Ortaokul Öğrencileri “Trafikte Saygı ve Sabır” Karikatür Yarışması

Ortaokul Öğrencileri "Trafikte Saygı ve Sabır" Karikatür Yarışması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ile EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI
“TRAFİKTE SAYGI VE SABIR” TEMALI KARİKATÜR YARIŞMASI

KONUSU : Günümüzde toplumsal hayatın hareketlilik temeline dayanmasına binaen hayatımızın merkezinde olan kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar, ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline de gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle; dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi hayatını kaybetmekte, yaklaşık olarak 78 milyon insan yaralanmakta ve çok yüksek miktarlarda sosyoekonomik kayıp meydana gelmektedir.

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki on yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, öğrencilerimizin motivasyon ve duyarlılıklarını artıracağı için yarışma teması “Trafikte Saygı ve Sabır” olarak belirlenmiştir.

TÜRÜ Karikatür yarışması

AMACI : Ülkemizde önemli toplumsal sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan trafik kazaları neticesinde her yıl yaşanan can kayıpları ve maddi kayıpları azaltmak için oluşturulması gereken toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkmasını ve öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak.

KAPSAMI : Türkiye geneli resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencileri.

GENEL ŞARTLAR:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
• Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (EK-1)
• Yarışmaya gönderilecek eserlerde öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu gözetilir.
• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz. (EK-2)
• Yarışma kapsamında engelli bireylerin engel türleri göz önünde bulundurularak, etkinliğe katılımı teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler, okul müdürlükleri ile İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır.
• Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Kırışmış ve yıpranmış eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Katılımcılar “Yarışma Şartnamesi”ni ve eklerini öğrenim gördükleri okuldan talep edebilir, “Başvuru Formu”nu doldurmak, katılım şartlarının tamamını sağlamak ve karikatürlerini okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Eser sahipleri karikatürlerin orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından katılımcılara teslim edilebilecektir.
• Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

KATILIM ŞARTLARI:
• 35×50 cm ölçülerinde, standart kâğıt kullanılmalıdır.
• Eser sahibine ait bilgileri içeren Ek-3 eserin arka yüzüne yapıştırılacaktır.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Yarışma kapsamında öğrenciler karikatürlerini Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun şekilde öğrenim gördüğü okula teslim edecektir.
• Katılımcı öğrenciler karikatürlerle birlikte Ek-1 ve Ek-2’yi de teslim etmelidir.
• Evrakları eksik olan karikatürler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

TELİF HAKLARI:
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
• Karikatürlerin basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserleri kullanabilecektir. (EK-1)
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde yargı yolu açıktır.

DEĞERLENDİRME:
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.
• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.
• İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren ilk 3 eser belirlenecektir.
• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
• Yarışma sonuçları İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

ÖDÜLLER: • Yarışmada il çapında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

1YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih 23.05.2022
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 25.05.2022
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 30.05.2022
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yarışma İstatistiklerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bildirilmesi 02.06.2022
İl Çapında Dereceye Giren İlk Üç Eserin İlan Edilmesi 06.06.2022
Ödül Töreni 10.06.2022

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“TRAFİKTE SAYGI VE SABIR” TEMALI
KARİKATÜR YARIŞMASI
VELİ MUVAFAKATNAMESİ, KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

Kızımın/oğlumun bu yarışmaya katılmasını, yarışmaya gönderilen “eserin” kızıma/oğluma ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserin Millî Eğitim Bakanlığınca her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

/ /20

Veli Ad Soyad

İmza

Öğrenci Velisinin İLETİŞİM BİLGİLERİ Velisinin (KİŞİNİN ACTK RTZAST İLE) Gsm Telefonu :

E-posta :

Not: Bu formda istenen kişisel veriler, yarışmada dereceye girmeniz halinde; verdiğiniz bilgileri doğrulamak, size ulaşmak ve ödülünüzü size ulaştırmak için kullanılacak olup üçüncü kişilere verilmeyecek ve yarışmanın sona ermesinin ardından resen silinecektir. 

Öğrencinin;
Adı Soyadı :
Okulu :
Sınıfı :
Şubesi :
Numarası :

Ek-3 Etiket
İL / İLÇE
ÖĞRENCİNİN:
Adı ve Soyadı:
Sınıfı:
OKULUN:
Adı:
Adresi:
Telefonu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × 3 =