Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıOrtaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın yeni dönemine ilişkin çağrı metni ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve
mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve
yükümlülükleri kapsar.

Yarışma Kategorileri
Yarışma, 10 ana alanda düzenlenmektedir.

ANA ALANLAR
Biyoloji
Kimya
Türkçe
Coğrafya
Matematik
Teknolojik Tasarım
Değerler Eğitimi
Tarih
Yazılım
Fizik

TEMATİK ALANLAR
Aile İçi İletişim
Genetik ve Biyoteknoloji
Oyun ve Oyunlaştırma
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Özgün Algoritma Tasarımı
Artırılmış, Sanal ve Karma
Gerçeklik Giyilebilir Teknolojiler
Robotik ve Kodlama
Astronomi ve Astrofizik
Göç ve Uyum
Sağlıklı Beslenme
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Görsel ve İşitsel Sanatlar
Sağlıklı Yaşam ve Spor
Bağımlılık ve Bağımlılıkla
Mücadele
Görüntü ve Ses Tanıma
Teknolojileri
Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
Bilgisayarsız Kodlama
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Siber Güvenlik
Bilim İletişimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Hazır Algoritma Uygulamaları
STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)
Bilinçli Farkındalık ve Kariyer
Bilinci Hidrojen Enerjisi
Su Okuryazarlığı
Biyoçeşitlilik
İnsan Hakları ve Demokrasi
Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Jeotermal Enerji
Tarım ve Hayvancılık
Teknolojileri
Biyotaklit
Kültürel Miras
Trafik ve Trafikte Saygı
Çevre ve Çevreyi Koruma
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Türk Dili ve Lehçeleri
Değerler Eğitimi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm
Medya Okuryazarlığı
Veri Madenciliği
Dijital Oyun Tasarımı
Metaverse
Yabancı Dil Eğitimi
Dil ve Edebiyat
Milli Teknoloji Hamlesi
Yapay Zekâ
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Nesnelerin İnterneti
Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Nükleer Enerji
Yenilenebilir Enerji
Ekolojik Denge
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Yer ve Deniz Bilimleri
Finansal Okuryazarlık
Orman ve Ormanları Koruma
Yoksullukla Mücadele

Başvuru Koşulları
1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci
tarafından hazırlanır.

3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman
olması zorunludur.

4 Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.

5 Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir.
Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz.
Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya
başvurusunun yapılması gerekir.

6 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

7 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi
aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8 Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket,
görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir.
Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir

9 Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek
olup, proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.
Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci
bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın 2022-2023 dönemine ilişkin çağrı duyurusu ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek yarışmanın başvuruları, çağrı duyurusunda belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Ortaokul seviyesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizi sürece katılmaya davet ediyoruz.

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Çağrı Duyurusu için:
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2204_b_cagri_metni_3.10.2022.pdf

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi için:
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/ortaokul_proje_rehberi_2023_4.10.2022.pdf

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.