Ortaokul Öğrencileri “Renklerle Cumhuriyet’’ Resim Yarışması

Ortaokul Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri "Renklerle Cumhuriyet’’ Resim Yarışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü olarak Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla resim yapma yarışması düzenliyoruz.

Yarışma Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenmektedir.

‘’RENKLERLE CUMHURİYET’’ isimli yarışmanın içeriği ve şartnamesi dokuz (9) madde olarak aşağıda belirtilmiştir.

1.YARIŞMANIN KONUSU:

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yılı

2.YARIŞMANIN AMACI

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla çocukların yapacağı resimler vasıtasıyla bir yönetim şekli olarak cumhuriyete dikkat çekmek, cumhuriyetin önemini vurgulamak ve bu duyguları gelecek kuşaklara taşıyabilmek. Çocuklara resim yapmayı sevdirmek, benimsetmek ve onların yaratıcılıklarını teşvik etmek gibi kazanımlar amaçlanmaktadır.

3.YARIŞMANIN ŞARTLARI

a) Yarışmaya Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

b) Yarışmaya katılan eserin içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık bulunmamalıdır. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Her başvuru sahibi yarışmaya en fazla bir eser ile katılabilecektir. Birden fazla eser ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir.

d) Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Malatya Büyükşehir Belediyesine ücretsiz olarak devrettiğini ve bunun için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

e) Yarışmaya gönderilecek eserlerin

• 25cm X 35cm boyutundaki resim kâğıtlarına

• Sulu boya

• Pastel boya

veya

• Guaj boya ile yapılmış şekilde hazırlanmış olması gerekir.

f) Eserlerin ön yüzünde isim veya imza bulunmayacaktır. Eserin arka yüzünde ise okul adı, sınıf ve ad/soyad bilgileri yer almalıdır. Ayrıca ekte gönderilmiş olan katılım formunun öğrenci tarafından doldurulması gerekir.

g) Eserler; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğüne okul idarelerince toplu olarak en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilmelidir.

ADRES: Koyunoğlu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:189 (Malatya Büyükşehir Belediye binası karşısı)

ğ) Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yarışmaya katılan eserle ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

h) Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

ı) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına aittir.

i) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

4.YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Yarışmaya katılacak eserlerde tema; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, cumhuriyetin getirdiği kazanımlar, cumhuriyetin önemi vb. olmalıdır. Eserlerin bu şartnamede belirtilen hususlara uygun olması gerekir. Yarışmaya katılacak eser, herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış olmalı, tamamen çizerine ait olmalıdır. Katılımcılar yarışmaya daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış eseri ile katılmalıdırlar. Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine aksi bir durum tespit edilirse, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı kalacaktır, eğer katılımcı ödül aldıysa ödülü geri alınacaktır. Alıntı eser sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Puanlamada eserlerdeki temaya uygunluk, temayı yansıtabilme, perspektif, renk uyumu, kalem veya fırça kullanımındaki nitelikler vb. özellikler dikkate alınacaktır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya katılan eserlerin okul idarelerince toplu olarak en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirmeler jüri üyelerinin tümünün katılımıyla 26/27 Ekim 2021 tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde (MABESEM) yapılacaktır.

6. YARIŞMA SEÇİÇİ KURUL ÜYELERİ (JÜRİ)

Seçici Kurul, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği görsel sanatlar dalından üç (3) öğretmen ile görsel sanatlar alanında uzman MABESEM’de görev yapan bir (1) görevliden oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esas alınacaktır. Seçici Kurul üyelerinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Seçici Kurul, üyelerin tümünün katılımıyla 26/27 Ekim 2021 tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde (MABESEM) toplanarak değerlendirme yapacak, ödül almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.

7. ÖDÜLLER

Birinciye bisiklet

İkinciye tablet

Üçüncüye akıllı saat

8. DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma şartnamesi, Belediyemiz web sitesinden temin edilebilir. Malatya Büyükşehir Belediyesi ödül alan eserleri afiş, katalog, broşür gibi çalışmalarda kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Malatya Büyükşehir Belediyesinin kararları geçerlidir.

RENKLERLE CUMHURİYET YARIŞMASI KATILIM FORMU Tarih:

Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri ve Yılı : …………………………………………………………………………………………….

Okuduğu Okul : …………………………………………………………………………………………….

Bölüm ve Sınıfı : …………………………………………………………………………………………….

Telefon : ………………………………………… E-posta : ……………………………………

Eserin Adı : …………………………………………………………………………………………….

Okul Müdürü İsim/İmza :.……………………………………………………………………….

Şartname hükümlerini kabul ediyorum.

İ M Z A : ………………………………………………..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin