Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası İTK Resim Yarışması

Resim Yarışması
Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası Resim Yarışması

19. Geleneksel Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası İTK Ulusal Resim Yarışması
İzmir İli, Konak İlçesinde faaliyette bulunan İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesinin Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Resim Yarışması” nın konusu sertbest.

19.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

ETKİNLİĞİN AMACI:

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

 

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU:  Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:  Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
 • Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
 • Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10-  Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11-  Yarışmaya katılacak resimler; tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR yoluyla adresine teslim edilecektir.

 • Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 30 Nisan 2021 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir
 • İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
 • Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Tablo-1 Etiket

(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)!!

İL / İLÇE
Eserin Adı 
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu

 

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI  

 

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 • İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına

sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.

 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • İTK Ulusal Resim Yarışması 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 28 Mayıs 2021 Cuma günü sona erecektir.
 • İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 30 Nisan 2021 Cuma günüdür.
 • Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
 • Ödül töreni 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde yapılacak törende verilecektir.
 • Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu
3- Resimlerdeki yaratıcılık
4- Resimlerin görselliği
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği
TOPLAM

 

 

 

19.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER

Seçici Kurul Üyeleri:

Denizhan Özer: Küratör-Ressam

Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Filiz Pelit: Ressam

Nur Hilal Harsa: Ressam

Umur Türker: Ressam

 

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik:     Laptop (2900 Türk Lirası değeri ) ve Başarı Belgesi

İkincilik:       Tablet (1.750 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

Üçüncülük:   Polaroid Fotoğraf Makinesi(700 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

 

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik:     3000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

İkincilik:       2000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

Üçüncülük:   1500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ: Katılımcılara verilen ödüllerin bütçesi İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile birliği tarafından karşılanacaktır.

 

Etkinliğin ödül bütçesi 11.850 Türk Lirasıdır.

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları 4 Mayıs 2021 Salı günü  www.ozelturkkoleji.com  adresinden duyurulacaktır.

 

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER: 

 

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”

Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

 

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:

 

Ülkemizde ve dünyada etkili olan salgın (pandemi)  seyir sürecine göre şekillenecek olup uygun ortamın oluşması halinde 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde salon programı halinde gerçekleştirilecektir. Tören sırasında hijyen ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. Maske takmadan törene giriş sağlanmayacaktır.

Salgının artması, programın salonda icrasının olmaması halinde medya yoluyla sonuçlar ilan edilecek, ödüller tedbirler çerçevesinde yarışmacılara ulaştırılacaktır.

 

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:

 

Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

e-posta:  [email protected]

 

 

Tablo-3 Katılım Formu ve Taahhütname

 

“19 İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ”

RESİM YARIŞMASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

ÖĞRENCİNİN :
Adı ve Soyadı  
Sınıfı  
OKULUN :
Adı  
Adresi  
İli   İlçesi  
Telefon   E-posta  
ESERİN :
Adı  
Yılı  
Ölçüleri  

 

 

Yarışmaya göndermiş olduğum  “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin İzmir Özel Türk Koleji olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./20…..

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Ad-Soyad – İmza

    

 

 

 

 

 

Ek-1 Veli Muvafakatnamesi

 

VELİ MUVAFAKATNAMESİ ..…./…../2021

 

 

Velisi bulunduğum ……./..…./…… doğumlu, TC ………………………………… numaralı   ……………………………………………….’nin İzmir Özel Türk Koleji tarafından gerçekleştirilen 19. İTK Ulusal resim yarışmasına katılmasına, yarışmalardan ödül alması halinde İzmir Özel Türk Koleji’nin yarışma şartnamesinde belirlediği hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına ve yapılacak etkinliklere katılmasına velisi olarak muvafakat ediyorum.

Velisi Adı  :

Soyadı:

İmza

 

Ek-2 Açık Rıza Onayı

 

 

AÇIK RIZA ONAYI

 1. İTK Ulusal Resim Yarışması çerçevesinde beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, yarışmanın açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde kişisel verilerimin İzmir Özel Türk Koleji tarafından kullanılmasını ve kayıt edilmesini, şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili yaşanacak bir olumsuzlukta sorumluluğu kabul ettiğimi, Kişisel Verileri Koruma Kanunun belirlediği hükümler çerçevede onaylıyor,  açık bir şekilde kabul ediyorum.

Adı- Soyadı İmza:

Tarih:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

10 + seven =