Ortaokul veya Lise Öğrencisi isen ENERJİMİZ VAR Fotoğraf Yarışması

Haydi sen de enerjini objektifine yansıt. Ortaokul veya lise öğrencisi isen ENERJİMİZ VAR temalı fotoğraflarını çek, yükle, yarışmaya katıl, ödülü kazan.

Türkiye’deki T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokul ve liselerde, amatör veya profesyonel fotoğrafçılık sanatına meraklı öğrencilerin desteklenerek, duygu ve düşüncelerini fotoğraf sanatı yoluyla ifade edebilmelerine olanak sağlamak; gençlerin sanata olan ilgisini artırmak ve fotoğraf sanatına olan potansiyelini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

İGDAŞ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI “ENERJİMİZ VAR” ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Konu ve Amaç
Yarışmanın teması; “Enerjimiz Var” olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya katılacak öğrenciler, enerjinin kendileri için ne ifade ettiğini belirleyerek objektif aracılığı ile yansıtacaklardır.

2. Genel Katılım Şartları
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesinde, anlatım biçiminde özgürdür. Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın Türkiye’de, yarışmanın takvimi süresince Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet, özel ve açık öğretim olmak üzere herhangi bir ortaokul (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve liseye ( Hazırlık, 9., 10., 11., 12. sınıflar) kayıtlı 19 yaşını aşmamış bütün öğrenciler katılabilir. Engelli öğrencilerin yarışmaya katılmasında hiçbir kısıt ve şart yoktur. Jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar Yarışmaya www.enerjimizvar.com sitesinden kayıt ol formu doldurularak üyelik gerçekleştirilir ve katılım sağlanır. Katılımcılar/velileri www.enerjimizvar.com sitesine üyeliği gerçekleştirirken, 6698 sayılı KVKK gereği hazırlanan “Aydınlatma Metni” ile bilgilendirilmeye yönlendirilir. Üyelik sırasında katılımcıların velileri tarafından “Veli Muvafakati”, “Açık Rıza Beyanı” ve “ Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanı” onaylıyorum veya onaylamıyorum şeklinde değerlendirilir İlgili kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, toplanan kişisel veriler, veri işleme sebepleri ortadan kalktığında re’sen silinir. İGDAŞ, Kişisel Veriler’i yasal süreyle sınırlı olmak üzere saklaması gereken durumlarda, mevzuata uygun olarak tüm teknik ve idari tedbirleri alarak bu saklama işlemini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye “enerjimizvar.com sitesinde yer alan “İGDAŞ Fotoğraf Yarışması Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninden” ulaşılabilecektir. Katılımcıların gönderdiği fotoğraflar, ahlaka aykırı, siyasi veya herhangi bir propaganda içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, milli unsurlara ve manevi değerlere zarar veren herhangi bir öge içermemelidir. Bu şekilde olduğu tespit edilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, sayısal (Dijital) renkli ve siyah beyaz olarak düzenlenecektir. Bunun dışında doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (dijital) fotoğrafla katılabilir. Daha önce ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler, abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Bu konuda jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır. Cep telefonu ve tablet bilgisayar ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmektedir. Yarışmaya katılan öğrenciler, www.enerjimizvar.com adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda davranılması kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisinin olduğunu iddia eden ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali uygulanacaktır. Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında bir değişikliğe yol açmaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Şartnamede belirtilen ödüller, ödül töreninde takdim edilecektir. İGDAŞ, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İptal ya da erteleme kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ve izni ile olur. Yarışma sonuçları İGDAŞ’ın resmi internet sitesi www.igdas.istanbul ve www.enerjimizvar.com adresinden ilan edilecektir.

3. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
Aday fotoğraflar, www.everjimizvar.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek yüklenecektir. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgileri yer almamalıdır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 9-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar siteye tek bir seferde değil, son katılım tarihine kadar tek tek yüklenebilecektir. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

4. İsimlendirme
1. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 10 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Çiğdem Büyük” isimli katılımcı için cigdemb veya cbuyuk gibi.) 2. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) 3. adım: Sonrasında alt çizgi eklenmelidir. ( _ ) 4. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Çiğdem Büyük isimli katılımcının 1 no’lu “Tarihi Ev” ve 2 no’lu “Kırmızı Uçurtma” adlı eserinin isimlendirmesi “cigdemb1_tarihi_ev” ve “cigdemb2_kirmizi_ucurtma” gibi olmalıdır. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

5. Telif (Kullanım) Hakları
Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiğini, fotoğrafların tüm haklarının tarafına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, haklarının, süresiz olarak İGDAŞ ve İGDAŞ’ın en büyük hissedarı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacağı, bu eserlerin İGDAŞ arşivinde saklanacağı “Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanının” onaylanması ile kabul edilmiş olacaktır. Katılımcı, dereceye giren veya sergilenmeye hak kazanan eser(ler)inin yayın, telif, kullanım, sergileme, yayma, çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için üyelik sırasında karşısına çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanını” onaylamak ile izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, yarışma sonunda ödül alan ve dereceye giren eserler, bütün telif haklarıyla İGDAŞ tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Ödül alan fotoğraflar İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yayınlarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket vb. olarak da kullanılabilecektir. Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi suretiyle, İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan vazgeçtiğini üyelik sırasında karşısına çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanını” onaylamak ile kabul ve taahhüt eder. İGDAŞ katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, para ödülleri yazılı olarak bildirecekleri kişisel veya kanuni temsilcilerinin banka hesap/IBAN numaralarına, diğer ödüller sisteme yükledikleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi, eksik veya hatalı adres bildirimi yüzünden ellerine ulaşmaması halinde İGDAŞ sorumluluk taşımayacaktır. Katılımcıların ödülleri almaya gelememesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden 1 yıl sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma birimine gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

6. Seçici Kurul
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, fotoğrafların sahipleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan aşağıdaki 6 kişilik bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Eşit oylama gerçekleşirse seçici kurul başkanının oyu geçerlidir.

7. Eserlerin Değerlendirilmesi
Yarışmaya gönderilecek eserler dört farklı kritere göre değerlendirilecektir:

Konuya uygunluk (25 Puan) Çekilen fotoğrafın ilan edilen konuya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.

Yaratıcılık (25 Puan) Çekilen fotoğrafın konuyu klişelerden uzak ve yaratıcı bir biçimde yorumlayıp yorumlayamadığının değerlendirilmesi.

Estetik boyut (25 Puan) Estetik açıdan esere değer katıp katmadığının belirlenmesi.

Teknik boyut (25 Puan) Çekilen fotoğrafın teknik açıdan yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi

Değerlendirme kriterlerinin ağırlığı konusunda Seçici Kurul’un karar verme hakkı saklıdır. Yarışmacının şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerine uymaması durumunda yarışma sonucuna itiraz etme hakkı yoktur.

8. Ödüller
Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Fotoğraf Makinası
Üçüncülük Ödülü: Tablet
İGDAŞ Özel Ödülü: Intax Mini Fotoğraf Makinası
Mansiyon Ödülü (3 Adet) Akıllı Bileklik
Sergileme (50 Adet) 200 TL

9. Yarışma Takvimi
Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi
Son Katılım Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 23.59
Seçici Kurul Toplantısı: 7 Haziran 2022 Salı
Sonuçların Açıklanması: 10 Haziran 2022 Cuma

10. Sonuçların Duyurulması
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra www.enerjimizvar.com sayfasından duyurulacaktır.

11. Ödül Töreni
Ülkemizde oluşan pandemi koşulları gereğince ödül töreninin online olarak yapılması planlanmaktadır. Pandemi koşullarında meydana gelecek herhangi bir iyileşme durumunda yüz yüze ödül töreni düzenlenebilecektir. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgi verilecektir.