Ortaokul Öğrencileri Arası “Kooperatifçilik” Resim Yarışması

Temelinde ortaklaşa üretim, dayanışma ve eşitlik değerleri yer alan kooperatifler, değişen dünya koşullarında sürdürebilir kalkınmanın başlıca seçeneği konumundadır.  Gelirin adil paylaşılması, yoksulluğun ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için kooperatiflerin ekonomideki etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda yarışma  “Kooperatifçilik” konusunda olacaktır.

TÜRÜ  : Resim yarışması

AMACI: Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kooperatifçilik konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

KAPSAMI: Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul sınıf öğrencileri

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Ticaret Bakanlığı personeli, Jüri üyeleri ile bunların birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma ortaokul 5,6,7 ve 8 inci sınıflar için yapılacaktır.
 • Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

 

 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

·         Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.

 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve başvuru formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde

 bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. (Ticaret İl

 Müdürlükleri listesi ekte ayrıca sunulmaktadır.)

 • Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi https://esnafkoop.ticaret.gov.tr adresinden “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru
 • Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalı ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer
 • Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne
 • Yarışmaya katılan eserler Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

YARIŞMA TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 9 Eylül 2019
Eserlerin Son Teslim Tarihi  : 8 Kasım 2019
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 21-22 Kasım 2019
Ödül Kazananların Açıklanması: 25 Kasım 2019
Ödül Töreninin Düzenlenmesi  : Ayrıca duyurulacaktır.
Resimlerin Sergilenmesi   : Ödül Töreni günü sergilenecektir.

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan üç esere ve mansiyon alan esere ödülü Bakanlık tarafından verilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından her il için ayrıca bir değerlendirme yapılarak il bazında finale kalan üç eser belirlenerek ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine
 • Bu öğrencilerin ödülleri ilgili Ticaret İl Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenecek ve eser sahibine verilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına

 

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 

 • Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Adnan TEPECİK

 • Hacı Bayrımı Veli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Görsel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Ayşegül TÜRK

 • Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Seçkin CENKIŞ, Daire Başkanı

ÖDÜLLER

 • Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyona değer görülen yarışmacılar ile bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-3 deki ödüller

Tablo-3 Ödüller

 

DereceÖğrenciye Verilecek ÖdülüOkula Verilecek Ödül
Birincilik5.000 TLBirincilik Plaketi
İkincilik4.000 TLİkincilik Plaketi
Üçüncülük3.000 TLÜçüncülük Plaketi
Mansiyon2.000 TL Mansiyon Plaketi

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları https://esnafkoop.ticaret.gov.tr, adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

 • Eserler en geç 8 Kasım 2019 tarihine kadar İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim
 • Kargo ücreti gönderene aittir.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreninin yeri ve saati Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün https://esnafkoop.ticaret.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

İllerde Bulunan Ticaret İl Müdürlükleri ve Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

İletişim için:

Ticaret İl Müdürlükleri

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE GENELİ KOOPERATİFÇİLİK KONULU RESİM YARIŞMASI sonuçlandı
Temelinde ortaklaşa üretim, dayanışma ve eşitlik değerleri yer alan kooperatifler, değişen dünya koşullarında sürdürebilir kalkınmanın başlıca seçeneği konumundadır. Gelirin adil paylaşılması, yoksulluğun ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için kooperatiflerin ekonomideki etkinliklerinin artırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kooperatifçilik konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla Bakanlığımızca düzenlenmiş olan Kooperatifçilik Konulu Resim Yarışması sonuçlanmıştır.

Resim Yarışması Şartnamesinde yer alan hususlar dikkate alınarak 81 ilden gelen resimler Seçici Kurul Üyeleri tarafından titizlikle incelenmiştir. Türkiye geneli ortaokullar arası resim yarışması için yapılan seçici kurul toplantısında dereceye giren öğrencilerimiz belirlenmiş olup; ödülleri Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreninde takdim edilecektir.

Bu vesile ile gelecek nesillerimizin emaneti siz çocukların, resim yarışmamıza katılımından dolayı teşekkür eder, eğitim hayatınız boyunca başarılar dileriz.

Sıralama Olmaksızın Dereceye Giren Öğrencilerimiz:

Nisa Nur AVCI Rize
Rana KÜÇÜK İstanbul
Kevser Elçin ERSOY Sakarya
Ahmet Tuna AY İstanbul

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin