Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıOrtaokul Ve Lise Öğrencileri arası Çukurova Belediyesi Afiş Ve Atık Toplama Yarışması

Ortaokul Ve Lise Öğrencileri arası Çukurova Belediyesi Afiş Ve Atık Toplama Yarışması

Çukurova Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerini çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir afiş tasarım ve atık toplama yarışması düzenleyecektir.

Çukurova Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca ortaokul ve lise öğrencilerini çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir afiş tasarım ve atık toplama yarışması düzenleyecektir.

Yarışmanın Amacı

Öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek
Atık toplama konusunda farkındalık yaratmak
Çevre kirliliğiyle mücadeleye katkı sağlamak
Yarışmanın Şartları

Yarışma, Çukurova Belediyesi sınırları içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarındaki ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.
Her okuldan en fazla iki afiş ve iki takım atık toplama grubu katılabilir.
Afişler, 50×70 cm boyutunda, renkli veya siyah-beyaz olarak hazırlanmalıdır.
Atık toplama grupları, en az 5 en fazla 10 kişiden oluşmalıdır.
Toplanacak atıklar, atık yağ, pil ve elektronik atıktır.
Yarışmanın Süreci

Afişler, 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren Çukurova Belediyesi’ne teslim edilebilir.
Atık toplama grupları, 2 Mayıs 2024 tarihine kadar toplanan atıkları Çukurova Belediyesi’ne teslim edebilir.

Yarışmanın sonuçları, 5 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır.

Ödüller

Afiş kategorisinde:
Birincilik: Laptop, Birincilik Belgesi ve Öğrencinin Okuluna Plaketi
İkincilik: Tablet, İkincilik Belgesi ve Öğrencinin Okuluna Plaketi
Üçüncülük: Akıllı Saat, Üçüncülük Belgesi ve Öğrencinin Okuluna Plaketi

Atık toplama kategorisinde:
Birincilik: Okula gezi, Birincilik Belgesi ve Öğrencinin Okuluna Plaketi
İkincilik: Okula sinema bileti, İkincilik Belgesi ve Öğrencinin Okuluna Plaketi
Üçüncülük: Okula kitap hediyesi, Üçüncülük Belgesi ve Öğrencinin Okuluna Plaketi
Detaylı Bilgi

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi için Çukurova Belediyesi’nin internet sitesi veya sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

Afiş Tasarımı İçin Öneriler

Afişler, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini vurgulamalıdır.
Afişler, yaratıcı ve dikkat çekici olmalıdır.
Afişler, sloganıyla birlikte hazırlanmalıdır.
Atık Toplama İçin Öneriler

Atık toplama grupları, atıkların ayrıştırılmasına dikkat etmelidir.
Atık toplama grupları, toplanan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde muhafaza etmelidir.
Atık toplama grupları, toplanan atıkların Çukurova Belediyesi’ne teslim edilmesini sağlamalıdır.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇESİ DEVLET OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI
(ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ)

1. YARIŞMANIN KONUSU:
“Daha az tüket, Daha fazla koru: Daha az iklim sorunu” temalı afiş tasarımı.

2. AMAÇ VE İÇERİK:
Yaşanabilir çevre oluşturabilmek için atıkların daha az oluşturulması, geri dönüştürülmesi ve doğanın korunması gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa hızla artan iklim değişikliğinin sonuçlarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Ayrıca dereceye giren afişler “5 Haziran Dünya Çevre Günü”nde sergilenecek ve Çukurova Belediyesi bilinçlendirme çalışmalarında kullanılacaktır.

3. YARIŞMANIN ŞARTNAMESİ
1. Yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarındaki ortaokul ve lise öğrencileri katılabilirler.
2. Bu konunun dışında kalan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Yarışmaya katılanlar afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmiş sayılır. Seçici kurulun, biçimsel olarak çalıntı veya direkt alıntı olduğunu tespit ettiği eserler değerlendirmeye alınmaz.
4. Afişler 50×70 cm veya70x50 cm boyutlarında çalışılacaktır.
5. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Afişler
bilgisayar ortamında tasarlanıp basılabileceği gibi, doğrudan kâğıt veya bez gibi bir
materyal üstünde de yapılabilir. Ancak bilgisayar ortamında tasarlanan eserlerde, dört
renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
6. Bilgisayar ortamında hazırlanan afişlerin tasarım dosyaları ayrıca talep edilebilir.
7. Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına adını soyadını, ilini, ilçesini, okulunu,
sınıfını, okul numarasını okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalemle) yazmalıdır.
8. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
9. Yarışmaya katılım bireyseldir. Birden çok kişi tarafından yapılmış eserlerle yarışmaya
başvurulamaz.
10. Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.

4. BAŞVURU ŞEKLİ
1. Öğrenciler, eserlerini danışman öğretmenlerine teslim eder.
2. Danışman öğretmen eserin arkasında yer alması gereken bilgileri kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
3. Danışman öğretmenler, öğrencilerinden topladıkları eserleri, bu yarışmanın koordinasyonunu sağlayacak olan okul idaresine teslim eder.
4. Okul idaresi, okulundaki tüm eserleri başvuru adresine ulaştırır.
5. Gönderilen eserler başvuru adresine ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanır.
6. Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak okul idaresinin sorumluluğundadır.

Başvuru Adresi
Alıcı : Çukurova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Adres : Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı No:61 Çukurova/ADANA
Telefon : 0322 239 64 64 Dahili:1290-1092

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Elden yapılan başvurular en geç 03.05.2024 tarihinde teslim edilmiş olmalıdır.

Yarışma şartnamesinin yayınlanması ve okullara gönderilmesi
İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüğü 02.10.2023
Eserlerin belediyeye teslim edilmesi(son tarih)
Okul idaresi 03.05.2024
Sonuçların açıklanması
Çukurova Belediyesi 24.05.2024
Ödül Töreni
Çukurova Belediyesi 05.06.2024

6. Değerlendirme
6.1. Eserlerin değerlendirilmesi alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
6.2.Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
6.3. Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
6.4. Jüri, eserleri aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir.

Ölçütler Alınabilecek en yüksek puan
Kompozisyon (Konuyu kâğıdın bütününde değerlendirebilme becerisi ) 25
Özgünlük (Öğrencinin yardım alıp almaması, çocuksuluk) 25
Tasarım (Tasarımın ifade gücü) 25
Temaya Uygunluk (Görselin yarışma konusuna uygunluğu ) 25
Toplam Puan 100

7. Verilecek Ödüller
7.1. Birincilik Ödülü:
• Öğrenciye Tablet ve Birincilik Belgesi
• Danışman öğretmenine Birincilik belgesi ve1 yıllık Hayal Park Spor Kompleksi Üyeliği (2 kişilik)
• Öğrencinin okuluna Birincilik Plaketi verilecektir.
7.2. İkincilik Ödülü:
• Öğrenciye Akıllı Saat ve İkincilik Belgesi
• Danışman öğretmenine İkincilik belgesi ve 1 yıllık Hayal Park Spor Kompleksi Üyeliği (2 kişilik)
• Öğrencinin okuluna İkincilik Plaketi verilecektir.
7.3. Üçüncülük Ödülü:
• Öğrenciye Kablosuz Kulaklık ve Üçüncülük Belgesi
• Danışman öğretmenine Üçüncülük belgesi ve 1 yıllık Hayal Park Spor Kompleksi Üyeliği (2 kişilik)
• Öğrencinin okuluna Üçüncülük plaketi verilecektir.
7.4. Ödüller 5 Haziran Dünya Çevre Günü yapılacak olan Ödül Töreni ile sahiplerine teslim edilecektir.

8. Telif ve Kullanım Hakkı, Eserlerin Gösterimi
Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin tüm kullanım hakları; çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Çukurova Belediyesine aittir.

10. Çeşitli Hükümler
10.1. Katılımcılar işbu Şartname’yi kabul etmiş sayılır.
10.2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
10.3. Yarışmaya katılan tüm eserler 5 Haziran Dünya Çevre Günü yapılacak olan Ödül Töreninde sergilenecektir.

EK2: ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇESİ DEVLET OKULLARI ARASI ATIK TOPLAMA YARIŞMASI
(ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE)

YARIŞMANIN KONUSU:
Geri dönüşebilir atıkların toplanması.( atık pil, atık yağ)

AMAÇ VE İÇERİK:
Okullarda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çevre bilincini arttırmak için geri dönüşebilir atıkların (atık piller, bitkisel atık yağlar) kaynağında ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN ŞARTNAMESİ
1. Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullardaki tüm öğrencilere açıktır.
2. Yarışma 02.10.2023 tarihinde başlayıp 03.05.2024 tarihinde sona erecektir.
3. Katılım için başvuru yapmaya gerek yoktur.
4. Yarışmaya anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler katılabilirler.
5. Yarışma sonucunda Atık Pil ve Atık Yağ kategorilerinde ilk üç okula ödül verilecektir.
6. Bitkisel Atık Yağlar: Toplanan atık miktarı okuldaki öğrenci sayısına bölünerek kişi başına düşen kg miktarı esas alınacaktır. Toplamaya sadece kullanılmış kızartmalık yağlar dahildir. Motor yağları, makine yağları vs. kapsam dışındadır.
7. Atık Piller: Toplanan atık miktarı okuldaki öğrenci sayısına bölünerek kişi başına düşen kg miktarı esas alınacaktır. Toplamaya kalem piller, düğme piller gibi tüm piller ve cep telefonu, laptop, tablet, dijital kamera, aydınlatma bataryaları dahildir. Aküler bu kapsam dışındadır.
8. Yarışmaya katılmak için atık yağ ve pil toplayan okullar 22.04.2024-03.05.2024 tarihleri arasında görevlendirdikleri öğretmen ya da yöneticinin adını, iletişim numarasını, mail adresini ve katılacakları yarışma kategorilerini 0 322 239 64 64 (1290-1092) numaralı telefonları arayarak bilgi vermeleri gerekmektedir.
9. Yarışmaya katılan okullar 03.05.2024 tarihine kadar toplama yapabilirler. Bu tarihten sonra toplanan atıklar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
10. Toplamış oldukları atıkları muhafaza edemeyecek okullar 0 322 239 64 64 (1290-1092) numaralı telefonları arayarak müdürlüğümüz tarafından gönderilecek personellere teslim tutanağı karşılığında teslim edebilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER
Yarışma Başlama Tarihi :02.10.2023
Atık Pil ve Yağ Bilgilendirme Tarihi : 22.04.2024-03.05.2024
Yarışma Bitiş Tarihi : 03.05.2024
Yarışmanın Sonuçlarının Açıklanması : 24.05.2024
(Afiş Tasarım, Pil ve Yağ)
Ödül Töreni :05.06.2024
*Ödül töreninin yeri, tarihi ve saati yarışma sonuçları ile birlikte yayınlanacaktır.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.