OSMOSIS Çalıştayı

OSMOSIS Çalıştayı
3 Mart – 6 Mart
[OSMOSIS] Gezi Parkı

Öğrenci Çalıştayı

3-6 Mart 2104, İTÜ Taşkışla

Birbirine bitişik ve ilişkili yaya mekanlarının oluşturduğu Gezi Parkı ve çevresi günümüzde birçok etkenden dolayı değişime uğramıştır. Yapılardan arındırılan yaya yolu ve ağaçların oluşturduğu ortam arasındaki geçiş ile Gezi Parkı kente değişik ve avantajlı bir algı sunmaktadır.

Park ve çevresinin dönüşümü üzerine odaklanacak olan çalıştayda katılımcılar gruplar halinde çalışacaklardır ve bölgenin tasarımına geçirgenlik ve akış teması üzerinden yaklaşacaklardır. Katılımcıların kentin belleğini yansıtacak ve ortaya koyacak şekilde çalışmaya yaklaşmaları ve kentsel ve kamusal alanın sanatla olan ilişkisini de bu bağlamda irdelemeleri beklenmektedir.

Workshop dili Fransızca (öncelikli) ve İngilizce’dir.

Program

3 – 6 Mart 2014

Pazartesi

09.30 – 10.00 Açılış konuşmaları

10.00 – 11.00 Doç. Dr. Deniz Mazlum [İTÜ]

‘Place and significance of Taksim in the historical evolution of Istanbul’

11.00 – 12.00 Doç. Dr. İpek Akpınar [İTÜ]

‘Remapping Taksim in the post-gezi period’
13.00 – 18.00 Arazi gezisi, grupların belirlenmesi, atölye

Salı

09.00 – 18.00 vaka analizleri, atölye

Çarşamba

09.00 – 18.00 vaka analizleri, atölye

Perşembe
09.00 – 13.00 Projelerin sunuma hazırlanması

14.00 – 19.00 Jüri ve sergi

20.00 – 22.00 Belçika Konsoslosluğu’nda kokteyl