Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıOrtaokul ve Lise Öğrencileri 20. Geleneksel İTK Ulusal Resim Yarışması

Ortaokul ve Lise Öğrencileri 20. Geleneksel İTK Ulusal Resim Yarışması

İTK – İzmir Özel Türk Koleji, Türkiye geneli Ortaokul, Lise ve dengi okullardaki öğrencileri kapsayan “Geleneksel İTK Ulusal Resim Yarışması” nın 20.’si düzenliyor.

20.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ETKİNLİĞİN AMACI:
1.1. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,

1.2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,

1.3. Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,

1.4. Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest Konu
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.

5- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

8- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.

9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://ozelturkkoleji.com/sayfa/20-itk-resim-yarismasi.html sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

12- Yarışmaya katılacak resimler; madde 11’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

13- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 22 Nisan 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir

15- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

16- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

17- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Tablo-1 Etiket
(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)!!
İL / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.

2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.

3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

5- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

6- İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına
sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

7- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

8- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1- 20. İTK Ulusal Resim Yarışması 6 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs 2022 Cuma günü sona erecektir.
2- 20. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 22 Nisan 2022 Cuma günüdür.
3- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 29 Nisan 2022 Cuma günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
5- Ödül töreni çevrimiçi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreni ile ilgili bir değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yüz yüze planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME
1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
2- Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri
Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu
3- Resimlerdeki yaratıcılık
4- Resimlerin görselliği
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği
TOPLAM

19.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul Üyeleri:
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam
Umur Türker: Ressam
Hakan Esmer-Ressam

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: Laptop (3500 Türk Lirası değeri ) ve Başarı Belgesi
İkincilik: Tablet (2500 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: Polaroid Fotoğraf Makinesi(1500 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: 3500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
İkincilik: 2500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: 2000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ: Katılımcılara verilen ödüllerin bütçesi İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile birliği tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin ödül bütçesi 15.500 Türk Lirasıdır.

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü www.ozelturkkoleji.com adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:

Ödül töreni çevrimiçi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreni ile ilgili bir değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yüz yüze planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır.

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:

Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
e-posta: tugce.kutlu@itk.k12.tr

Ek-1 Veli Muvafakatnamesi

VELİ MUVAFAKATNAMESİ ..…./…../2022

Velisi bulunduğum ……./..…./…… doğumlu kızımın/oğlumun İzmir Özel Türk Koleji tarafından gerçekleştirilen 20. İTK Ulusal resim yarışmasına katılmasına, yarışmalardan ödül alması halinde İzmir Özel Türk Koleji’nin yarışma şartnamesinde belirlediği hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına ve yapılacak etkinliklere katılmasına velisi olarak muvafakat ediyorum.
Velisi Adı :
Soyadı:
İmza

Ek-2 Açık Rıza Onayı

AÇIK RIZA ONAYI
20. İTK Ulusal Resim Yarışması çerçevesinde beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, yarışmanın açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde kişisel verilerimin İzmir Özel Türk Koleji tarafından kullanılmasını ve kayıt edilmesini, şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili yaşanacak bir olumsuzlukta sorumluluğu kabul ettiğimi, Kişisel Verileri Koruma Kanunun belirlediği hükümler çerçevede onaylıyor, açık bir şekilde kabul ediyorum.
Adı- Soyadı İmza:
Tarih:

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.