup birinciye Macbook Air, ikinciye IPad Air, üçüncüye Apple Watch hediye edilecektir.

13- FİNAL TÖRENİ
18 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan final töreni, protokol ve davetlilerin katılımında düzenlenecektir.

YARIŞMA SÜRECİ
PROJE PAZARINA BAŞVURU
Otomotivle ilgili herhangi bir alanda fikri ve projei olan herkesin başvuru yapabileceği yarışmada başvurular online olarak yapılacaktır.

Başvurular 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Akademik ve iş dünyasının önemli isimlerinden oluşturulacak jüri heyeti, belirlenen değerlendirme kriterlerine göre oylama gerçekleştireceklerdir.
Jüri üyeleri ve değerlendirme kriterleri süreç esnasında internet sitesinden paylaşılacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar, etkinliğin gerçekleşeceği 18 Kasım 2015 tarihinde YTÜ Yıldız Kampüsü Oditoryum’da açıklanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ
Etkinlik günü gerçekleştirilecektir. Ödül töreniyle birlikte Kokteyl ile kapanış yapılacaktır.