Ortaokullar Arası 2.Ulusal Oyun Kodlama Yarışması

Ortaokullar Arası 2.Ulusal Oyun Kodlama Yarışması

21. yüzyılda çocukların sahip olması gereken en temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği olarak tanımlanmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında teknolojinin önemli bir araç olduğu bilinmektedir. Üreten, sistematik düşünen, problem çözebilen, olaylar arasındaki ilişkileri görebilen, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmenin ülkemizin kalkınması için önemli olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de 29 milyon oyuncu zamanının yüzde 70’ini oyun oynayarak geçirmektedir. Bu yarışma ile öğrencilerin çağımızda önemli bir pazar haline gelen “oyun tasarlama” becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmanın Amacı
– Öğrencilerimizin 21. yüzyılda temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,
– Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen, üreten bireylerin gelişimini desteklemek,
– Girişimci bireylerin önünü açmak,
– Öğrencilerin kod yazma becerilerini geliştirmek,
– Avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencileri aynı fırsat noktasında birleştirmek.

Yarışmanın Yöntemi
Bu yarışma öğrencilerimizin üretken bireyler olmasını desteklemeyi esas alan bir yarışmadır. Yarışmacılar belirtilen tarihler arasında kendi oyunlarını üreteceklerdir. Konu ve alan sınırlaması bulunmamaktadır. Yarışmacının hazırladığı oyunların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

Yarışma Konuları
Scratch 2.0 veya Scratch 3.0 üzerinden hazırlanmış, konu ve alan sınırlaması olmaksızın tüm oyunlarla başvuru yapılabilir.

Katılım Şartları
– Yarışmaya özel ve devlet ortaokul öğrencileri katılabilir. Her okuldan en fazla 6 ekip yarışmaya katılabilecektir.

– Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Her ekip en fazla 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşmalıdır. Aynı öğretmen okulundaki tüm ekiplere rehberlik edebilecektir.

– Yarışmacıların oyunlarını Scratch 2.0 veya Scratch 3.0 üzerinden tasarlamaları gerekmektedir. Farklı bir platform üzerinde hazırlanan oyunlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

– Oyunlar inceleme kurulu tarafından incelenecek, kurallara uymadığı tespit edilen oyunlar diskalifiye edilecektir.

– Her ekip, yarışmaya sadece bir oyunla katılabilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Yarışmaya katılan oyunların Fikri Mülkiyetleri katılımcılara ait olmak üzere yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Yarışmayı Yürütme Kurulu üyesi birimlerin Fikri Haklar konusunda ileri sürülecek taleplerde herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul etmiş sayılacaklar.

Yarışmaya gönderilecek eserlerde:
* Okul web adresinden alınacak başvuru ve doğruluk beyanı formu ıslak imza ile imzalanıp elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir.
* Oyunların kaynak kodlarını içeren dosya elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir.
* Ekipler tasarladıkları oyunu ve amaçlarını anlatan (mp4 formatında en fazla 2 dakika uzunluğunda) bir video eklemelidirler.
* Eserlerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak, başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı ekip ve danışman öğretmen tarafından doldurup imzalanan
” Doğruluk Beyanı” esastır. İhtilaflı durumlarda Cebeci Ortaokulu sorumlu tutulamaz.

– Oyunlar şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemeli, milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir. Bu husustaki sorumluluk danışman öğretmene ait olup ekibin yarışma dışına çıkarılma sebebi olacaktır.

– Oyun adı ve oyunda yer alan karakterlerin isimleri Türkçe olacaktır.

– Yarışmaya gönderilen eserlerin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere; bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması vb. kullanım hakkı Cebeci Ortaokulu Müdürlüğüne aittir.

– Cebeci Ortaokulu Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

– Yarışmaya katılan ekipler şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

ÖDÜLLER

Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Danışman Öğretmen Ödülleri
Birinci olan ekibin danışman öğretmeni : 2.500 TL
İkinci olan ekibin danışman öğretmeni : 2.000 TL
Üçüncü olan ekibin danışman öğretmeni: 1.500 TL

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 02 Nisan 2019
Eserlerin Ön Değerlendirilmesi: 03 -17 Nisan 2019
Finale Kalan Adayların İlan Edilmesi: 18 Nisan 2019
Son Değerlendirme ve Ödül Töreni: 25 Nisan 2019 olarak planlanmaktadır.

Sonuçların Açıklanması
Sonuçlar belirtilen yarışma takvimine göre 25 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde ve http://cebeciortaokulu.meb.k12.tr/ web adresinde ilan edilecektir.
Son değerlendirmeye çağrılacak öğrenci ve öğretmenlerin; konaklama dışındaki giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Yarışma başvuruları eba.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Sorularınız için e-posta adresi: oyunumukodluyorum@gmail.com
İletişim: 0 (312) 310 47 08

Başvuru adresi için tıklayınız
Başvuru Formu ve Doğruluk Beyanı için Tıklayınız