Ortaokul Öğrencileri arası Just Speak in December Yarışması

Just Speak
Just Speak in December Yarışması

Ortaokul Öğrencileri arası Just Speak in December Yarışması Şartnamesi

1- Kendine İnan ve Yalnızca Konuş- Believe in Yourself and Just Speak- projesine dahil olan devlet okullarındaki 5., 6., 7. Sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

2- Görüntülerin sosyal medyada paylaşılabilmesi adına yalnızca veli izin belgesi olan öğrenciler katılabilir.

3- Videolar beyaz fon önünde ayakta, kayıt cihazı dik ve 1 metre uzaklıktan çekilmelidir.

4- Öğrencilerin çekim esnasındaki kıyafetleri sosyal medyada paylaşmaya uygun şekilde olmalıdır.

5- Öğrencilerin yalnızca konuşma becerisi değerlendirildiğinden çekim esnasında okuma yapmaması gerekmektedir.

6- Videolar birleştirilerek değil tek çekim halinde oluşturulmalıdır.

7- 5,6,7 olmak üzere tüm seviyelerin videoları 1 dk. olacaktır. (Aralıksız hedef dil kullanılmalıdır.)

8- İl finalinde dereceye giren öğrenciler yıl sonu hariç her ay yapılacak diğer yarışmalara katılamayacaktır.

DEĞERLEND?RME

1- Öğrenciler, “Temel Kullanıcı” (Basic User A1/A2) ve “Bağımsız Kullanıcı” (Independent User B1/B2) olmak üzere iki kategoride değerlendirilecektir.

A. Kategori Temel Kullanıcı (Basic User A1/A2) – Anasınıfından itibaren T.C Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı devlet okullarında öğrenim görmüş öğrenciler – Kendisi, anne ve babası T.C vatandaşı olan öğrenciler – Yurt içi veya yurt dışında özel dil eğitimi almamış öğrenciler

B. Kategori Bağımsız Kullanıcı (Independent User B1/B2) – Özel okul veya herhangi bir özel kurumda dil eğitimi almış öğrenciler – Öğrenim hayatının herhangi bir döneminde yurtdışında eğitim almış öğrenciler – Yabancı uyruklu olan öğrenciler – Yurtdışında doğmuş ve bir süre yaşamış olan öğrenciler – Kendisi T.C vatandaşı olup anne veya babası yabancı uyruklu olan öğrenciler

2- Öğrencilerin kayıt etmiş oldukları videolar öncelikle kendi İngilizce öğretmenleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3- Okul finalistleri, okul proje koordinatörü başkanlığında en az 3 İngilizce öğretmeninin oluşturduğu bir komisyon tarafından belirlenecektir. Öğretmenler dersine girdikleri öğrencileri değerlendiremeyecektir.

4- İlçe finalistleri, ilçe koordinatörü başkanlığında en az 5 İngilizce öğretmeninin oluşturduğu bir komisyon tarafından belirlenecektir. Öğretmenler kendi okullarını değerlendiremeyecektir.

5- 19 ilçeden finale kalan öğrenciler il proje koordinatörü başkanlığında uzman öğretmenler ve akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilecek ve bu şekilde il finaline kalan öğrenciler belirlenecektir. 6- İl finalistleri projenin sosyal medya hesapları Instagram hesabı justspeakistmem Twitter hesabı istmemspeak34 üzerinden ilan edilecektir.

Konular ?

5. Sınıf / Do you like your neighbourhood? Can you describe it?

6. Sınıf / Which places do you like in Istanbul? Compare and contrast.

7. Sınıf / Talk about a famous Turkish character in the past. (Poet, novelists, scientist etc.)

TESLiM TARiHi

Öğrencilerin İngilizce öğretmenlerine teslimi: 15 Aralık

Okulların ilçe koordinatörüne teslimi: 20 Aralık

İlçelerin il koordinatörüne teslimi: 24 Aralık

Finalistlerin ilan edilmesi: 28 Aralık İlçe Koordinatörleri (5-6-7 Sınıflardan) 1+1=2 öğrenci belirleyip İl Koordinatörlüğüne gönderecek.

İl Koordinatörlüğü en yüksek puan alan her kademen 3 öğrenciyi resmi siteden ilan edecektir. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifika gönderilecek.

twitter.com/ISTMEMspeak34