Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıOrtaokul ve Lise Öğrencilerine Yönelik İstanbul Bilim Olimpiyatları

Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Yönelik İstanbul Bilim Olimpiyatları

2021 İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

DÜZENLEYEN KURUM
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

YARIŞMANIN DAYANAĞI
İstanbul Bilim Olimpiyatları yarışma şartnamesi Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YARIŞMANIN AMACI
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ortaokul/lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin temel bilimler alanlarına ilgisini artırmak.

YARIŞMANIN KAPSAMI
İstanbul ilinde bulunan resmi/özel ortaokul/imam hatip ortaokulu, lise ve dengi okulları kapsamaktadır.

HEDEF KİTLE
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına devam etmekte olan ortaokul/imam hatip ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf; lise ve dengi okulların hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri.

Öğrencilere çevrimiçi yarışma için YARIŞMA KODLARI’nın verilmesi 25 Ekim ile 5 Kasım 2021 tarihleri arasında
Liselerde çevrimiçi matematik yarışmasının uygulanması 6 Kasım 2021, Saat:10.00
Ortaokullarda çevrimiçi 5 – 6. sınıf matematik yarışmasının uygulanması 13 Kasım 2021, Saat:10.00
Liselerde çevrimiçi bilgisayar yarışmasının uygulanması 14 Kasım 2021, Saat:10.00
Ortaokullarda çevrimiçi bilgisayar yarışmasının uygulanması 20 Kasım 2021, Saat:10.00
Ortaokullarda çevrimiçi 7 – 8. sınıf matematik yarışmasının uygulanması 21 Kasım 2021, Saat:10.00
Liselerde çevrimiçi biyoloji, fizik ve kimya yarışmalarının uygulanması 27Kasım 2021, Saat:10.00
Çevrimiçi yarışma sonuçlarının
http ://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinde
yayınlanması 10 Aralık 2021, Saat:17.00
İSBO 2021 Yarışmasının Uygulanması Çevrimiçi yarışmaların sonuçlarına göre her branştan davet edilen öğrencilerin katılımıyla yapılacaktır. Yarışma takvimi daha sonra açıklanacaktır.

ÇEVRİMİÇİ YARİŞMALARA YARİŞMA SAATİNDE http://istmem.meb.gov.tr/isbo/
ADRESİNDEN GİRİŞ YAPILACAKTIR.

* İSBO 2021 Yarışmasına katılacak olan öğrencilerden, kimlik ve güncel fotoğraflı öğrenci belgesi istenecektir.
* Çalışma Takvimi gerektiğinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilebilir.

BAŞVURU TARİHİ: 25 Ekim – 5 Kasım 2021

BAŞVURU ve YARIŞMA ADRESİ: http://istmem. meb.sov.tr/isbo/

YARIŞMA TARİHİ: Çalışma Takviminde belirtilmiştir. (Yarışmalara tam saatinde girilmelidir.)

KATILIM ŞARTLARI
• Yarışmaya İstanbul genelinde resmi ve özel ortaokul/imam hatip ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf; liselerin ise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir, gönüllülük esastır.
• İstanbul Bilim Olimpiyatları sorularının zorluk düzeyi, temel bilimlerde özel yetenekleri keşfetmek amacına uygun olarak hazırlanmıştır. Katılmak isteyen öğrenciler yarışma öncesinde geçmiş yılların sorularını mutlaka incelemelidirler.
• Yarışma ilk aşamada çevrimiçi olarak yapılacak, çevrimiçi yarışma sonuçlarına göre yarışma komisyonunca belirlenen netlerin üzerinde olan öğrenciler ise İSBO 2021 yarışmasına davet edilecektir.
• Her öğrenci çevrimiçi yarışmaya ve İSBO 2021 yarışmasına yalnızca bir branştan katılabilir.
• Yarışmalara katılacak öğrenciler aşağıda belirtilen başvuru sürecine uygun olarak belirlenecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
• Her okul yarışma organizasyonu ve takibi için bir öğretmen ve bir müdür yardımcısından oluşan yarışma komisyonu kuracaktır.
• Öğrencilerin yarışma süreçlerindeki tüm başvuru ve duyuru işlemlerinden okul komisyonları sorumludur.
• Yarışmaya Bilim Sanat Merkezi Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri başvuru yapacaktır. Başvuru http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ internet adresi üzerinden okul istmem şifreleri ile yapılacaktır.
• Başvuru esnasında her bir öğrenciye özel olarak tanımlanan “YARIŞMA KODU” öğrencilere yazılı olarak verilir.
• BİLSEM Müdürlükleri, kendi okullarından başvuru yapan öğrenciler için ayrıca başvuruda bulunamazlar.
• Öğrencilerin belirlenmesi ile ilgili süreçlerde her branş için okul öğretmen zümreleri görev alır.
• Başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğundan okul müdürlükleri ve okul komisyonları sorumludur.
• Son yapılan TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatında 1. aşama sınavını geçenler ile 2020 İstanbul Bilim Olimpiyatları yarışmasında madalya alan öğrenciler başvurularını yapmak kaydıyla çevrimiçi yarışmaya girmeden İSBO 2021 yarışmasına katılım hakkına sahiptirler. Bu öğrenciler son başvuru tarihine kadar istanbulbilimolimpiyatlari@gmail.com mail adresine durumlarını bildirmelidirler.

ÖDÜLLER
• Ödüller çevrimiçi yarışma sonucunda belirlenecek öğrenciler ile yapılacak olan İSBO 2021 yarışmasına göre verilecektir.
• İSBO 2021 yarışması sonucuna göre her branştan ilk 15 (on beş) öğrenciden 3(üç)ü altın, 5(beş)i gümüş, 7(yedi)si ise bronz madalya ile ödüllendirilecektir. Puanların dağılımına göre madalya sayıları artırılabilir fakat azaltılmaz.
• Puanların eşitliği durumunda, doğum tarihlerine göre yaşı küçük olan öğrenciye madalya verilir.

ÇEVRİMİÇİ YARIŞMA BİLGİLERİ
Kategori Branş Soru Sayısı Sınav Türü Süre
5 – 6. sınıf Matematik 32 Çoktan seçmeli 180 dk
7 – 8. sınıf Matematik 32 Çoktan seçmeli 180 dk
Ortaokul Bilgisayar 30 Çoktan seçmeli 90 dk
Lise Matematik 32 Çoktan seçmeli 180 dk
Lise Bilgisayar 50 Çoktan seçmeli 150 dk
Lise Fizik 25 Çoktan seçmeli 210 dk
Lise Kimya 50 Çoktan seçmeli 150 dk
Lise Biyoloji 100 Çoktan seçmeli 100 dk

• Çoktan seçmeli sorularda 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

• Yarışma sırasında, pergel, cetvel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır. Kimya dalında yarışmaya girecek adaylar yanlarında fonksiyonel hesap makinesi bulundurabilir. (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartı vb. hesap makinelerinin kullanılması yasaktır.)

İSBO 2021 YARIŞMA BİLGİLERİ
• İSBO 2021 yarışması çevrimiçi yarışma sonuçlarına göre belirlenecek olan öğrenciler ile yüzyüze yapılması planlanmaktadır.
• İSBO 2021 yarışmasına her kategoriden en az 30 öğrenci davet edilir, yarışma koordinatörlüğü puanların dağılımına göre bu sayıyı arttırabilir fakat azaltamaz.
• İSBO 2021 yarışması TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları 2. aşama sınavı formatına uygun olarak yazılı veya çoktan seçmeli sınav şeklinde yapılacaktır.
• Öğrencilerin örnek soru tipleri ve yarışma müfredatları için httv://istmem.meb.sov.tr/isbo/ ve bilimolimviyatlari.tubitak.sov.tr internet adreslerini incelemeleri önerilir.

UYGULAMADA ÖNEMLİ NOTLAR
• Yarışma soruları, Soru Hazırlama ve Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanır. (İhtiyaç duyulması halinde akademik kurumlardan destek alınır.)
• Yarışma koordinatörlüğünü Temel Fikirlerden Temel Bilimlere proje ekibi üstlenir.
• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri resmi ve özel okullara yarışma duyurusunun yapılması konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca özel büro temsilcilerinin okul müdürlüklerine bilgilendirme toplantısı yapılmasını sağlar.
• İSBO 2021 yarışma sorularına ilişkin itirazlar soru ve cevapların yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) iş günü içinde bilim olimpiyatları koordinatörlüğüne dilekçe verilerek yapılabilir.
• İSBO 2021 yarışma sonuçlarına ilişkin itirazlar yarışma sonuçları duyurulduğu tarihten itibaren 1 (bir) iş günü içinde bilim olimpiyatları koordinatörlüğüne dilekçe verilerek yapılabilir.
• İSBO 2021 yarışması öncesi yapılacak olan çevrimiçi yarışmaya itiraz yolu kapalıdır. Çevrimiçi yarışmada, cihaz ve internet bağlantısı kaynaklı yaşanabilecek sıkıntılarda bilim olimpiyatları koordinatörlüğü sorumluluk kabul etmez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
:(212) 384 36 33 : http://istmem.meb.sov.tr/isbo/
: istanbulbilimolimpiyatlari@gmail.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.