Ortaokul Öğrencileri arası “İçinde Birikenleri Yazma Zamanı” Kompozisyon Yarışması

Ortaokul Öğrencileri
Kompozisyon Yarışması

Ortaokul Öğrencileri arası “İçinde Birikenleri Yazma Zamanı” Kompozisyon Yarışması

DERİNCE BELEDİYESİ
ORTAOKULLAR ARASI “İÇİNDE BİRİKENLERİ YAZMA ZAMANI”/ KOMPOZİSYON YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

KONU
Kompozisyonlar “Evde Hayat” teması altında; “Evde hayat var, korona günleri ve hayallerim, biz bize
yeteriz, aile değerleri, temizlik, birlik, millet bilinci ve iyilik,” konularında olacaktır.

AMACI
İçinde yaşadığımız bu zorlu süreçte evlerimizde çocuklarımızla hep bir arada yaşadığımız bu günlerde,
hoşça vakit geçirerek ‘evdekal’maya yardımcı olmak, insanların hayata tutunmasını sağlamak, kriz
görünen bu durumun fırsat tarafını yakalamasına yardımcı olmak, evde kaldıkları süreçte çocuklarımız
ve büyüklerimiz ekranlardan uzak kalmasını sağlamak ve ev halkının birlikte faaliyetler yaparak aile
kurumu güçlendirmeyi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ
Yarışmalar; Derince Belediyesi ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

HEDEF KİTLESİ
Derince sınırlarında okuyan ortaokul öğrencileri

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Söz konusu yarışmaya katılan eserler amaca uygunluk, yaratıcılık, kompozisyon ve özgünlük
kriterlerine göre değerlendirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Başvuru yapılan eserin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2. Yarışmaya Derince ilçe sınırları içinde ikamet eden ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
resmi/özel ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir.

3. Konu “Biz Bize Yeteriz” teması altında; “Evde hayat var, korona günleri ve hayallerim, biz bize
yeteriz, aile değerleri, temizlik, birlik, millet bilinci ve iyilik” konularında bir kompozisyon (Deneme,
günlük, mektup vb olabilir) olmalıdır.

4. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.

5. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

6. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Derince Belediyesi’ne ücretsiz olarak
devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

7. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve
sorumluluklar katılımcıya aittir.

8. Yarışmaya başvuru yapanlar kompozisyonlarını/ eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na
uygun, en fazla 500 kelime olacak şekilde, https://derince.bel.tr/ adresinde dijital ortamda
oluşturulan forma yazacaklardır.

9. Derince Belediyesi, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

10. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

11. Metin yazarının adı, soyadı, açık posta adresi, elektronik posta adresi, sabit ve/ veya mobil telefon
numaraları web sayfasında oluşturulacak forma eksiksiz yazılmalıdır.

12. Komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.

13. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Metinler Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 kişilik komisyon tarafından
değerlendirilecek ve ilk üçe giren metinler belirlenip sonuçlar kurumun web sitesinde duyurulacaktır.
Ayrıca 10 kişiye mansiyon ödülü verilecektir.

YARIŞMA SÜRESİ
18- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak ve tüm kayıtlar dijital olarak
derince.bel.trsayfası üzerinden alınacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreninin yeri ve zamanı ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 1000 TL
İkincilik Ödülü : 750 TL
Üçüncülük Ödülü : 500 TL
Mansiyon Ödülü : 10 Kişiye Yelken Kafe’de ailesiyle beraber yemek.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar, Saat: 24.00

Sonuçların Açıklanması: 05 Haziran 2020 Cuma, Saat: 18.00’de
facebook.com/derincebelediye ve twitter.com/derincebelediye adreslerinde
açıklanacaktır.