Ortaokul ve Lise Öğrencileri “15 Temmuz Kahramanları” Mektup Yarışması

Mektup Yarışması
Ortaokul ve Lise Öğrencileri Mektup Yarışması

“DÜNYANIN MEKTUBU 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI İÇİN YAZILIYOR”

KONU
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında mektupların yazılacağı yarışma ’15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar ’ adıyla “Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor” mottosuyla düzenlenmektedir.

AMAÇ
Dijital çağın bizlere unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak millî ve manevi değerlerimizi gençlere kazandırmak, millî şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kavramları nasıl kazanacağımızı vurgulamak; kadim değerlerimizi hatırlatmak, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmek. Darbelerin millî iradeye olan baskısını ve halkın haklı direnişini göstermek, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmak.

YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından organize edilerek yürütülecektir.

KATILMA KOŞULLARI
-Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan ulusal ve uluslararası ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.
– Yarışmacılar sadece bir eserle başvurularını yapabileceklerdir.
-Yarışmaya katılacak mektuplar daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
– Yarışmaya gönderilecek mektuplar Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
– Yarışmaya gönderilen mektupların hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin mektubun telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda mektup sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
-Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu mektuplar kitap haline getirilir.
-Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.

– İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

– Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

– Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.

– Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın şartlarını kabul etmiş sayılır.
– Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.
– Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda 3 Edebiyat/Türkçe Öğretmeni ve 2 idareci bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

– Eserler incelenirken;
a- Mektup yazma kurallarına uygunluk,
b- Temanın işlenişi,
c- Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
d- Konuya hakimiyet
dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

ÖDÜLLER
ORTA OKUL VE LİSE DÜZEYİNDE DERECEYE GİRENLER İÇİN AYRI AYRI
1. lik Ödülü 25.000 + plaket Birinci öğrencinin okuluna 25 bin TL 15 Temmuz Kütüphanesi yapılmak üzere verilecektir.
2. lik ödülü 20.000 + Plaket
3.lük ödülü 15000 + Plaket
Jüri Özel Ödülü 7500+ Plaket
Jüri Özendirme Ödülü 5000+ Plaket

Başvuru sahiplerinin eserlerini okul müdürlüklerine teslim etmesi 25.10.2022

https://docs.google.com/document/d/1QcV0jafwAfpXpSrjv2MyzhRngrnWhsI5/edit