Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Edebi Hayat Okumaları

Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Mehmet Akif Ersoy Yunus Emre

Ortaokul ve Lise Öğrencileri
“EDEBİ HAYAT OKUMALARI”

PROJE ŞARTNAMESİ

1) PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI
EDEBİ HAYAT OKUMALARI çerçevesinde Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi
tüm ortaöğretim (9.,10.,11.,12. Sınıf) ve ortaokul (5.,6.,7.,8. sınıf ) öğrencilerimize yönelik
“okuma” projesi.

2) PROJENİN AMACI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde
ortaokul öğrencilerine Mehmet Akif Ersoy şiirleri ’nin ve lise öğrencilerine Yunus Emre şiirleri hayatı
mücadelesi, bakış açısı ve eserleri okutulup Yunus Emre’nin ve Mehmet Akif Ersoy’un
düşlediği geleceğe ve nesle yaklaşılmaya çalışılacaktır.

3) GENEL KATILIM KOŞULLARI
3.1. Sınava, soruları hazırlama seçme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ve onların
birinci derece yakınları dışında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi-özel
ortaöğretim (9. ,10. ,11. ,12. Sınıf) ve ortaokul (5. ,6. ,7. ,8. sınıf ) öğrencileri katılabilir.

3.2. Proje kapsamında ortaöğretim öğrencileri Yunus Emre’ye ait 15 şiiri, ortaokul
öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’a ait 10 şiiri okuyarak bu okumalar üzerinden sınava tabi
tutulacaktır.
3.3. Okunacak şiirler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında paylaşılacaktır.
3.4. Öğrenciler gruplar halinde şiirleri dijital platformda okuyacak, kişisel olarak sınava
tabi tutulacaktır.
3.5. Bir grup 5 öğrenciden oluşacaktır.
3.6. Okuma gruplarına okul yönetimlerince bir rehber öğretmen (tercihen Türkçe
Öğretmeni) görevlendirilecektir.

3.7. 1 Öğretmen en fazla 3 gruba rehberlik yapabilecektir.

3.8. Her okul en fazla 5 grup ile katılabilir.

3.9. Sınav koşullarına uymadığı belirlenen başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.

3.10. Katılımcı, sınav başvurusundaki bilgilerin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve
taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

3.11. Sınava giren tüm öğrenciler, sınav koşullarını ve komisyon kararlarını istisnasız kabul
etmiş sayılır.

3.12. Ortaöğretim ve Ortaokul öğrencileri için hazırlanacak sorular madde 6’da belirtilen
okunacak şiirlerden şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları, yazarın hayatı vb.
konuları kapsayacaktır.

3.13. Yarışma ekibindeki öğrenciler, son başvuru tarihinden sonra değiştirilemez.

3.14. Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında sırasıyla aşağıdaki
kriterler esas alınacaktır:

3.14.1. Alt sınıftaki öğrenciler öne geçer.

3.14.2. Eşitliğin devamında öğrencinin doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük
öğrenciler öne geçer.

3.14.3. Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne geçer.

3.14.4. Takım puanlarının eşitliğinde sınıfı alt ve yaş ortalaması küçük olan
öğrencilerin okulu öne geçer.

3.14.5. Yukarıda belirtilen hususlarda eşitliğin devamı hâlinde kura çekilerek
sonuçlar belirlenir.

3.14.6. Grup rehber öğretmeninin ödül puanı grupların aldığı puanlar üzerinden
hesaplanır. Birden fazla grubu olan rehber öğretmen için çalıştığı gruplardan en
fazla puanı olan dikkate alınır. 1 rehber öğretmen tek ödül alabilir.

3.15. Sınav şartlarına uymayan öğrenciler, tutanakla belirlenerek sınavları iptal
edilecektir.

3.16. Sınav başlamasının ardından ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava
alınmayacaktır.
3.17. Sınav ile ilgili genel bilgiler sınav salonunda salon başkanlarınca okunacaktır.

3.18. Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak alınacaktır. Ancak okul başarısının tespitinde
aynı okul adına sınava giren öğrencilerin toplam puanı esas alınacaktır.

3.19. Engelli öğrencilerin engel durumlarını belgelendirmeleri ve müracaatlarını okul
rehber öğretmeni ile birlikte bizzat Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapmaları gereklidir.
Sınav başvuruları kabul edildiği takdirde bu öğrenciler sürekli kullandıkları araç-gereç ve
cihazları ile sınava katılabilirler.

3.20. Öğrenciler sınava gelirken nüfus cüzdanı, e-okuldan alınmış fotoğraflı ve
onaylı öğrenci belgesi (bu belge sınav giriş belgesi olarak kullanılacağından okul
yönetimince mutlaka onaylanması gerekmektedir.) getirmek zorundadır. Başvuru
esnasında yanlış bilgi veren ve belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

4) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
4.1. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (www.kocaeli.bel.tr/) adresinden
yapılacaktır.

4.2. Her bir başvuru kaydı tamamlandığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından
incelenerek onay verilecektir.

5) SINAV ŞARTLARI
5.1. Hazırlanan sorular çoktan seçmeli olacak; ortaokullarda 4 seçenekten, liselerde 5 seçenekten oluşacaktır. Hazırlanacak sorular okunacak şiirlerden ve şiirlerdeki bilgilere bağlı kalınarak şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları , yazarın hayatı vb. konularından hazırlanacaktır.

5.2. Sınava katılan öğrencilere 6. maddede belirlenen şiirlerin tamamından soru sorulacaktır.

5.3. Sınavın süresi 120 dakikadır. Sınav saat 10.00’da başlayıp 12.00’de sona erecektir. Sınavda ilk 30 dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.

5.4. Soru kitapçıkları, sınav sonunda cevap anahtarıyla birlikte toplanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne teslim edilecektir. Cevap anahtarı sınavdan 1 saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yayınlanacaktır.

5.5. Yarışmaya katılan öğrencilere 120 soru sorulacaktır. Her soru 1 puan olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

5.6. Sorular İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden görevlendirilen bir komisyon tarafından hazırlanacak ve sınav tek oturumda gerçekleştirilecektir.

5.7. Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunduktan sonra şartnamede açıklanan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.8. Cep telefonu vb. teknolojik cihazlar sınav salonuna alınmayacaktır. Son 10 dk. İçerisinde her sınıfta en az 2 öğrenci bulunması zorunluluğu vardır.

5.9. Sınav sonrası sorulara itirazlar sınav gününden sonraki ilk iş gününde okul müdürlüklerine yazılı olarak yapılacaktır. Okul müdürlüklerine iletilen itirazlar yarışma komisyonunca değerlendirilip karara bağlanacaktır.

6) OKUNACAK ŞİİRLER LİSTESİ
6.1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUTULACAK MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR LİSTESİ
1. İSTİKLAL MARŞI 6. ASIM
2. KOCAKARI İLE ÖMER 7. BİRLİK
3. TERLEMELİ ALINLAR 8. ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE
4. DURMAYALIM 9. BÜLBÜL ŞİİRİ
5. AĞLARIM AĞLATAMAM 10. SEYFİ BABA

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUTULACAK
YUNUS EMRE ŞİİR LİSTESİ
1. SÖZ OLA KESE SAVAŞI 9. ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ
2. AŞKIN ALDI BENİ BENDEN 10. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK
3. BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE 11. BEN GELMEDİM DAVA İÇİN
4. HAK BİR GÖNÜL VERDİ BANA 12. ŞOL CENNETİN IRMIKLARI
5. KAHRIN DA HOŞ 13. BENDEN İÇERİ
6. İLİM İLİM BİLMEKTİR 14. ŞOL GÖZ Kİ SENİ GÖRDÜ
7. GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM 15. EŞİDİN EY YARENLER
8. AŞK

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİYE:
Yarışma BİRİNCİSİ :2 Tam altın
Yarışma İKİNCİSİ :1 Tam altın
Yarışma ÜÇÜNCÜSÜ :1 Yarım altın
Yarışma DÖRDÜNCÜSÜ ve
YİRMİ BEŞİNCİSİ ARASI :1 Gram altın

7.2. EN YÜKSEK PUAN ALAN GRUBUN REHBER ÖĞRETMENİNE
Yarışma BİRİNCİSİ :2 Tam altın
Yarışma İKİNCİSİ :1 Tam altın
Yarışma ÜÇÜNCÜSÜ :1 Yarım altın
Yarışma DÖRDÜNCÜSÜ ve
YİRMİ BEŞİNCİSİ ARASI :1 Gram altın

7. 3 DERECEYE GİREN OKULA:

YARIŞMA SEKRETERYASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi:
Telefon :322 18 74 /2446
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
E posta: temelegitim41@meb.gov.tr

1 Yorum