Otomotiv Proje Yarışması

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE PAZARI VE TASARIM YARIŞMASI
TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 
1.  A-Yarışmanın Adı ve Türü: 
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI
 
2.  B – Yarışmanın Konusu: 
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve  yenilikçilik  içeren  projelerin  teşvik  edilmesi  ve  değerlendirilmesi  için  öğrenci  ve profesyonel  katılımcılara  yönelik  olarak  ilk  kez  düzenlenmektedir.  Her  kategoride
katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi projelerin  geliştirilmesi  beklenmektedir.  Yarışma  komponent1  bazında;  Ergonomi, Yenilenebilir  Enerji  ve  Çevre,  Emniyet,  Mekanik  Fonksiyonellik  olmak  üzere  4  ayrı
grupta  katılıma  açıktır.  Profesyonel  ve  öğrenci  kategorisi  için  ayrı  ödüllendirmeler yapılacaktır.
 
Katılımcı kategorileri:
1.  Profesyonel 
2.  Öğrenci
 
Yarışma Kategorileri: 
 
1.  Ergonomi,  
2.  Yenilenebilir Enerji ve Çevre,
3.  Emniyet, 
4.  Mekanik Fonksiyonellik

2. AMAÇ
2023 İhracat stratejisi kapsamında ülkemizde arge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, ARGE ve TASARIM konularında yeterli birikimin oluşturulması,  ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metodların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler  tasarlanması, yeni tasarımcılar  yetiştirilmesinin  teşvik  edilmesi,  endüstriyel  tasarım  becerilerinin  geliştirilmesi,
üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulması amaçlanmaktadır.
 
 
1.  ORGANİZASYON
Yarışma Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nce (OİB),  düzenlenmektedir. 
 
2.  KATILIM KOŞULLARI
 
4. A- Profesyonel kategori
Yarışmanın  profesyonel  kategorisi  T.C  vatandaşı  olan,  yurtiçinde  ve  yurtdışında  eğitim veren  üniversitelerin  Otomotiv  ile  ilgili  2  yıllık  önlisans  programları  Mühendislik  ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezunu olan  tüm  serbest  veya  kadrolu  olarak  bir  kurumda,  işletmede  çalışan  profesyonellere açıktır.
 
4.B- Öğrenci kategorisi
Yarışmanın  öğrenci  kategorisi,  T.C  vatandaşı  olan  yurtiçinde  ve  yurtdışında  eğitim  veren Otomotiv  ile  ilgili  2  yıllık  önlisans  programları  ile  Mühendislik  ve  Endüstriyel  Tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans, yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilere açıktır. 
4.C    Katılımcı,  her  bir  kategoride  en  fazla  1  proje  ile  katılabilir.  (  Bir  katılımcı  en  fazla  4 grupta 1’er projeyle, toplamda 4 proje  ile katılabilir.) Bir katılımcının aynı grupta birden  fazla proje göndermesi durumunda, katılımcıya ait aynı grupta yer alan tüm projeler yarışma dışında kalır.   
4.  D  Yarışmaya  katılan  her  projede  özgünlük,  daha  önce  başka  bir  yerde  üretilmemiş, sunulmamış  olması,  17 Mayıs  2012  tarihinden  önce  düzenlenen  başka  bir  yarışmada  ödül almamış  olması  şartları  aranmaktadır.  Bunun  aksi  bir  durumunun  tespiti  halinde,  proje yarışmadan  diskalifiye  edilir;  ödül  kazandıysa  OİB  tarafından  ödülü  nakden  ve  defaten  geri alınır. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin  tasarım üzerinde hak  iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 
4. E OİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 
4.F  Ekip  katılımlarında  tüm  ekip  üyeleri  ilgili  kategorideki  bireysel  başvuru  koşullarını sağlamalı, bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
 
5- KATILIM FORMATI
Yarışma başvuruları online olarak  internet üzerinden dosya yükleme yolu  ile kabul edilecek olup, basılı pafta ya da cd içerisinde başvuru teslim alınmayacaktır.
 
5.A  1.  Adım  (  Online  Kayıt)  :  Yarışma  katılımcıları,  www.otomotivprojeyarismasi.com  /  www.otomotivprojepazari.com  web  sitelerine  e-mail  adresleriyle  üye  olarak  sistemde     yer alan yarışma başvuru  formunu, yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu, kabul ettikten  sonra  çevrimiçi olarak dolduracaklardır. Kişi web  sayfasındaki  şartnameyi  tıklayarak,
başvuru  yapacak  ve  tasarımlarını elektronik ortamda  yükleyecektir. Sisteme  e-mail adresi  ve şifre  ile giriş yapabilecektir. Online başvuruyu süresi  içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. 
 
5.B  2. Adım ( Proje Yükleme): Katılımcıların belirtilen tarihler arasında online başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında  internet üzerinden, daha önce e-mail yolu  ile gönderilmiş şifrelerini girerek projelerinin yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuruda istenen bilgiler:
 
  Fotoğraf
  TC KİMLİK NO
  Telefon No
  Üniversite Adı, Fakülte Adı, Bölüm Adı, Öğrenci No
  Proje çizimleri
  Maket Formu 
  Proje Raporları (Türkçe- İngilizce)  
 
Önemli  Not:  Yüklenen  tüm  projelerin,  sisteme  .jpeg  formatında  proje  ismi  verilerek upload edilmesi gerekmektedir. 
Proje Çizimleri: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.
Paftalar  jpg  formatında  300  (pix/inch)  çözünürlükte  ve  A3  boyutlarında  (29,7cm  x 42cm)  olmalıdır.  Ayrıca  başvurulan  ürün  kategorisi  (Öğrenci/Ergonomi,  Emniyet /Öğrenci) paftalar üzerinde raporlarında yer almalıdır.
 
  Örnek pafta tasarım çalışması web sitesinde bulabilirsiniz.
  Proje Raporları: Başvuru formundaki Proje Raporları alanına yazılmalıdır. 
 
Açıklamalar: 
  Çizimlerin sol üst kısmına pafta OİB Türkiye Otomotiv Sektöründe Tasarım Yarışması,    Teslim  edilecek  malzemelerin  üzerinde  sistem  tarafından  otomatik  olarak  atanacak olan  numara  ile  ürün  ve  katılım  kategorisi  ve  katılım  biçimi  dışında  yarışmacının
kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

 
6-  ÖDÜLLER 
                         Otomotiv Proje Yarışması 
                             Profesyonel  Öğrenci
Birinci                 10.000         10.000
İkinci                  6.000           6.000
Üçüncü              3.000           3.000

Tasarım Yarışması’da dereceye giren 2 yarışmacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak. değerlendirme sonucunda 2 ( iki ) yıl süre ile yurtdışında eğitim imkanı kazanacaktır. Söz konusu eğitime ilişkin detaylar 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Uygulama Usul ve Esasları kapsamında belirlenir.

Otomotiv  Proje  Yarışmasında  her  kategoride,  katılımcılardan  özgün  ve  yenilikçi  projelerin geliştirilmesi  beklenmektedir.  Seçici  Kurul  uygun  bulduğu  projeleri  mansiyon  ile ödüllendirebilir.  Aynı  şekilde,  seçici  kurul  ödüle  layık  proje  bulmadığı  takdirde  ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. 
 
Tasarım  Yarışması  için  yukarıda  belirlenen  4  ana  grupta  öğrenci  ve  profesyonel  kategoride başarılı bulunan projeler ödül töreninde ödüllendirilecektir.  
7-  TAKVİM 
Son Başvuru tarihi: 20 NİSAN 2012, saat 17.00’a kadar Ödül Töreni : 17-18 Mayıs 2012 – İstanbul Haliç Kongre Merkezi 
 
*Tarihlerde  herhangi  bir  değişiklik  olduğu  takdirde  katılımcılara  ayrıca  bildirilecektir.
Sonuçlar,    www.otomotivprojeyarismasi.com  /   www.otomotivprojepazari.com  ve
www.uib.org.tr  sitelerinden ilan edilecektir.
 
 
8.A- JURİ ÜYELERİ  
Juri üyeleri, OİB tarafından oluşturulacak olup, OİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
8.B- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projenin özgünlüğü ve yeniliği
Kullanıcıya sağlayacağı fayda
Üreticiye sağlayacağı fayda
Katma değeri artıran tekniklerin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği 
İhracat Potansiyeli 
   
9- YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Kazananların isimleri ödül töreninde açıklanacaktır. Ayrıca web sitesinde duyurulacaktır. 
 
İlk  3  dereceye  giren  projeler  OİB  Yarışma  Sekretaryasının  arşivinde  muhafaza  edilir, yarışmacılar  OİB’nin  söz  konusu  tasarımları  sergileme  ve  kullanma  hakları  olduğunu  kabul eder. 
  
10- TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ 
27  Haziran  1995  tarihinde  yürürlüğe  giren  “Endüstriyel  Tasarımların  Korunması  Hakkında Kanun  Hükmünde  Kararname”ye  göre,  yarışmaya  katılan  bütün  tasarımcıların,  yarışmaya katıldıkları  “yeni  ve  ayırt  edici  özelliğe  sahip”  tasarımlarının  korunması  için,  Türk  Patent Enstitüsü’ne  başvurma  ve  tasarımlarına  (masrafları  kendilerince  karşılanarak)  “Endüstriyel
Tasarım  Tescil Belgesi”  almaya  hakları  vardır. Arzu  eden  tasarımcılar,  Türk  Patent  Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
 
Yarışmayı  düzenleyen  ve  finanse  eden Uludağ Otomotiv  Endüstrisi  İhracatçıları  Birliği  (OİB),  yarışmaya  katılan  tüm  projeleri  yayımlamak,  arşivlemek  ve  yurtiçi  ve  yurtdışında  sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. 
 
Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir.  Yarışmayı  düzenleyen  ve  finanse  eden  Uludağ  Otomotiv  Endüstrisi  İhracatçıları Birliği  üyeleri,  uygun  buldukları  projeleri  satın  alma  girişiminde  bulunabilirler.  Bu  nedenle, OİB’nin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından  itibaren 6 ay süreli
“Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır. 
 
Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje  ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat  Eserleri  Kanunu”  kapsamında  korunacak  bir  eser  oluştuğunda  bu  eserin  işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı  “Endüstriyel  Tasarımların  Korunması  Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551  sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya
katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı  için  lisans almak  isteyenler  ile bu  hakları  devir  almak  isteyenlerin, Uludağ Otomotiv  Endüstrisi  İhracatçıları  Birliği  bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. 
 
Öncelik  haklarını  kullanarak  lisans  veya  devir  almak  isteyen  Birlik  üyeleri  ödemek  istedikleri bedelden daha  fazla bir bedelin başkaları  tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir. 
 
Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının  lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların;  proje  konusuna  göre,  tasarımcı  veya  eser  sahibi  veya  buluşu  yapan  olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır. 
 
OİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da  birden  çok  sayıda  örnek modelini  üretebilir  ve  bu modelleri  geçici  ya  da  sürekli  olarak sergileyebilir. Bu halde  yarışmaya  katılan  seçilen eserinin OİB’ne  süresiz olarak  tam  kullanım hakkını  verdiğini  peşinen  kabul  ettiğini  ve  buna  bağlı  olarak,  gerek  Fikir  ve  Sanat  Eserleri
Kanunu,  gerekse  diğer  ilgili  mevzuat  gereğince  yarışmaya  gönderdiği  eserinin  çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 
OİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’yi   temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri,  kırtasiye malzemeleri,  antetli  kağıt,  faks,  pankart  ve  benzeri  ortam  ve  faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir  telif hakkı  talep edemeyecektir. 
 
Yarışmaya  katılan  tasarımların  özgün  olmaması,  daha  önce  piyasaya  sunulmuş  veya  benzer yarışmaya  katılmış  olmasından  doğacak  yasal  sorumluluklar,  Uludağ  Otomotiv  Endüstrisi İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. 
 
Yarışmada  ödül  alan  tasarımcının  aldığı  ödül  tutarının  T.C.  kanunlarına  göre  vergi  sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir. 
 
Jüri,  yarışmanın  yararlılığı  açısından  gerekli  gördüğünde,  her  bir  kategorideki  kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir
 
Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. 
 
11. DİĞER HUSUSLAR:
 
  Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
  OİB  gerekli  görünen  hallerde  katılımcılardan  başvuru  sırasında  verilen  belgelerin asıllarını isteyebilecektir. 
  OİB  katılımcıları  aksi  yazılı  talep  edilmediği  halde  katılımcılara  ait  bilgi  ve  resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir. 
 
 
 
YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web siteleri:www.otomotivprojeyarismasi.com  / www.otomotivprojepazari.com
e-mail: info@otomotivprojeyarismasi.com  /info@otomotivprojepazari.com
Yarışma ve organizasyon : +90 0212 369 92 92 – 156 Melike Önder
 
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresi: Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Organize
Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No:11 Nilüfer / BURSA Tel: 0224 219 10 00 / 1605-1607
Faks: 0224 219 10 96 www.uib.org.tr

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
Adres  : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 P.K. 16140 Nilüfer / BURSA
Tel  : 0224 2191000 (Pbx) 10 Hat  
Faks  : 0224 2191090    
Web  : www.oib.org.tr