Ortaokullar Arası Proje Yarışması Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi

Ortaokullar Arası Proje Yarışması
Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması

Özel MEF Lisesi Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli tüm resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerine yönelik “Ortaokullar Arası Proje Yarışması” düzenlemektedir. Yarışma, Türkiye genelindeki Resmi-Özel Ortaokul ve Resmi Bilim Sanat Merkezi 5-6-7-8. sınıf öğrencilerine açıktır.

Ülkemizdeki fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri öğretimini desteklemek, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amacıyla Türkiye’deki resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Proje Yarışması başladı.

Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
Türkiye genelindeki;
• Resmi ve Özel Ortaokullar
• Resmi Bilim Sanat Merkezleri

Genel Katılım Şartları
• Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
• Yarışma için hazırlanan projeler Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Yazılım ve Kodlama alanlarında olacaktır.
• Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 danışman öğretmen) olarak hazırlanabilir. Proje danışman öğretmeni başvuru yapan okulun öğretmenlerinden biri olmalıdır.
Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2022 yılında TÜBİTAK tarafından 16.si düzenlenecek olan “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.

Etkinlik Tarihi 20-27.04.2022
Başvuru Başlama Tarihi 06.12.2021
Başvuru Bitiş Tarihi 18.03.2022

Etkinlik Yeri Proje sunumları Google Meet üzerinden,
Ödül Töreni Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamım veya tanıtımını ön plana çıkaran ödül verilmeyecektir.
Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama alanlarında derece yapan öğrencilere:
• Birincilik Ödülü: Tablet PC (32 GB 10.4″ Tablet 2000TL), Madalya ve Belge
• İkincilik Ödülü: Drone (1000TL), Madalya ve Belge
• Üçüncülük Ödülü: Kablosuz Kulaklık (Mikrofonlu Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 500TL), Madalya ve Belge
Ödül Kazanan Öğrencilerin Okul Müdürlüklerine:
• Plaket
verilecektir.

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
1- Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.
2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
3- Yarışma için hazırlanan projeler Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Yazılım ve Kodlama alanlarında olacaktır.
4- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 danışman öğretmen) olarak hazırlanabilir. Proje danışman öğretmeni başvuru yapan okulun öğretmenlerinden biri olmalıdır.
Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2022 yılında TÜBİTAK tarafından 16.si düzenlenecek olan “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasf’na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.
5- Proje raporu, mutlaka
Proje Adı:
Proje Amacı:
Özet:
Giriş:
Bilimsel Yöntem/Materyal:
Sonuçlar ve Tartışma:
bölümlerini içermelidir.
Rapor yazımı hhttps://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimevi geçmemelidir.
KVK (Kişisel Verilerin Korunması) Kanunu gereğince; Başvuru sırasında öğrencilerin T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler istenmez. Kayıt esnasında öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.
7- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygıın olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlenden oluşması uygun değildir.
8- Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.
9- Projeler, lise öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.
10- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur. Çevrim içi/online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.
Proje başvuruları çevrim içi/online olarak web sayfasından (https://www.mef.kl2.tr/fen-ve-teknoloii-lisesi-ortaokullar-arasi-proie- varismasi/) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 18 MART 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
11- Sergilenmeye değer görülen projeler 18.04.2022 tarihinde web sayfasında (https://www.mef.kl2.tr/fen-ve-teknoloii-lisesi-ortaokullar- arasi-proie-varismasi/’) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.
12- Proje çevrim içi/online sunumları 20-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Google-meet üzerinden çevrim içi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak çevrim içi/online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (https://www.mef.kl2.tr/fen-ve-teknoloii-lisesi- ortaokullar-arasi-proie-varismasi/) ulaşılabilir.
13- Yarışmaya katılan projelerin telif/patent/marka hakkı katılımcıya aittir. Projelerin, katılımcı izni olmaksızın basımı, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi yapılmayacaktır. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.
14- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük derece plaketleri ve ödülleri verilecektir. Kazanan projeleri hazırlayan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller, öğrencilere ve danışman öğretmenlerine başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere de katılım belgesi verilecektir. Sunum yapmaya değer bulunan proje sahibi öğrencilere Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu düzenlenecektir.
15- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve çevrim içi/online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.
16- Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrim içi/online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.
17- MEF Eğitim Kurumlan ortaokullarından başvuran projeler kendi içinde diğer katılımcılardan ayrı olarak değerlendirilecektir.
18- Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımım sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen ya da destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.

Ortaokullar Arası Proje Yarışması Etkin Kurallar

Ortaokullar Arası Proje Yarışması Online Sunum Kuralları

Ortaokullar Arası Proje Yarışması Örnek Proje Özeti

Ortaokullar Arası Proje Yarışması Proje Raporu Yazma

Ortaokullar Arası Proje Yarışması Proje Değerlendirme Kriterleri

Proie yarışmasına başvuru vanan projeler https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ sitesinden başvurularını yapabilirler.

Proje yarışmasına başvuru yapmak isteyen projelerin belgeleri danışman öğretmen tarafından [email protected] adresine e- mail ile istenebilir.

İletişim Telefon
Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürlüğü 0212 362 23 33 Dahili: 1230 ve 1239
İletişim e-posta adresi
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin