Ortaokullar Arası Proje Yarışması Proje Değerlendirme Kriterleri

Ortaokullar Arası Proje Yarışması Proje Değerlendirme Kriterleri

Jüriler ön değerlendirmeyi (Proje planını ve rapor değerlendirmesini) aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapacaklardır. Puantaj kısmında bilimsel yöntem ve özgünlük en fazla puan toplayan kriterlerdir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

• Yaratıcılık ve Özgünlük: Problemin, çözüm sürecinin orijinalliği önemlidir. Verilerin analizi ve yorumu özgün olmalıdır. (10 PUAN)

• Veri Yönetimi: Yapılan gözlemler ve deneysel çalışmalar ile elde edilen veriler anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bunlar için uygun grafik, tablo ve uygun analiz yöntemleri kullanılmalıdır. (10 PUAN)

• Bilimsel Yöntem: Problem rapor üzerinde açık ve net olarak ifade edilmelidir. Hipotez açıkça anlaşılabilir olmalıdır. Çözüm için yöntem planlaması yapılmış olmalıdır. Kullanılan değişkenler açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca çalışmada kullanılan malzeme seçimi ve uygunluğu da önemlidir. (20 PUAN)

• Projenin Anlaşılması: Projenin geliştirilmesi süresince neden-sonuç ilişkisi kullanılmış olmalıdır. Amaçlar ile ilk niyet uyumlu olmalıdır. Sonuçlar deneysel olarak ispatlanmış olmalıdır. (10 PUAN)

• Projenin Uygulanırlığı: Proje toplumsal sorunlara çözüm olan ve faydalı olarak literatüre yeni bir yöntem, metot kazandırmış olmalıdır. Gerçek hayatta kullanılabilirliği olmalıdır. (10 PUAN)

• Özümseme ve hakimiyet: Proje sahibi çalışmasını net bir şekilde tartışmış, amaç-prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklamış olmalıdır. Yapılan araştırmanın bilimsel literatürüne hâkim olunarak projenin önemli noktaları sistematik bir şekilde sunulmalıdır. (10 PUAN)

• Sonuç: Proje verilere bağlı olarak net bir şekilde açıklanarak sonuçlandırılmadır. İleri bir çalışma için sonuçlar yön verici ya da kaynak olmalıdır. (20 PUAN)

• Kaynak: Proje amacına yönelik literatür çalışması yapılmalıdır.
Kaynakların proje ile ilişkilendirilmesi ve rapor içinde kullanılmış olması gereklidir. (10 PUAN)
Çevrim Içi/Online Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar: Pandemi sürecinden dolayı sunumlar çevrim içi/online yapılacaktır. Projeler bir uygulama ya da model, tasarım içeriyorsa sunum sırasında sergilenebilir. Her proje için 10 dakikalık sunumlar istenir. Sunumu sadece proje sahibi öğrenciler yapar. Danışman öğretmen ya da başka biri sunuma dâhil olmaz. Etkili bir şekilde hazırlanan sunu ve poster sunumu, projelerin sergide başarılı olmasında önemlidir. Sunum sırasında poster ya da sunuların projenizi inceleyenlerin dikkatini çekmek için; posterinizin içinde yer alan resimlerin, grafiklerin, tabloların ve yazıların kolay anlaşılır, kolay okunur ve aynı zamanda dikkat çekici olması gerekir. Bunun için; Posterlerde ya da sunumlarda başlıkları hep aynı renkte, aynı yazı tipinde ve aynı büyüklükte (yazı tipi boyutunda) kullanınız. Poster ya da sunumlarda yer alan metin içindeki ifadelerin tekrarlarından kaçınılmalıdır. Bir ifadeyi hem grafik hem tablo ile gösterilmemeli, sonucu en iyi ifade eden seçilmelidir. Poster ya da sunumlarda uzun anlatımlar yerine fotoğraf, şekil ve grafik gibi kolay ve çabuk anlaşılır görseller kullanarak desteklenmelidir. Poster ya da sunumlarda yer alan her grafiğin, tablonun, şeklin veya fotoğrafın bir başlığı olmak

Kullanılan görselde anlatılmak istenen şeyi tam olarak ifade edilmelidir. Poster ya da sunumlarda araştırmanın başlığı altında özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynaklar başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.