Ortaokul Öğrencileri Çetin Ceviz Kodlama Olimpiyatları

21. yüzyılda çocukların sahip olması gereken en temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği olarak tanımlanmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında teknolojinin önemli bir araç olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin üreten nesiller olmaya dönük, sistematik düşünen, problem çözebilen, olaylar
arasındaki ilişkileri görebilen, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmenin ülkemizin kalkınması için önemli olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de 29 milyon oyuncu zamanının yüzde 70’ini oyun oynayarak geçirmektedir. Bu yarışma ile öğrencilerin çağımızda önemli bir pazar haline gelen “oyun tasarlama ve programlama” becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Uşak Geneli tüm özel/devlet ortaokulları, BİLSEM ve İmam Hatip Ortaokulları arasında “Çetin Ceviz Kodlama Olimpiyatları” adlı Oyun Kodlama Yarışması düzenlemektedir.

Yarışma Konuları
Scratch 2.0 veya Scratch 3.0 üzerinde hazırlanmış konu ve alanı sınırlaması olmaksızın tüm oyunlarla başvuru yapılabilir.

Yarışmanın Amacı
-Öğrencilerimizin 21. Yüzyılda temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,
-Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen, üreten bireylerin gelişmesini desteklemek,
-Girişimci bireylerin önünü açmak,
-İlimizde öğrencilerin kodlama becerilerini geliştirmek üzere bir farkındalık oluşturmak
-Öğrencilerin kod yazma becerilerini geliştirmek,
-Avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencileri aynı fırsat noktasında birleştirmek.

Yarışmanın Yöntemi
Bu yarışma öğrencilerimizin üretken bireyler olmasını desteklemeyi esas alan bir yarışmadır. Yarışmacılar belirlenen tarihler arasında kendi oyunlarını üreteceklerdir. Konu ve alan sınırlaması bulunmamaktadır. Yarışmacılar belirtilen internet sitesinden online başvuru formu dolduracak ve yaptıkları oyun ile birlikte
“Doğruluk Beyanı” içeren formu sisteme yükleyerek başvuru yapacaklardır..
Yarışmacının hazırladığı oyunlar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

Katılım Şartları
1. Yarışmaya özel ve devlet ortaokul öğrencileri katılabilir. Her okuldan en fazla 3 ekip yarışmaya katılabilecektir.
2. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanacaktır. Ekipler 1 öğrenciden ve 1 danışman öğretmenden oluşmalıdır. Aynı öğretmen okuldaki tüm öğrencilere rehberlik edebilecektir.
3. Yarışmacılar oyunları Scratch üzerinden tasarlamaları gerekmektedir.
Farklı bir platform üzerinden hazırlanan oyunlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
4. Oyunlar inceleme kurulu tarafından incelenecek, kurallara uymadığı tespit edilen oyunlar diskalifiye edilecektir.
5. Her öğrenci yarışmaya sadece 1 oyun ile katılabilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
6. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
7. Yarışmaya gönderilecek eserlerde;
a) Başvuran öğrenciler okul web adresinden ulaşacakları online başvuru formunu dolduracaklardır.
b) Başvuru formu esnasında yapılan oyunun kaynak kodları ve okul web sitesinden indirilecek doğruluk beyanı formu sisteme yüklenecektir.
c) Eserlerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı tarafından doldurulup imzalanan “Doğruluk Beyanı” esastır. İhtilaflı durumlarda Şehit Mehmet
Çetin İmam Hatip Ortaokulu sorumlu tutulamaz.
8. Oyunlar şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemeli, milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir. Bu husustaki sorumluluk danışman öğretmene aittir.
9. Yarışmaya gönderilen eserlerin, eser sahipliği hakkında katılımcılara ait olmak üzere; bu eserin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması vb. kullanım hakkı Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip
Ortaokulu Müdürlüğüne aittir.
10. Yarışmaya katılan ekipler şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Başvuru Şekli
Başvurular okul web sitesi üzerinden verilen adresteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 Mart Cuma günü saat 17:00’dır. Bu tarih ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyecektir. İnternet ortamındaki başvuru formunda kaynaklanabilecek sistemsel problemlerden oluşabilecek aksaklıklardan Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 01 Mayıs 2020
Eserlerin Ön Değerlendirilmesi:02-15 Mayıs 2020
Finale Kalan Adayların İlan Edilmesi: 18 Mayıs 2020
Son Değerlendirme ve Ödül Töreni:01 Haziran 2020

Başvurunun Yapılacağı Adres
Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokul Web Sitesi (www.smciho.meb.k12.tr)
ve buradan verilecek başvuru formu bağlantısı
Sorularınız için iletişim bilgileri
msuheyb@hotmail.com

Seçici Kurul ve Jüri Üyeleri
Mithat Uğur – Bilişim Teknolojileri Öğretmeni – Fatih Projesi İl Koordinatörü
Fatih Nacar-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni -İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Sorumlusu
Mehmet Çevri -Bilişim Teknolojileri Öğretmeni -İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi Sorumlusu
İhtiyaç görülmesi halinde Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu Seçici Kurul ve Juri üyelerinde değişikliğe gidebilir.

Değerlendirme
a) Yarışmacılar eserlerini son başvuru tarihine kadar internet ortamındaki başvuru formunu doldurarak ulaştırmaları gerekmektedir.
b) Yarışma “Ön değerlendirme” ve “son değerlendirme” olarak iki etapta yapılacaktır.
c) Eserlerin ön değerlendirmesi seçici kurul ve jüri tarafından yapılacaktır.
Ön değerlendirme sonucunda ilk 10 arasına giren eser sahipleri jüri tarafından sunum için son değerlendirmeye çağrılacaktır.
d) Değerlendirmelerde gizlilik esastır
e) Yapılan değerlendirmeler kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.
f) Seçici kurul ve jüri, eserleri aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme kriterleri(100 üzerinden)
Kurgu: 30 puan
Teknik Kalite:40 puan
Görsellik:20 puan
Etkili ve Doğru Anlatım:10 puan

Sonuçlar belirtilen yarışma takvimine göre son değerlendirmenin de yapılacağı
Haziran 2020 tarihinde yapılacak ve aynı gün ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Ödüller
Birincilik Ödülü: 500TL
İkincilik Ödülü: 300TL
Üçüncülük Ödülü: 200TL

Kurum Bilgileri
Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu
Adres:Fatih Mh. 1. Kardelen Sk. No:37 Merkez/UŞAK
Tel: 0276 231 01 07
Web: www.smciho.meb.k12.tr