Ortaokul Öğrencileri Ergonomik Sıra 3D Tasarım Hazırlama Yarışması

Ergonomik Sıra
Ergonomik Sıra

Mustafa Erman Ortaokulu müdürlüğü tarafından ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ihtiyaçlara uygun 3D ergonomik sıra tasarlama yarışması düzenlenmektedir.

Ortaokul öğrencileri yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

MUSTAFA ERMAN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ERGONOMİK SIRA KONULU 3D TASARIM HAZIRLAMA YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN ADI: ‘Ergonomik sıra’ konulu 3D tasarım hazırlama yarışması.

2. YARIŞMANIN KONUSU: İhtiyaçlara uygun 3D ergonomik sıra tasarlama.

3. YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerin derste fizyolojik ve sosyolojik durumlarını dikkate alarak ihtiyaçları karşılayacak 3D Ergonomik Sıra tasarımı yapmak ve en uygun sıra tasarımını seçmek.

4. YARIŞMANIN TÜRÜ: 3D tasarım “Ergonomik Sıra”.

5. YARIŞMANIN KAPSAMI VE KATILIMCILARI: 3D Tasarım yarışmasına Türkiye geneli resmi ortaokullarda öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.

6. BAŞVURU ŞARTLARI:
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine,24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesi, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler izinleri Yönergesi kapsamında bu etkinlik sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler sahibin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kurum bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir. Katılım, gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

Eserler herhangi bir resim tekniği ile çalışılacağı gibi bilgisayar veya farklı bir elektronik
ortamdan yararlanmak suretiyle de hazırlanabilir.

Çalışmalar 297*210 mm A4 kağıdına yapılmalı ve bilgisayardan çıktısı alınmalıdır.

Öğrenciler yarışmaya sadece bir 3D tasarım ile başvuru yapabilecektir.
Yarışmaya katılacak eser sahiplerinin velilerinin Ek-1 Başvuru formu ve taahhütname, Ek-2
Sosyal etkinlik veli muvafakatnamesi, Ek-3 Açık rıza onayı, Ek-4 Aydınlatma metni, Ek-5
Sosyal medya izin belgesi ve Ek-6 Veli izin belgesini doldurarak imzaladıktan sonra 3D tasarım ürünleriyle beraber en az 3 mm karton mukavva arasına koyarak bir zarf içerisinde ‘Mustafa Erman Ortaokulu, 75.yıl mahallesi 86081 nolu sokak no:4 Şahinbey/ GAZİANTEP’ adresine göndermeleri gerekmektedir.

Katılımcı öğrencilerin velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasına ve eserinin farklı etkinlik vb.
ortamlarda kullanılmasında onayının olduğuna dair ekte belirtiler formları( Ek-1, Ek-2, Ek-3,
Ek-4,Ek-5,Ek-6) doldurup imzalayarak göndereceklerdir. Ek-1,Ek-2,Ek-3,Ek-4,Ek-5,Ek-6
belgeleri gönderilmeden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan ‘engelli yarışmacıların’ başvuru formunda
durumlarını beyan etmeleri halinde isterlerse, eserlerini ve şartnamede belirtilen diğer ekleri
735299@meb.kl2.tr mail adresine göndermeleri yeterlidir. Ayrıca söz konusu öğrencilere
yarışma takvimi boyunca talep etmeleri halinde gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Katılımcı yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

Bilgileri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ödül almaya hak kazanan eserlerin değerlendirmesinde yarışmanın şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerine uygunluğuna , A4 kağıdına çalışılmış veya çıktı alınmış olmasına dikkat edilecektir.
Yırtık, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen eserler ve yarışma sonuçlarının ilanından sonra sonuçlara yapılacak itirazlar Mustafa Erman Ortaokulu bünyesindeki ödül değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 1,2 ve 3. Olan eserler ve ödülleri Mustafa Erman Ortaokulu müdürlüğü tarafından 29.03.2024 tarihinde okul web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazların 29.03.2024 tarihinde sonuçların ilanından sonra
1.4.2024-2.4.2024 tarihleri arasında Mustafa Erman Ortaokulu Müdürlüğünün
735299@meb.k12.tr mail adresine e-posta yoluyla iletmek suretiyle yapılması gerekmektedir.

Yarışmaya yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde kesinleşen yarışma sonuçları 3.4.2024 tarihinde https://mustafaerman.meb.k12.tr/ adresinden ilan edilecektir.
Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Komisyon üyelerinin itiraz incelemesi sonrasında kesinleşen listelere ikinci bir itiraz kabul edilmeyeceği gibi, itiraz başvurusu sahiplerine yarışma sonuçlarında bir değişiklik olmamışsa geri bildirim sağlanmayacaktır. Kazanan öğrencilerin ödülleri, ödül sahiplerine 4.4.2024 tarihi itibarı ile kargo yoluyla Mustafa Erman Ortaokulu Müdürlüğü tarafından gönderilecektir.

Ergonomik Sıra Yarışmasına başvuru yapan yarışmacılar yarışma hakkında bilgilendirmeleri Mustafa Erman Ortaokulu Müdürlüğü web sitesinden takip edebilirler.

https://mustafaerman.meb.kl2.tr/ yarışma ile ilgili her türlü yardım ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

Mustafa Erman Ortaokulu, 75.yıl mahallesi, 86081 sokak no:4 Şahinbey/GAZİANTEP
Telefon: 0342 338 47 77
Web adresi: https://mustafaerman.meb.k12.tr/
Kurumsal mail adresi: 735299@meb.kl2.tr