Ortaokul Öğrencileri “ERİŞİLEBİLİRLİK” Resim Yarışması

“ERİŞİLEBİLİRLİK”
Temalı Resim Yarışması

Yarışma Şartnamesi

Yarışmayı Düzenleyen Kurum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Yarışmanın Türü
Resim Yarışması

Yarışmanın Teması
“Erişilebilirlik”

Yarışmanın Konusu
Erişilebilirlik nedir? Daha önce hiç duydun mu? Erişilebilirlik özellikle tekerlekli sandalye, koltuk değneği ile hareketliliğini sağlayanlar, beyaz baston ile önündeki engelleri fark eden görmeyen kişiler, yaşlılar, bebek arabalı aileler veya çocuklar için önemlidir. Herkesin istediği zaman, istediği her yere, kendi başına ve kayma, çarpma, takılma, düşme gibi kazalarla karşılaşmadan ulaşabilmesi “Erişilebilirlik” demektir. Erişilebilirlik sayesinde hepimiz kaldırımlarda gezinebilir, okula gidebilir, parklarda oynayabilir ve metroyu kullanabiliriz. Daha fazlası da var! Bilgisayarda herkesin istediği oyunu oynayabilmesi, tabletinden istediği internet sitesine girebilmesi, hatta bu internet sitesinden istediği ürünü satın alabilmesi için de teknolojik cihazların ve yazılımların erişilebilir olması gereklidir.

İnsanların farklı alanlarda zorluk yaşamaması için erişilebilirlik uygulamaları yapılmalıdır. Örneğin yürümede zorluk yaşayan kişiler için binalarda özel araba park yeri, rampa, geniş kapılar, özel donanımlara sahip ve geniş tuvaletler ile görmede zorluk yaşayan kişiler için asansörde hangi kata gelindiğini anons eden sesli sistem bulunması gibi uygulamalar yapılmalıdır.

Açık alanlarda ise kaldırımlar, herkesin çıkabilmesi için alçak yapılmalıdır ve rahatça yürümek için de geniş olmalıdır. Tekerlekli sandalye, bebek ve pazar arabası veya valizin kaldırıma çıkabilmesi için rampa yapılmalıdır. Rampanın önüne ya da kaldırıma araba park edilmemelidir. Bu herkesin uyması gereken bir kuraldır. Görmeyen insanların yeşil veya kırmızı ışığı fark etmeleri için yaya geçitlerine farklı ses çıkaran trafik lambası konulmalıdır. Parklarda yaşlıların dinlenmesi için banklar, tüm çocukların birlikte oynaması için özel yapılmış oyuncaklar bulunmalıdır. Görme ve işitme zorluğu yaşayanlar için otobüste hangi durakta olduğunu seslendiren ve yazı ile gösteren özel bir ekran olmalıdır. Böylece insanlar nerede ineceklerini kolaylıkla anlayabilir.

Bilgisayar, mobil cihaz ve diğer elektronik ürünlerde görmeyen kişiler için sesli okuyucu programlar, ellerini kullanamayan kişiler için özel donanımlar bulunmalıdır.

Kısacası; engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ailelerin ve çocukların, binaları, kaldırımları, parkları, yaya geçitlerini, durakları, iskeleleri, istasyonları, plajları, toplu taşıma araçlarını, internet sitelerini ve uygulamalarını, yani aklınıza gelebilecek kentlerdeki tüm mekânları ve hepimize sunulan hizmetleri, kimsenin yardımı olmadan ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan “erişilebilirlik”, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Gördüğünüz gibi erişilebilirlik çok önemlidir. Bu nedenle erişilebilirliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bir resim yarışması düzenliyoruz.
Haydi öğrenciler! Yarışma için sizden, bu denli önemli olan “Erişilebilirlik” konusunda bir resim yapmanızı bekliyoruz.

Unutmayın, yapacağınız resim sayesinde, erişilebilir kentlerin inşa edilmesi ve teknolojilerin geliştirilmesine, “Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam”a destek olacaksınız.

Yarışmanın Amacı
Erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullardaki ortaokul öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılım bireyseldir ve her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılabilir.
• Yarışmaya gönderilecek eserler yardım almaksızın çizilmelidir.
• Eser; başka bir yarışmada kullanılmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış, ödül almamış, başka bir eserden tamamen veya kısmen kopyalanmamış olmalıdır.
• Her katılımcı; kendi eseri için 6 haneli, sadece sayılardan oluşan bir rumuz belirleyecektir. Belirlenecek rumuzda aynı rakam yan yana üç kez kullanılmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından EK-2’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Yarışmacı Başvuru Formuna https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
• Ön Kurul, Değerlendirme Kurulu ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
• Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teknik Şartlar
• Eserler 35*50 ebadındaki beyaz resim kâğıdına çizilmelidir.
• Resim kâğıdının her iki tarafına da eser sahibine ait isim vb. herhangi bir bilgi yazılmamalıdır.
• Eserler el yapımı olmalı, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya da dijital ortamlarda üretilmemelidir.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerde resim tekniği serbesttir.
• Eserler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilmelidir. Karton üzerinde sadece zarf bulunmalı (Bakınız Örnek Şablon-1) ve yazı, çizgi, resim vb. başka herhangi bir şey bulunmamalıdır.
Başvuru Süreci
• Eser; kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde okul yönetimine teslim edilmelidir.
• EK-1’de yer alan “Yarışma Etiket Formu” kapalı bir zarf içerisinde olmalıdır. Kapalı zarf, eserin yerleştirildiği kartonun ön yüzünün sağ alt köşesine yapıştırılmalıdır. Yapıştırılan zarfın üzerinde sadece katılımcı tarafından belirlenmiş “rumuz” bulunmalıdır. (Bakınız Örnek Şablon-1) Bu zarf, hiçbir şekilde açılmamış olmalı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bu şekilde gönderim sağlanmalıdır.
• Öğrenciler eserleri ile birlikte, Ek 2’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nu ve Ek 3’te yer alan “Açık Rıza Onayı”nı okul yönetimine kapalı bir zarf içerisinde teslim etmelidir. Zarfın üzerinde sadece katılımcı tarafından belirlenmiş “rumuz” bulunmalıdır (Bakınız Örnek Şablon-1 ve Örnek Şablon-2)
• Her okul yarışmada bir (1) eserle temsil edilecektir. Okul yönetimi, ilgili branş öğretmenlerinden oluşturulan bir komisyon ve bunlara başkanlık eden bir komisyon başkanı eşliğinde toplanarak teslim edilen eserler içerisinden okullarını temsil edecek eseri seçmekle sorumludur. Okulda ilgili branş öğretmeninin bulunmaması durumunda komisyonda diğer öğretmenler görevlendirilebilir.
• Okulu temsilen seçilen eser için okul yönetimi tarafından başvuru, https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.
• Öncelikle https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinde yer alan yarışma başvurusu bölümündeki “Kayıt Ol” butonuna tıklanarak okulun k12 uzantılı e-posta adresi ile kayıt olunması gerekmektedir. Ardından okulun k12 uzantılı e-posta adresine gönderilecek parola ve link ile sisteme giriş yapılacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra “Başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” bilgisi görülmelidir. “Başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” bilgisi alınmadığı takdirde başvurunun yapılamamış olduğu anlaşılmalı ve işlem tekrar gözden geçirilmelidir.
• Okul yönetimince öğrenci velisinin ıslak imzasının bulunduğu “Yarışmacı Başvuru Formu”, JPEG veya PDF formatında (Yarışmacı Başvuru Formu’nun fotoğrafı veya taranmış dosyası) sisteme yüklenmelidir.
• Okul yönetimince “Eser”e ait görsel JPEG veya PDF formatında (Eserin fotoğrafı veya taranmış dosyası) sisteme yüklenmelidir.
• Okul yönetimi seçilen eserin şartnameye uygunluğunu, “Yarışmacı Başvuru Formu”nun ve “Açık Rıza Onayı”nın eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Tüm Yarışmacı Başvuru Formlarının ve Açık Rıza Onaylarının orijinallerini muhafaza etmekle okul yönetimi mükelleftir.
• Okul yönetimince; seçilen eser (eserin yerleştirildiği kartonun ön yüzünün sağ alt köşesine yapıştırılmış olan “Yarışma Etiket Formu” ile birlikte) aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile teslim edilir.

Başvuru Adresi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A Kat: 16 Çankaya/ANKARA
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu değildir.
• Gönderilecek eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması, Yarışmacı Başvuru Formu’nun başarılı bir şekilde yüklenmesi ve sisteme tüm bilgilerin doğru girilmiş olması okul yönetiminin sorumluluğundadır.
• Teslim tarihinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ulaşan eserler, https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapılmış olsa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eserin değerlendirmeye alınması için başvurunun sistem üzerinden yapılması ve eserin posta yolu ile Bakanlığa ulaşması gerekmektedir.
• Başvurunun başarılı bir şekilde yapılamamasından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Aşama No Yarışma Süreci Tarih
1 Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 28.03.2022
2 Öğrencilerin Eserlerini Okul Yönetimine Son Teslim Tarihi 25.04.2022
3 Okul Yönetiminin Sistem Üzerinden Başvuru Yapması ve Eserin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Son Teslim Tarihi 09.05.2022
4 Eserlerin Değerlendirilmesi 10.05.2022-31.05.2022
5 Sonuçların Duyurulması 07.06.2022
6 Ödüllerin Teslimi 14.06.2022

Ödüller
Dereceye giren ilk 3 öğrenciye verilecek ödüller aşağıdaki tablodaki gibidir.
Derece/Okul Türü Birinci İkinci Üçüncü
Ortaokul 6.000 TL 4.000 TL 2.000 TL

Değerlendirme ve Sonuçların Duyurulması
• İhtiyaç duyulması halinde; yarışmaya katılacak eserler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Ön Kurul tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön Kurul değerlendirmesinde gizlilik esastır.
• Ön Kurul oluşturulması durumunda, Ön Kurul değerlendirmesinden geçen eserler Değerlendirme Kurulu’na sunulacaktır.
• Değerlendirme Kurulu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi/temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi/temsilcileri, Üniversite temsilcisi/temsilcileri ve STK temsilcisi/temsilcilerinden oluşturulacaktır.
• Ön Kurul tarafından sunulan eserler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme Kurulu değerlendirmesinde gizlilik esastır.
• Eserlerin değerlendirilmesi; temaya dair mesajı yansıtması (40 puan), özgünlüğü (20 puan), yaratıcılığı (20 puan) ve sanatsal değeri (20 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
• Her bir eser için Değerlendirme Kurulu üyelerinin eser değerlendirme puanları toplanıp üye sayısına bölünerek puan ortalaması belirlenecektir. Ortalaması alınan puanlar Değerlendirme Kurulunun ortak puanıdır.
• Eser; Ön Kurul ve Değerlendirme Kurulu tarafından, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, katılımcının belirlemiş olduğu rumuz numarası ile değerlendirmeye alınacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserler (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
• Değerlendirme sonucu Türkiye genelinde dereceye giren ilk üç esere, ödüller Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecektir.
• Sonuçlar 07.06.2022 tarihinde, https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Telif ve Kullanım Hakkı
• Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
• Yarışmaya katılan kişiler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının, ad soyad, okul ve sınıf bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermiş sayılırlar.
• Katılımcılar yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.
• Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin sahiplik hakkı katılımcılara ait olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen etkinliklerde, basılı, görsel, işitsel, dijital yayın ve materyallerde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerde bedel ödenmeksizin kullanılabilir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri, kural ihlali yaptıkları anlaşılır ise katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü; aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek her türlü maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu değildir.
Diğer Hususlar
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında; Değerlendirme Kurulunun kararları esas alınacaktır.
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorunlu haller dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dahilinde yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve yarışmayı iptal etme de dâhil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.
• Yarışma duyurusu ve ödül töreni etkinliği erişilebilirlik koşullarına uygun şekilde düzenlenecektir.
• Tüm katılımcılar, Yarışma Şartnamesinde yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

İletişim
Tel: 0312 7057167 / 7057152 / 7057486/ 7057193 / 7057139
E-posta: eris.yarisma@aile.gov.tr