Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası 20. Günaydın Edebiyat, Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması

Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Ortaokul ve Lise Öğrencileri Günaydın Edebiyat

Özel Ege Lisesi; ortaokul, lise ve dengi okulları kapsayan öykü, şiir ve masal yazma yarışması olan “GÜNAYDIN EDEBİYAT” ın yirmincisini çevrim içi olarak düzenleyecektir.

AMAÇ: Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya çıkarmak, gençlerin toplum içindeki
duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik kazandırmak, ana dil bilincini geliştirmek, gençler
tarafından dilin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlamaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:
5, 6, 7 ve 8. sınıflar masal ve öykü dalında;
9, 10, 11 ve 12. sınıflar öykü ve şiir dallarından sadece birinde yarışmaya katılabilecektir.

DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ:
Ortaokul; masal ve öykü kategorisinde
Lise; öykü ve şiir kategorisinde değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
2, 3, 4 ve 5. maddelere uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Seçici Kurul; yarışmaya katılan yapıtların içerik ve anlatım bakımından özgün olmasına,
noktalama ve imlâ kurallarına göre yazılıp yazılmamasına dikkat edecektir. Başka bir kişiden
veya kitaptan alıntı olduğu anlaşılan yapıtların sahibi yarışma dışı kalacaktır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Türkçeyi doğru kullanmış, yazım ve noktalamaya dikkat etmiştir. 30 puan
İmgesel anlatılar ve yaratıcılıkla özgünlüğü yakalamıştır. 70 puan

KONU: Konu sınırlaması yoktur. Her üç alanda da yarışmacılar diledikleri konuda çalışabilirler.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayanmaktadır.
2. Adaylar yarışmaya daha önce bir yerde yayımlanmamış yapıtlarıyla yalnızca bir dalda
katılabilirler.

3. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bir masal veya bir öykü; lise öğrencileri ise en az iki en çok üç öykü veya en az beş, en çok on şiir ile yarışmamıza katılabilirler.

4. Yapıtlar A4 boyutunda, 1,5 satır aralıklı, 11 punto, Arial yazı tipi ile bilgisayarda yazılacaktır.

5. Masallar en fazla üç; öyküler ise en az bir, en fazla beş sayfa olmalıdır. Şiirde böyle bir
sınırlama yoktur.

6. 2, 3, 4 ve 5. maddelere uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Öykü, şiir ve masal dosyalarındaki yapıtların hiçbir yerine kimlik bilgisi yazılmayacak;
yarışmacılar rumuz kullanacaklardır. Kimlik bilgileri sadece katılım formuna yazılacaktır.

8. Seçici Kurul, yarışmaya katılan yapıtların içerik ve anlatım bakımından özgün olmasına
dikkat edecektir. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu anlaşılan yapıtların sahibi
yarışma dışı kalacaktır.

9. Yarışmaya katılan yapıt sahibi öğrencilerin, öğretmen ve velilerinin kişisel verileri mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Ayrıca yapıtın telif hakkı öğrenciye aittir.
Yarışmada ödül alan yapıtlardan oluşan seçkinin yayımlanması hazırlığında, Seçici Kurul
eserin özüne dokunmamak koşuluyla gerekli düzeltmeleri yapma hakkına sahiptir.

10. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezinden gelen başvurular
kabul edilmeyecektir.

11. Yürütme Kurulunun kararı gereği Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri, Seçici Kurulun ve Yürütme Kurulunun birinci derece akrabaları yarışmaya katılmayacaktır.

12. Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan ifadeler doğrultusunda tüm hakları korunacaktır. Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resmen silinir. Dereceye giren yapıt sahibi öğrencilerin ve velilerinin ekte bulunan “Veli İzin/Onay Formu” ve “Açık Rıza Beyanı” nı doldurarak ıslak imzalı dokümanı çevrim içi başvuru formundaki ilgili bölüme yüklemeleri
gerekmektedir.

13. 20. “Günaydın Edebiyat” Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması’nı düzenleyen İzmir Özel
Ege Lisesi, çevrim içi düzenlenecek yarışma ortamında, engelli bireylerin etkinliğe
katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı
tedbirleri sağlamakla sorumludur.

14. Yarışmanın bütçesi İzmir Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır.

15. Seçici Kurulun yarışma değerlendirmesinde verdiği karar kesindir. Yarışma koşullarına
uymadığı saptanan, intihal yapan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan
hususlarda son kararı verme yetkisi Seçici Kurula ait olup alınacak kararlara itiraz yolu
kapalıdır.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Her üç dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Seçici Kurul gereksinim
duyduğu takdirde her dalda sadece bir adet “Eraslan Vakfı Özel Ödülü” verebilir. Ödül olarak
birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere 500 TL para ödülü verilecektir.
“Eraslan Vakfı Özel Ödülü” verilmesi hâlinde bu dereceye giren yarışmacılara 500 TL para
ödülü verilecektir.
Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son katılım : 16 Nisan 2021 Cuma
Seçici Kurulun değerlendirmesi : 16-30 Nisan 2021
Ödül töreni : 6 Mayıs 2021 Perşembe

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ:
Özel Ege Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
“GÜNAYDIN EDEBİYAT” Yarışması
119/1 Sokak No:3 35050 Bornova-İzmir / TÜRKİYE
Telefon : +90.232 375 28 28 (Dâhili: 144 – 160)
Faks : +90.232 375 14 44
E-posta: www.egelisesi.k12.tr

gunaydinedebiyat@egelisesi.k12.tr -Yapıtların yollanacağı adres