Ortaokul ve Lise Öğrencileri Kısa Film Yarışması

“MEHMETÇİĞİN İSİM BABASI BİGALI MEHMET ÇAVUŞ’UN GÖZÜNDEN ÇANAKKALE ZAFERİ” ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ
KISA FİLM YARIŞMASI

İngilizler ilk kez 4 Mart 1915’te yoğun donanma ateşi desteğiyle birlikte makineli tüfek ve
uçakların da kullanıldığı bir çıkarma yapmıştır. Taş taş üstünde bırakmadıkları Seddülbahir
Kalesi’nde bir karıncanın dahi yaşamadığını düşünen İngiliz askerlerinin ilerleyişi Bigalı
Mehmet Çavuş ve çoğunluğu Bigalılardan oluşan müfrezesinin kahramanca direnişi sayesinde durdurulmuştur. Muharebe sırasında tüfeği tutukluk yapan Mehmet Çavuş önündeki taşları fırlatmış o da bitince eline geçirdiği istihkâm küreğiyle düşmanın üzerine saldırmış, emrindeki askerleri de süngü hücumuna kaldırmıştır. Başından ve göğsünden yaralandığı halde kan kaybından bayılana kadar düşmanla boğuşmuş, emrindeki askerlere örnek olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Maydos Mıntıka Komutanıyken madalya teklifinde bulunarak
adını kamuoyuna duyurduğu, Enver Paşa’nın bizzat göğsüne Gümüş İmtiyaz Madalyası
taktığı, Çanakkale Muharebelerinin ilk kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, yaptığı bu
kahramanlıkla Çanakkale Ruhunun doğmasına vesile olmuş ve Türk askerine verilen
Mehmetçik adının ilham kaynağı olmuştur. 2. Abdülhamid gibi dönemin önemli isimlerinin
takdirine mazhar olmasına rağmen mütevazı duruşunu korumuş, hayatı yoksulluk içerisinde
geçmesine rağmen kendisine yapılan yardım tekliflerini “Ben para için değil vatanım için
savaştım.” diyerek reddetmiştir.

Yarışmanın Konusu
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü teması kapsamında “Mehmetçiğin İsim
Babası Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi”

Hedef Grubu
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ortaokul ve lise düzeyinde tüm resmi/özel
kurumlarda eğitim öğretim gören öğrenciler katılabilmektedir.

Yarışmaya Katılım Şartları
a) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ortaokul ve lise düzeyinde tüm
resmi/özel kurumlarda eğitim öğretim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

b) Başvuru yapılan eserin hazırlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim
Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal
düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde
hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

c) Başvuru sahipleri en fazla bir kısa film ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla kısa
film ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan kısa filmin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım ve telif hakkının kendilerine ait
olduğunu teyit eder.

e) Kısa film içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f) Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi jenerik dahil en fazla 10 dakika ile sınırlıdır.

g) Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.

h) Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler
fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak
çekilebilir.

ı) Filme emek veren yönetmen, senarist, kurgucu, sesçi, ışıkçı, kameraman, set çalışanları
aynı okulun öğrencileri veya öğretmenleri olmalıdır. Filmde yer alan oyuncuların
öğrenci olma zorunluluğu yoktur.

i) Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı
bırakabilir.

j) Yarışma şartnamesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.

k) Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin Biga Kaymakamlığı tarafından uygun bulunması
zorunludur.

l) Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.

m) Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.

n) Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini aşağıdaki doküman ve materyallerle birlikte
en geç 04 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar iadeli taahhütlü veya kargo
firmaları ile adrese teslim şekilde Biga Kaymakamlığı resmi adresine göndermelidir.

Eserler aşağıda şartlara göre ve ekleriyle birlikte teslim edilmelidir.
1. Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “ Başvuru Formu”
2. Filmin 3 adet DVD kopyası ( üzerinde Filmin Adı, Süresi, Türü, Yönetmeni ve Okul
adı belirtilmelidir.)
3. Filmin özet hikayesi (Sinopsis)
4. Filmin künyesi
5. Filmin özgün senaryo ve özgün müzik eserlerinden doğan telif hakları ile ilgili izinlerin
alındığına ilişkin belgeler.
6. Filmin en az 2 adet görsel materyali ( Filmin set fotoğrafları)
7. Yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim adresi ve telefonları
8. Veli izin belgesi
9. Okul müdüründen alınan onay belgesi.

o) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga Kaymakamlığı kısa film ile ilgili her türlü
tasarruf hakkına sahiptir.

ö) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga Kaymakamlığı gerekli gördüğü
durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

p) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının
izin ve onayı ile Biga Kaymakamlığına aittir.

r) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş
sayılacaktır.

s) Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

ş) Yarışmaya katılımda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

t) Yarışmaya katılım sağlayan her öğrenci aydınlatma metnini (EK-1) ve açık rıza formunu
(EK-2) okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Telif Hakları
1- Katılımcı, filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise
senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış
olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.

2- Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Biga
Kaymakamlığına aittir.

Yarışmaya Katılım Tarihleri
Öğrencilerin DVD’ ye kaydettikleri kısa filmleri Biga
Kaymakamlığına göndermesi 20 Ocak – 04 Mart 2022
Biga Kaymakamlığı tarafından ilk üç dereceye girenlerin
tespit edilmesi. 05 Mart – 09 Mart 2022
Biga Kaymakamlığı tarafından ilk üç dereceye girenlerin
ilan edilmesi 10 Mart 2022
Sonuçlara itiraz süresi (Yarışma sonucuna itirazlar
biga@icisleri.gov.tr mail adresi üzerinden yapılacaktır.)
11 Mart 2022
Ödül töreni 18 Mart 2022

Değerlendirme
Kaymakamlığımızca, gönderilen eserleri incelemek ve değerlendirmek için oluşturulan
komisyon: Biga Kaymakamlığınca belirlenen 1 Yönetmen, 1 Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni, 1 Tarih öğretmeni, 1 Araştırmacı-Yazar ve 1 Görsel Sanatlar öğretmeninden
oluşacaktır. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik doğum tarihi
itibariyle yaşı daha küçük olan öğrenciye verilecektir. Eser İnceleme ve Değerlendirme

İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk üç dereceye girenler
www.biga.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Ödüller ve Bütçe
Değerlendirme sonucunda 1. olan öğrenciye vlogger fotoğraf makinesi, 2. olan öğrenciye
bilgisayar, 3. olan öğrenciye tablet ödülleri dağıtılacaktır.
Vlogger Fotoğraf Makinesi 4K Ultra HD Video Kamera ve Vlogger Kit
Bilgisayar Intel Core i3 1005G1 8GB 1TB HDD 1TB
SSD Freedos 15.6” Taşınabilir Bilgisayar
Tablet 10.3″ 128GB WiFi + Bluetooth Tablet

Yarışma giderleri için kaymakamlığımız tarafından karşılanmak üzere 20000 TL bütçe
ayrılmıştır.

Yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize katılım belgesi, ayrıca katılım sağlayan
engelli öğrencilerimize kaymakamlığımızca hazırlanan hediye paketi (Bigalı Mehmet
Çavuş kitabı, Biga ilçemizin yöresel tatlarından nohut kahvesi ve peynir tatlısı)
gönderilecektir.

10. Ödül töreni kaymakamlığımız tarafından belirlenen çevrimiçi toplantı üzerinden
yapılacak olup toplantı ile ilgili bilgiler dereceye girenlere kaymakamlığımız tarafından
bildirilecektir.

İletişim: T.C Biga Kaymakamlığı
Hamdibey Mah. Cumhuriyet Meydanı No 1
Biga/Çanakkale
Telefon: 0(286) 316 1001