ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “ HZ. PEYGAMBERİ (S.A.V) SEVMEK ” KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “ HZ. PEYGAMBERİ (S.A.V) SEVMEK ”
KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın amacı
Madde-1
Ortaokul öğrencileri arasında Hz. Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Diyanet
İşleri Başkanlığının Gençliğe Değer projesi hakkında farkındalık oluşturmak ve
Müftülüğümüzün gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amaçlanmıştır.

Yarışmanın konusu
Madde-2 Hz. Peygamber (s.a.v)’in üstün ahlakını, merhametini, tüm insanlık için örnek
gösterilen rol modelliğini anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için ortaokul öğrencileri
arasında “Hz.Peygamberi (s.a.v) Sevmek” konulu kompozisyon yazma yarışması
düzenlenmiştir.

Yarışmanın kapsamı
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile
yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya katılacaklar
Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm ortaokul öğrencileri
katılabilecektir.

Eserde aranacak şartlar
Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
Kompozisyonda “Hz. Peygamberi (s.av) Sevmek” konusu işlenecek,
Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile
12 punto ile yazılacaktır.
Eserlerin değerlendirilmesinde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına
uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması gibi hususlar dikkate
alınacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek’te yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres
ve telefon bilgilerinin Formu doldurarak imzalayacaklardır.
Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Başvuru
Madde-6 Yarışmaya katılımlar online olarak gerçekleştirilecek olup, hazırlanan eserler ile
öğrenci belgeleri ve ek bilgi formu [email protected] e-posta adresine
gönderilecektir.

Yarışma takvimi
Madde-7 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
Başvuruların Başlaması 29 Haziran 2020
Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı 18 Eylül 2020
(www.ankara.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden)
Ödül Töreni Bilahare Açıklanacaktır

Diğer Hususlar
Madde-8 Yarışmaya katılan eserler;
Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul
etmiş sayılacaklardır.
Hangi aşamada olursa olsun, şartları taşımadıkları veya başka bir metinden iktibas
(alıntı) yaptıkları ortaya çıkanların yarışmaları iptal edilecektir.
Eserlerin değerlendirmesi aşağıdaki puan cetveline göre Yarışma Jürisi tarafından
yapılacaktır
1 Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceyi aktarabilme gücü 30 Puan
2 Hitap, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanılışı 30 Puan
3 Kullandığı dilin akıcılığı ve özgünlük 20 Puan
4 Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk 20 Puan

Ödüller

Madde-9 Yarışma Jürisi tarafından;
Birinciliğe layık görülen eser sahibine 1.000-TL
İkinciliğe layık görülen eser sahibine 750-TL
Üçüncülüğe layık görülen eser sahibine 500-TL
Düzenlenecek tören ile kendilerine verilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin