OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM 2015

 

BAŞVURU KOŞULLARI
Hedef kitle & Kimler başvurabilir

Öğretmenler
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler (Sınıf öğretmenleri (tercihen orman köyleri), Fen bilgisi öğretmenleri, Coğrafya öğretmenleri ve İzci lider öğretmenleri tercih edilecektir.)

Lisans
Doğa bilimleriyle ilgili branşlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü (Yüksek lisans / Doktora) öğrencileri (Sınıf öğretmenliği, Biyoloji öğretmenliği ve Coğrafya öğretmenliği bölümlerinde eğitim görenler tercih edilecektir).

Yüksek lisans – Doktora
Lisans ve lisansüstü (Yüksek lisans / Doktora) öğrencileri (Sınıf öğretmenliği, Biyoloji öğretmenliği ve Coğrafya öğretmenliği bölümlerinde eğitim görenler tercih edilecektir)

Kamu personeli
Çevre-Doğa-Kültür-Eğitim alanında faaliyet gösteren doğa gönüllüsü Kamu Personeli- STK üyeleri

EĞİTİM TAKVİMİ VE KONAKLAMA
TEMMUZ 2015 EĞİTİMİ
Eğitim takvimi: 22 Temmuz – 29 Temmuz 2015

Son başvuru tarihi: 22 Mayıs 2015

EYLÜL 2015 EĞİTİMİ
Eğitim takvimi: 4 Eylül – 11 Eylül 2015

Son başvuru tarihi: 04 Temmuz 2015

– Eğitimlerimiz Bilecik ili, Osmaneli İlçesinde uygulanacaktır. İlçeye ulaşım masraflarınız hariç tüm konaklama ve beslenme masraflarınız proje (TÜBİTAK) tarafından karşılanacaktır.

– Konaklama otelde ve çadır kampında gerçekleştirilecektir. Konaklama ile ilgili detaylı bilgiler bu sayfadan duyurulacaktır.

– Eğitimde ihtiyacınız olabilecek, yanınızda getirmeniz gereken malzemeler (* işaretli olanlar mutlaka getirilmelidir):
1- Özel eşyalarınız (Şort, Havlu, İç Çamaşırı, Çorap, Elbiseler, Bolca tişört ve bluz vb. )*

2- Fotoğraf makinası veya Akıllı cep telefonu ile bunların veri aktarım kablosu

3- Taşınabilir bilgisayar (Laptop)

4- Sırt çantası (en az 25 litre hacimde)*

5- Kafa lambası* 6- Rahat bir trekking ayakkabısı*

7- Çakı ve Çakmak*

8- Doğa renk veriyor etkinliğinde boyamak üzere bir tişört veya fanila (tercihen baskısız ve beyaz)*

Hedef

Hedef kitlede doğa eğitimine dair bir vizyon oluşturmaktır. Proje, bu yönüyle hedef kitleye doğayı tanıyıp anlayabilme ve gördüklerini öğrencilerine, STK üyelerinin birbirlerine ya da diğer STK üyelerine veya toplumun diğer kesimlerine aktarabilme nosyonu ve keza doğa eğitimi konusunda formasyon kazandırmaya yöneliktir. Böylece, projede eğitilmiş hedef kitle sayesinde, proje sona erdikten sonra da etkisinin yayılarak süreceği düşünülmüştür.

Amaçlar

– Öğretmen ve STK elemanlarına Doğa eğitim tecrübesi kazandırmak
Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, Doğa hakkında ekolojik yorumlama becerisi ve doğa eğitimi konusunda tecrübe kazandırmak.

– Toplumda Doğa-ekoloji kültürünü geliştirmek
Doğa eğitimi ile aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi her yıl öğrencilerine aktarmaları sayesinde doğa-ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması,

– Doğa eğitiminde model gelişmesine katkıda bulunmak
Öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adayları, lisans – lisansüstü öğrencileri ve doğa gönüllüsü STK üyelerini doğal ortamda bir araya getiren, meslekler/disiplinler arası düşünme, sorun çözme yetisi geliştirmeye yönelik bir çevre – doğa eğitim programı geliştirmek veya gelişmesine katkıda bulunmak,

– Hedef kitleye kazandırılacaklar
Doğal varlık ve işleyişi yerinde uygulamalı olarak sunabilmek ve böylece Doğa ve doğa sorunlarına karşı bilinç ve hassasiyet oluşturmak; Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler kazandırmak; Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili ekolojik anlayış ve Doğaya karşı olumlu davranış kalıpları kazandırmak; doğa gönüllüsü STK üyeleri ile öğretmen ve öğretmen adaylarının doğayı bir dershane ve laboratuvar gibi görmelerini sağlamak; katılımcıların doğa ve çevresindeki sosyal dokuyu (kırsal toplumu) anlayabilme becerilerini geliştirmek; Doğa gönüllüleri yetişmesinde kurumsallaşmaya katkı vermek; Yöredeki orman, akarsu, sulak alan gibi doğal alanların flora, fauna ve diğer doğal unsurlarını yerinde görerek, yaşayarak tanıtmak; Hedef kitlemize yöremiz tabiat zenginlikleri üzerinden ekolojik bir bakış açısı kazandırmak ve ekolojik bilgi dağarcıklarının zenginleşmesini sağlamaktır.

– Yerel Yönetimle dirsek teması ve doğa rehberi ihtiyacını karşılama
Osmaneli Belediyesi, özellikle kırsal alanlardaki doğal potansiyellerin tanıtılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu nedenle, istihdam etmeyi planladıkları yöre coğrafyasına ve kültürüne hâkim rehberlerin yetiştirilmesine çok önem vermekte ve buna ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Doğa Eğitimi Projeleri içerik olarak bakıldığında, konusunda uzman saha rehberi yetiştirme potansiyeline de sahip olduğu görülmektedir. Nitekim daha önce yürüttüğümüz projelere katılıp, daha sonra proje alanı ve çevresinde rehberlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen kimseler olmuştur. Bu proje yardımıyla Belediyenin ihtiyacının bu konudaki ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlanmış olunacaktır.

– Proje alanında farklı kurumların yürüttüğü ve yürütecek olduğu projelerin birbirini desteklemesi suretiyle yöre tabiatının derinlemesine araştırma imkânının doğması
Doğa Eğitimi Projesi’nin doğal potansiyeller bakımından henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olan bu alanda yapılacak olması, Osmaneli’ni çalışma ve sorumluluk alanları olarak gören yakın üniversite ve araştırma kurumlarını ve bu arada yürütücü kurum olan İTİCÜ Çevre ve Doğa Bilimleri Merkezi’ni bünyesinde barındıran İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin proje alanıyla ilgili araştırma çalışmalarını da desteklemiş olacaktır. Aynı şekilde, mesela İstanbul Ticaret Üniversitesi YAP Kurulu tarafından desteklenen “Bilecik İli Osmaneli İlçesi’nde Kültürel ve Doğal Yapı Potansiyellerinin Değerlendirilmesine Yönelik Stratejilerin Oluşturulması” gibi projeler de özellikle proje alanının doğal potansiyellerin ortaya çıkarılması konusunda projemize katkı sağlayacaktır. Bu sayede hem diğer kurumların bu gibi projelerine ‘çevreyle ilgili done sağlanmış olacak, hem de alanın önceden çalışılmış olmasının getirdiği avantajlar Doğa Eğitimi Projesi’ne yansıtılacaktır.

EĞİTİM KONULARI VE PROGRAMI
1. Gün
Oryantasyon
Drama (Tanışma Etkinliği)
Projemizi (OSMANELIDAE) tanıyalım
Proje Alanı Tanıtımı
Osmaneli’nin kültürel-tarihi dokusunu tanıyalım
İpeğe dokunmak
Etkinlik Alanları Tanıtımı
Doğanın Süsü Taşların Dili

2. Gün
Doğada İlk Yardım Teknikleri
Doğamızı tanıyalım peyzaj farkındalığı
Tohumdan fidana, fidandan ağaca
Kamp Alanına Hareket
Etkinlik Alanları Tanıtımı
Kampımızı Kuruyoruz- Kamp Tekniklerini Öğreniyoruz
Drama (Doğada yapılacak ve yapılmayacak şeyler )
Doğada Hayatta Kalma Teknikleri
Doğada İlk Yardım Teknikleri
Drama (Doğa Türküsü)

3. Gün
Seher yürüyüşü – Kuş ve doğa gözlemleri
Doğada Yaban Hayatı Hissedebilmek
Doğada Kahvaltı
Yöremizin Bitkilerini Tanıyalım
Doğa Renk Veriyor; Tişörtümü Boyuyorum
Doğada Öğle yemeği
Drama Etkinliği (Ağacına Sarıl)
Drama Etkinliği (Doğayı Dinleyelim)
Doğada Yemek Yarışması
Yıldızların Altında- Doğa Gecesi

4. Gün
Seher yürüyüşü – Kuş ve doğa gözlemleri
Doğada Kahvaltı
Suda Hayat Var (Sulardaki hayatı gözleyelim)
Gözlem Araç – Gereçlerinden Yararlanma ve Kayda Alma
Ocak başı Sohbetleri
Çadırları Topluyoruz (Kampın Toplanması ve Çevre Temizliği)
Otele hareket ve Yerleşme
Drama Etkinliği (Doğada Eğlenceli Bilgi Yarışması Etkinliği)

5. Gün
Sakarya Nehri Havzasına Hareket
Etkinlik Alanları Tanıtımı
Suyun Devir Daimi’ne Tanıklık
Ormanın Damarları: Dereler
Köy Merkezine Hareket ve Ulaşım
Etkinlik Alanları Tanıtımı
Köy Röportajları-Osmaneli Köylerinde Yaşamak
Arılara karışmak (Arı Gözlemleri ve Balcılık)
Doğada İstenmeyenle Nasıl Mücadele Ederim?
Drama Etkinliği (Doğada Eğlenceli Bilgi Yarışması Etkinliği)

6. Gün
Drama Etkinliği (Oryantiring ve Yön Bulma)
Doğayı Biçimlendirilenler I: Ani Sıcaklık Değişimleri
Böcekleri Fark Etmek
Küçük Mekânlarda Büyük Hayat Birlikteliklerini Keşfedelim.
Fosillerin dili
Doğa Belgeseli Gösterimi-Doğa Sohbetleri-Katılımcıların Doğa eğitimi yaygınlaşmasına yönelik fikir beyanları

7. Gün
Yöremizin Ekolojik Problem Var mı?
Anket ve Röportajlar
Bilecik’ e hareket
Etkinlik Alan Tanıtımı (Bilecik ili kültür ve tabiat varlıklarına genel bakış) ile Proje Dönütlerinin Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi
Akşam Yemeği ve Vedalaşma

Başvuru Formu : http://www.osmanelidae.net/index.php?page=basvuruformu