Ortaokul Öğrencileri Genç Felsefeci Ödülleri

Genç Felsefeci
Genç Felsefeci

Genç Felsefeciler Ödülü, İstanbul’daki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen bir proje yarışmasıdır.

Bir felsefi soru ya da kavramı araştırın, bir eser oluşturun ve başvurunuzu yapın.

Genç Felsefeci Ödülleri Katılım Şartları

Bu yılki yarışmanın teması MUTLULUK olarak belirlenmiştir.

Mutluluk kavramı üzerine derinlemesine bir felsefi soru belirleyin.

Blog yazısı, makale, mektup, kısa hikaye, diyalog, podcast, video ya da kısa film formatında bir proje hazırlayın.

Yazılı eserleriniz 3.000 kelimeyi, kayıtlı eserleriniz ise 15 dakikayı geçmemelidir.

Bireysel veya takım olarak başvurun. Eserlerinizin daha önce yarışmaya katılmamış, yayınlanmamış ve özgün olması gerekmektedir. Katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayanır.

Aşağıdaki sorulardan birini seçebileceğiniz gibi kendi belirlediğiniz bir felsefi soruyu da seçebilirsiniz. Ardından öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, aile üyeleriniz ve tanıdıklarınızla derinlemesine bir tartışma yapın. Soruyla ilgili farklı bakış açılarını inceleyin, belli başlı fikirleri belirleyin, notlar alın ve tutarlı bir eser üretin.

Genel Katılım Şartları
1. Etkinliğe katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayanır.

2. Etkinliğe katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

3. Etkinliğe katılan eserlerin daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış ve yayımlanmamış/sergilenmemiş olup özgün eser olması gerekir.

4. Etkinliğe kişi veya takım olarak katılmaya ve her katılımcının yalnız bir eserle katılmasına izin verilir.

5. Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları etkinliğe katılamazlar.

6. Kişi veya takımların “mutluluk” kavramıyla ilgili bir felsefi soru belirleyerek blog yazısı, makale, mektup, kısa hikâye, diyalog, podcast, video ya da kısa film formatında bir proje hazırlamaları beklenir. Yazılı eserler .pdf formatında ve en fazla 3.000 kelime, sunumlar .pptx formatında ve en fazla 30 sayfa, ses kaydı eserler .mp3 formatında ve en fazla 15 dakika, görüntü kaydı eserler .mp4 formatında ve en fazla 15 dakika uzunluğunda
olmalıdır.

7. Kişi veya takımların aşağıda yer alan ya da kendi belirledikleri bir felsefi soruyu seçtikten sonra öğretmenleri, arkadaşları, aile üyeleri vb. tanıdıklarıyla derinlemesine tartışmaları istenir. Soruyla ilgili farklı bakış açılarını incelemeleri, belli başlı fikirleri saptamaları, notlar almaları ve bütünlük taşıyan bir eser üretmeleri gerekir.

• Mutluluk nedir?

• Mutluluk bir duygu mudur, bir oluş hâli midir, bir erdem midir?

• Mutluluk ile haz, mutsuzluk ile acı arasında benzerlikler ve/ veya farklılıklar var mıdır?

• Öfke, endişe, korku, suçluluk gibi duygular mutluluk hâlini nasıl etkiler? Bu duygular; mutluluğun sebebi midir, sonucu mudur?

• “Durduk yere mutsuz olmak” ifadesiyle ne denmektedir?
Başkalarının mutsuzluğundan mutluluk duyulur mu?

• Kendini başkalarıyla karşılaştırmak, çok fazla şey istemek,
beklenti içinde olmak gibi tutumlar mutluluk hâlini etkiler mi?

• Mutluluk artırılabilen ya da azaltılabilen bir şey midir?

• Mutluluğun ölçüsü var mıdır?

• Mutluluk hikâyeleri ve mutsuzluk hikâyelerinden hangisi
daha sıkıcı, hangisi daha ilgi çekicidir?

• Mutsuzluk nedir ve mutsuzlukla nasıl başa çıkılır?

• İnsanlar ilgi çekmek, yardım dilemek gibi amaçlarla
bilerek mutsuz olabilirler mi?

• Beklemek ve ummak davranışı mı daha çok mutlulukla
ilişkilidir yoksa istemek ve harekete geçmek davranışı
mı?

Örnek sorular:

Kendini başkalarıyla karşılaştırmak, çok fazla şey istemek, beklenti içinde olmak gibi tutumlar mutluluk halini etkiler mi?
Mutluluk bir duygu mudur, bir oluş hali midir, bir erdem midir?
Mutluluk ile haz, mutsuzluk ile acı arasında benzerlikler ve/veya farklılıklar var mıdır?
Öfke, endişe, korku, suçluluk gibi duygular mutluluk halini nasıl etkiler? Bu duygular, mutluluk halinin sebebi midir, sonucu mudur?
“Durduk yere mutsuz olmak” ifadesiyle ne denmektedir?
Mutluluk artırılabilen ya da azaltılabilen bir şey midir? Ölçüsü var mıdır?
Hangisi daha sıkıcı hangisi daha ilgi çekicidir: Mutluluk hikayeleri, mutsuzluk hikayeleri?
Mutsuzluk nedir ve nasıl başa çıkılır?
İnsanlar ilgi çekmek, yardım istemek gibi amaçlarla bilerek mutsuz olabilirler mi?
Hangi davranış daha çok mutlulukla ilişkilidir: beklemek ve ummak, istemek ve harekete geçmek?
Başkalarının mutsuzluğundan mutluluk duyulur mu?

Son Başvuru Tarihi 22 Nisan 2024 18.00
Dereceye Girenlerin İlanı 20 Mayıs 2024
Ödül Töreni 31 Mayıs 2024 17.00 – 19.00

Etkinliğin sonuçları www.gencfelsefeciodulleri.com sitesinde ilan edilecektir.
Etkinliğin ödül töreni Erkan Ulu Okulları etkinlik alanında gerçekleştirilecektir.

Kurul üyelerinin eserleri değerlendirme kriterleri:
* Sorunun açıklığı ve kavramsal çerçevenin korunması

* Felsefi soruşturma içermesi

* Belirtilen biçimsel kriterlere uygunluğu

* Eserin özgünlük ve yaratıcılığı

Yazılı eserler .pdf formatında ve en fazla 3.000 kelime, sunumlar .pptx formatında ve en fazla 30 sayfa, ses kaydı eserler .mp3 formatında ve en fazla 15 dakika, görüntü kaydı eserler .mp4 formatında ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır.

Yarışmaya e-posta yoluyla başvurulur
info@gfodulleri.com

https://gencfelsefeciodulleri.com