Ortaokul Öğrencileri için Robotik Uygulamaları ile Programlama Öğretimi

Ortaokul Öğrencileri için Robotik Uygulamaları ile Programlama Öğretimi
(ETWINBOT PROJESİ ÖRNEĞİ)

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bireylerin sahip olması gereken beceriler değişken olmakla beraber bu becerilerin kazandırılmasında programlama öğretimi oldukça önemli bir yere sahip olmuştur (Sayın Z. ve Seferoğlu S. 2016). Programlama öğretimi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ilkokul ve ortaokul müfredatlarında yer almış, hatta kimi ülkelerde zorunlu ders olarak öğrencilere okutulmuştur. İlk ve ortaokul öğrencilerinde programlama öğretiminde yer alan yaklaşımlar bilgisayarsız etkinlikler, başlangıç öğrenme ortamları, oyun ve robot programlama olarak sıralanmıştır.

Başlangıç öğrenme ortamları öğrencilere sürükle bırak yöntemiyle kolay bir şekilde kodlama imkânı sunmuştur. Robot programlama ise öğrencilerin yazmış oldukları kodları somutlaştırmıştır. Yazmış oldukları kodları robotun hareketlerinde gören öğrenciler için programlama daha kolay ve daha eğlenceli bir hale gelmiştir.
eTwinning kullanıcılarına ulusal ve uluslararası düzeyde çevrimiçi olarak proje yürütme olanağı sunmuştur. Bu platformda yürütülen etwinbot adlı projede farklı becerileri temel alan, disiplinler arası robotik uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler uygulamalar kapsamında programlama becerilerini aynı zamanda işbirlikçi çalışma, bilgi işlemsel düşünme, analitik düşünme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini de geliştirmişlerdir.

Elif ŞİMŞEK
Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri