Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler Tasarım Yarışması

BABA Yapı sponsorluğunda “Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” sloganı ile bu sene ilki gerçekleştirilecek olan mobilya ve işlevsel yüzey tasarımı yarışmasının teması otizm bilinci ve özel gereksinimli bireylerin eğitim-sosyalleşme mekanlarına yönelik özgün tasarımlar olarak belirlenmiştir.

Otizm; kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun iletişim kuramaması ve takıntılı/tekrarlı davranışlar sergilemesi şeklinde tanımlanabilecek karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Sadece otizmli bireylerin değil, tüm özel gereksinimli bireylerin hakkı olan iyi bir eğitimin; doğru ve ihtiyaçlar özelinde tasarlanmış, gereksinimlerin niteliğine özgü kurgulanmış mekanlarda mümkün olabileceği şüphe ve tartışma götürmez bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten hareketle, BABA Yapı A.Ş. Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi işbirliği ile plywood ürünleri kullanılarak Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinde belirlenen sınıfların yeniden düzenlenmesi için ülkemizin her bölgesinden içmimarlık öğrencilerinin katılacağı bir yarışma düzenlenmektedir.

2015 yılında Dr. Elçin Kılıç ve Yük. İnş. Müh. M. Mehmet Ekşi tarafından nitelikli endüstriyel kontrplak ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Baba Yapı A.Ş. plywood ve türev malzemelerinde Türkiye’nin lider tedarikçi şirketidir. Sahibi olduğu Kontraform (Kontraform Birch – Kontra Ply – Kontra Heksa – Kontra Tex) ve dağıtımını yaptığı Riga, Paged, Sveza, Tekcom, Tulsa, UGB ve Stiga markalı ürünleri eksiksiz ürün yelpazesi ile müşterilerine sunmaktadır. Çevreye ve gelecek nesillere verdiği değer çerçevesinde, Baba Yapı sosyal sorumluluk kavramını misyon edinmiş ve bir çok kurumsal sosyal sorumluk kampanyaları gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği STK işbirliklerine bir yenisini, Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi işbirliği ile tedarik ettiği ürünler kullanılarak aşağıda belirtilen ürünlere ve bu ürünlerin kullanılacağı mekanlara dair özgün fikirler üretilmesinin teşvik edildiği bir yarışma ile gerçekleştirmektedir.

Plywood kullanılarak üretilecek ürünler aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir:

İnce motor becerilerinin çalışılabileceği ve duyusal ihtiyaçların karşılanabileceği Duyu Bütünleme Duvarları
Tırmanma merdiveni ve su yatağının bulunduğu ‘Parkurlar’
İnme çıkma egzersizi için 2-3 basamaktan oluşturulmuş ‘Parkurlar’
Işıklı ‘Aktivite Masaları’
Birbirinden ayrılmış ve farklı ‘Etkinlik Bölgeleri’
Pano ve/veya sınıf tahtası içeren ‘Eğitim Bölgeleri’
Okul öncesi figürlü ‘Yarı Açık Dolaplar’
Ortak kullanıma ait ‘Açık Çekmeceli Dolaplar’
Birleştirilip ayrılmaya imkan veren ‘Masalar’
Çeşitli figürlü ‘Kitaplıklar’
Minderli ‘Okuma Birimleri’

1. YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLER

‘Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler’ teması kapsamında Plywood ürünleri kullanılarak özgün fikirler üretilmesinin teşvik edilmesi,
Plywood ürünleri kullanılarak Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinde belirlenecek sınıfların yeniden düzenlenmesi,
Özel gereksinimli bireylerin davranışları ve söz konusu bireylere yaklaşımların önemi ve farkındalığının yaratılması/arttırılması,
Özel gereksinimli bireylerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlar için sanat ara yüzünün kullanılması,
Özel gereksinimli bireylerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlarda gündelik hayatın sosyal ve kültürel anlamda zenginleştirilmesine katkı sağlanması;
Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinin kurumsalına uygun olacak renk kullanımlarının desteklenerek değişecek mekanlar yaratılması,
İçmimarlık bölümlerinin lisans öğrencilerinin plywood malzemesinin özelliklerini düşünerek özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi
Özel Gereksinim bilincini estetik bakış açısı ile gözeten özgün projelerle mekanların yenilenmesi,
Kamusal alan düzenlemelerine örnek teşkil edebilecek fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

OTİZM VE OTİZMDE EĞİTİM BİLİNCİ

Toplumda yaşamlarını sürdüren bireylerin Otizm hakkındaki bilgilerinin artması için, Dünya’da ve ülkemizde çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak önemli derece bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Özel Gereksinimli Bireylerin eğitiminde faydalanılan teknikler de çeşitlenerek ilerlemektedir. Ancak salt teknolojik gelişmeler neticesinde otizmli bireylerin almış oldukları eğitimin kalitesinin de doğru orantılı olarak yükseliş gösterdiği söylenemez. Yapılan araştırmalar otizmli bireylerin yaşam alanlarının gereksinimlerine özgü işlev, biçim ve özellikle uyaranlara sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yarışma ve yarışmanın çıktıları ile özel eğitim alan Otizmli bireylerin yaşam kalitelerinin ve eğitimlerinin niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Mekansal olarak yaşam kalitesi; kişisel içsel gereksinimlere cevap verme, kişisel sosyal gereksinimlere cevap verme, dışsal doğal çevrenin etkilerinden faydalanma, dışsal toplumsal çevrenin tepkilerini filtreleme olmak üzere dört ana etkenle belirlenmektedir. Yaşam kalitesi bu yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarında kişisel doyumu etkileyen, farklılıklarının günlük yaşamdaki fiziksel, zihinsel ve sosyal etkilerine verecekleri olumlu yanıtlar olarak ele alınmaktadır.

Otizmde eğitim ve eğitim verilen mekanların sahip olması gereken koşullar:

Otizmli bireyler için uygun eğitim ortamlarının sahip olması gereken bazı özellikler mevcuttur. Örneğin:

Ortamın ısı, ışık, ve gürültü gibi duyusal uyaranlardan arındırılmış olması (özellikle ışıklandırmanın en dinlendirici versiyonda kullanılması),
Ortamda dikkati dağıtıcı nesnelerin olmaması (kapaklı/yarı kapaklı dolaplar),
görsel uyaranlarda karmaşanın az olması (karışık desenler yerine düz desenlerin tercih edilmesi),
Öte yandan görsellerin net olması (karikatür ya da çizim yerine fotoğraf kullanılması)
Dokunsal uyaranların yoğun kullanıldığı, araçların içinde gömüldüğü tasarımlar yapılması (örneğin: masanın sağ ya da sol alt köşesine pop it yerleştirilmesi)

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

Değer Otizm Derneği Hakkında

DEĞER, 2015 yılında HATİCE ŞULE GÖKIRMAK liderliğinde gönüllülük esası ile bir araya gelen insanların Otizm Spektrum bozukluğuna sahip çocuklarımıza yardımcı olmak amacı ile başlatılan bir sevgi projesidir. Değerlerinden taviz vermeden ve yer aldığı her alanda farklılık yaratarak, tüm dezavantajlı kesimlerin yararını gözetlemek ve yüksek standartların oluşmasına katkı sağlamak derneğin en önemli vizyonudur.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

“Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” BABA Yapı A.Ş., Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği ulusal ve iki aşamalı tasarım yarışmasıdır.

Yarışma iki aşamalı olup ilk aşama dijital teslim ile önerilen işi anlatan serbest teknik kavramsal tasarım önerisidir. Uygulama yapılması için her kategoride 10 proje seçilecektir.

İkinci aşama seçilen projelerin Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneği adresinde bulunan birer dersliğinde uygulanması şeklinde olacaktır. Her yarışmacıya konusuyla ilgili uygulama/yerleştirme yapacağı bölümler ve ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipman (gerekli hallerde işçilik desteği) verilecektir. Seçilen projelere ilk aşama ödül belgeleri ve belirlenen hediyeler verilecek, seçici kurul tarafından ödül değerlendirilmesi uygulama üzerinden yapılacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır.
Yarışmaya katılacak öğrenciler için İÇMO (İçmimarlar Odası) Genç üyeliği zorunludur. Grup katılımlarında tek kişinin üye olması yeterlidir.
Yarışmaya en fazla 3 kişiden oluşan grup olarak katılmak mümkündür.
Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
Yarışma jürisi asil üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcıya bir katılım belgesi verilecektir.
Yarışmacılar en fazla üç proje ile yarışmaya katılabilirler. Her projenin ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir.
Yarışma için gönderilecek proje için bir isim belirlemek gerekmektedir. Proje ismi rumuz olarak kullanılacaktır.
Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlara aittir. Bu kurum ve kuruluşlar yarışmacıların projelerini ayrıca yayınlamalarına müdahale etmeyecektir.
Yarışmaya katılan projeler arasından uygulama aşamasına seçilmeyenler arasından jürinin sergilemeye değer kategorisinde seçtiği projeler ayrıca sergi yapılarak halka açık sergilenecektir.
Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmanın ikinci aşamasını kazananlar için bir yer görme organize edilecektir.
Yarışmada İkinci aşamaya seçilip uygulanan projeler yarışmacılara teslim edilmeyecektir
Yarışmaya katılan diğer projelerin fikir hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikir haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.
Yarışmada İkinci aşamaya seçilip uygulanan projelerin tüm malzeme ve uygulamaya yönelik masrafları BABA Yapı A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Yarışmacılar daha sonra uygulama için ödül dışında bir ücret talep etmeyecektir.
Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayan, herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli edecek işaret bulunan, eksik teslim edilen veya zamanından geç teslim edilen projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşulu ile değerlendirmeden çıkarılır.

5. YARIŞMAYA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma BABA Yapı A.Ş., Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi ortaklığında açılmıştır.

İletişim: www.ozelarayuzler.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight + nine =