Ortaokul Öğrencileri Arası Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Ortaokul Öğrencileri Öykü Yarışması

Ortaokul Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Öykü Yarışması

ÖDÜLLÜ ÖYKÜ YARIŞMASI ESASLARI
Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1- (1) Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen
ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda
öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım

MADDE 2- (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-
6–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda gönüllük esastır.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

MADDE 3 –
(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya
tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş
resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den
(binikiyüz) çok olamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel
bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname”
dışında kullanılmaz.
g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini
içeren Ek-1’de yer alan “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” yapıştırılır.
ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi,
Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte
belirtilen adrese gönderilecektir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı

MADDE 4-
(1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) talep edilmesi halinde karşı ödemeli
olarak sahibine geri gönderilir.
(2) Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm
eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi

MADDE 5-
(1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

a) Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden
oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.

b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü; 11 Kasım 2022 tarihine kadar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. Okullar, toplam kaç adet başvuru olduğunu bilgisini İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.

c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe
öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
değerlendirilir.

ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü; 25 Kasım
2022 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
okullardan gelen tüm eserlerin listesini de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.

d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe
öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
değerlendirilir.

e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına
uygun en iyi 3 (üç) öykü ve il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı; 16 Aralık 2022
tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi
Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine
gönderilir.

f) Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen
eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.

g) Ödüle layık görülecek eserler 2023 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu
tarafından belirlenir.

Değerlendirme komisyonu

MADDE 6- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi
Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Serdar BAYRAM, yedek üye ise Safure KALAYCI; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2(iki) Türkçe öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

(2) Yarışma Takvimi Ek-3’te yer almaktadır.

Değerlendirme kriterleri

MADDE 7-
(1) Öykü yarışmasına ilişkin değerlendirme kriterleri Ek-4 ve Ek-5’te yer
almaktadır.

(2) Yarışmanın sonucu https://enerji.gov.tr/medya-duyurular-liste internet adresinde
yayınlanacaktır. Yarışma sonucuna itiraz; sonuç bahsi geçen internet adresinde yayınlandıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde [email protected] adresine yapılabilecektir. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımız da mail olarak talebe cevap verecektir.

Ödüller ve ödül töreni

MADDE 8-
(1) Öykü yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek
ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.

a) Birincilik : Tablet
b) İkincilik : Tablet
c) Üçüncülük : Tablet

(2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve
tarihi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde bildirilecektir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde ödül törenine davet edilen öğrenci,
bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır. Talep edilmesi halinde engelli öğrenciler için gerekli tedbirler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır.

EK-3
Yarışma Takvimi
Tarih Açıklama
11 Kasım 2022 Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü ile toplam kaç adet
başvuru olduğunu bilgisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilir.
25 Kasım 2022 İlçeyi temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü ile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine okullardan gelen tüm eserlerin listesi de İl Milli
Eğitim Müdürlüklerine iletilir.
16 Aralık 2022 İl Komisyonu tarafından seçilen ili temsil edebilecek en iyi 3 (üç)
öykü ile il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı ETKB Enerji
Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına iletilir.
Ocak 2023 Ödül almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin açıklanması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

8 − 5 =