Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Enerji Verimliliği konulu Öykü Yarışması

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye geneli resmi / özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik Öykü Yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın konusu ve amacı
MADDE 1
(1) Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım
MADDE 2
(1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar
MADDE 3
(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.

b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.

e) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.

b) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyiiz) çok olamaz.

c) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.

d) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı
MADDE 4
(1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez.

(2) Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
MADDE 5
(1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usûl ve esaslar uygulanır.

a) Öyküler, önce okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.

b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.

ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.

e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.

f) Ödüle layık görülecek eserler 2019 Aralık ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6
(1) Yarışmaya katılacak eserlerin okullar tarafından, İlçe Milli Eğitim Miidürlüğü’ne gönderilmesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce seçilen eserlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüme son gönderilme tarihleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(2) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İli temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun seçilecek eserler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na 6 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilir.

Değerlendirme komisyonu
MADDE 7
(1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonumda Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nı temsilen 2 (iki). Milli Eğitim Bakanlığını teınsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 (üç) Türkçe ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin ulaşımı ve öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Ödüller ve ödül töreni
MADDE 8
(1) Öykü yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik : Diziistü Bilgisayar + 1.250TL +Yarışmaya Katılım Plaketi
b) İkincilik : Diziistü Bilgisayar + 1.000 TL +Yarışmaya Katılım Plaketi
c) Üçüncülük : Dizüstü Bilgisayar + 750 TL +Yarışmaya Katılım Plaketi

(2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için yapılacak törenin yeri ve tarihi ayrıca bildirilecektir.

(3) Ödül törenine davet edilen öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır.

Sorularınız için:
E-POSTA ADRESİ skalayci@enerji.gov.tr
TELEFON NO (312) 212-6420

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here