ÖSYM 2013 Geçici Tercih Kılavuz

ÖSYM’nin sitesinde geçici Tercih Kılavuzu yayınlandı.

Bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 02.05.2013 tarih ve 2013.05.556 sayılı
kararı ile kabul edilmiştir. Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 18.06.2013 tarih ve 2013/13.03 sayılı kararı ile
onaylanmıştır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili her türlü açıklama, başvuru
ve sınav/yerleştirme sonuçlarının adaylara duyurulması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının
İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL
Tercih Süresi : 15-25 Temmuz 2013
Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL
2013-2014 Öğretim Yılı Yükseköğretim Programlarına Kayıt Tarihleri: 2-6 Eylül 2013
DİKKAT ! Tercih yapmayan, tercihi geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için
birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu
adaya aittir. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine, başka bir ad altında, herhangi bir ücret
ödenmeyecektir.
ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, tercih yapma, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/2013%20%C3%96SYS%20KONT%20KILAVUZU%20YEN%C4%B0%20(24%2006%202013).pdf