Ortaokul Öğrencileri Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım Kodlama Yarışması

Ortaokul Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri arası Proje Yarışması

Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi; Türkiye’deki resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında Fen Bilimleri, Matematik Bilimi, Sosyal Bilimler ve Yazılım Kodlama Bilimleri öğretimine güçlü katkı sağlamak, okullarımızdaki öğrencilerin öğrendikleri yeni bilgileri pekiştirmek, ilgili ve yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve öğrencilerin “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla  “Ortaokullar Öğrencileri Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması” düzenlemektedir.

“Ortaokullar Öğrencileri Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması” ile öğrencilerin, bilimsel süreç becerilerini daha erken yaşlarda başlayıp araştırma yapmanın keyfini tadarak kendilerini ve yaşadıkları evreni tanıma imkânı bulacaklardır.

ÖZEL MEF FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ
“ORTAOKULLAR ARASI FEN BİLİMLERİ, MATEMATİK, SOSYAL BİLİMLER VE YAZILIM-KODLAMA YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

Türü: Yarışma

Alt Tür: Proje Yarışması

Adı: ÖZEL MEF FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ “ORTAOKULLAR ARASI FEN BİLİMLERİ, MATEMATİK, SOSYAL BİLİMLER VE YAZILIM-KODLAMA YARIŞMASI”

Konusu: Resmi-Özel Ortaokul ve Resmi Bilim Sanat Merkezi 5-6-7-8.sınıf öğrencileri arasında Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Ücret Durumu: Ücretsiz

Amacı: Ülkemizdeki fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri öğretimini desteklemek, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amacıyla Türkiye’deki resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında “Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması” düzenlemektedir. Bu yarışma ile öğrenciler, bilimsel sürece erken yaşlarda başlayıp araştırma yapmanın keyfini tadarak kendilerini ve yaşadıkları evreni tanıma imkânı bulacaklardır.

Hedef Kitle: Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinin 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri.

Katılımcı Kapsamı: Türkiye geneli

Yarışma Ödülleri:

Fen Bilimleri
Birincilik Tablet
İkincilik Drone
Üçüncülük Bluetooth Kulaklık

Matematik
Birincilik Tablet
İkincilik Drone
Üçüncülük Bluetooth Kulaklık

Yazılım-Kodlama
Birincilik Tablet
İkincilik Drone
Üçüncülük Bluetooth Kulaklık

Sosyal Bilimler
Birincilik Tablet
İkincilik Drone
Üçüncülük Bluetooth Kulaklık

 

Başvuru Usulü: Online

Başvuru Bitiş Tarihi: 12.02.2021

Başvuru Yeri: http://www.mefproje.com, http://www.mef.k12.tr, https://www.mef.k12.tr/fen-veteknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi adreslerinden de linke ulaşabilirsiniz.

İletişim Telefon: 0212 362 23 33/Dahili: 1230 ve 1239
İletişim E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Adresi: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi
“ORTAOKULLAR ARASI FEN BİLİMLERİ, MATEMATİK, SOSYAL BİLİMLER VE YAZILIM-KODLAMA YARIŞMASI”
Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 16.03.2021

Sonuçların Açıklanacağı Yer: http://www.mefproje.com, http://www.mef.k12.tr,
https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

Ödül Töreni Tarihi/Yeri: Ödül töreni online olarak yapılacaktır. Ödüller sahiplerine kargo ile gönderilecektir.

Yarışma Şartları:

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
1- Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde
eğitim alan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.

2- Yarışma için hazırlanan projeler Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Yazılım ve Kodlama alanlarında olacaktır.

3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından ya da
grup (maksimum 2 öğrenci, 1 danışman öğretmen) olarak hazırlanabilir. Proje danışman
öğretmeni başvuru yapan okulun öğretmenlerinden biri olmalıdır.

4- Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla
herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2021 yılında TÜBİTAK tarafından 15.si düzenlenecek olan “Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.

5- Proje raporu, mutlaka
Proje Adı :
Proje Amacı :
Özet :
Giriş :
Bilimsel Yöntem/Materyal :
Sonuçlar ve Tartışma :
bölümlerini içermelidir.
Rapor yazımı http://www.mefproje.com, http://www.mef.k12.tr, https://www.mef.k12.tr/fen-veteknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

6- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel
yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların
açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

7- Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

8- Projeler, lise öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

9- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.
Online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.
Proje başvuruları online olarak web sayfasından (http://www.mefproje.com,
http://www.mef.k12.tr, https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-projeyarismasi) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 12 ŞUBAT 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

10- Sergilenmeye değer görülen projeler 25.02.2021 tarihinde web sayfasında
(http://www.mefproje.com, http://www.mef.k12.tr, https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknolojilisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

11- Proje online sunumları 01-12 Mart 2021 tarihleri arasında Google-meet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (http://www.mefproje.com, http://www.mef.k12.tr, https://www.mef.k12.tr/fenve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi) ulaşılabilir.

12- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü
medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden
önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve
bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

13- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük derece plaketleri ve ödülleri verilecektir.
Kazanan projeleri hazırlayan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller, öğrencilere ve danışman
öğretmenlerine başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman
öğretmenlere de katılım belgesi verilecektir. Katılım sağlayan tüm projeler e-okul sosyal
etkinlik modülüne eklenecektir.

14- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

15- Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru
yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

16- MEF Eğitim Kurumları ortaokullarından başvuran projeler kendi içinde diğer katılımcılardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın duyurulma tarihi : 02.12.2020
Yarışma kayıtlarının web sitesi üzerinden başlama tarihi : 17.12.2020
Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarihi : 12.02.2021
Eserlerin değerlendirme tarihi : 12.02.2021-22.02.2021
Online sunumlara katılım hak kazanan proje ilan tarihi : 25.02.2021
Online sunumların yapılacağı tarih : 01.03.2021-12.03.2021
Derece ve ödüllerin açıklanacağı tarih : 16.03.2021

ETİK KURALLAR
1- Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine ve 6-7-8 MEB Ortaokul Müfredatına uygun
olmalıdır.
2- Hazırlanan projelerde denek olarak insan ya da başka bir omurgalı hayvan
kullanılmamalıdır.
3- Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.
4- Okul dışında yapılan çalışmalar proje planında belirtilmeli ve çalışılan kurumdan alınan izin belgesi proje formuna eklenmelidir.
5- Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına
uygun olmalıdır.
6- Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınmalıdır.
7- Proje sahipleri bilimsel etik kurallarına uymalı ve intihal yapmamalıdır.
8- Araştırma süresince elde edilen veriler, yalnızca yapılacak çalışma için kullanılmalıdır.
9- Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.
10- Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.
11- Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

ONLINE SUNUM KURALLARI
1- Sunum günü kullanılacak olan Google-meet linklerine http://www.mefproje.com,
http://www.mef.k12.tr, https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-projeyarismasi adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, online sunum için seçilecek proje sahiplerine eposta yoluyla da bildirilecektir.)
2- Online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL MEF FEN ve TEKNOLOJİ
LİSESİ sorumludur. Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik
istenebilir.
3- Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihaz (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet)
temini proje sahiplerine aittir. Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak
sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.
4- Jüri değerlendirmeleri Google-meet üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında
danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.
5- Sunumlar yapılırken -zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince
online olmaları gerekmektedir.
6- Sunum süresince farklı teknolojik cihazların ve telefonların kullanımları yasaktır.

ÖRNEK PROJE ÖZETİ
Proje özeti yazarken: Yapılan çalışmaları anlatan kısa ve anlaşılır bir araştırma özeti yazınız.
Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan jüri üyesi, proje hakkında doğru bir fikre sahip olmalıdır. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsetmeyiniz.
Proje özeti aşağıda verilen unsurları içermelidir:
a) Deneyin amacı: Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni ile çalışılan hipotez veya problemin ifadesi yer almalıdır.
b) Kullanılan yöntem ve işlemler: Detaylar ve kullanılan malzeme bilgisine girilmeden
araştırmanın nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama olmalıdır.
c) Gözlemler/Veriler/Bulgular: Proje sonucuna etki eden gözlem, veri ve önemli bulgular
yazılmalıdır. Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.
d) Sonuçlar: Kısaca araştırmanın sonucundan bahsedilerek ileride yapılacak işlem ve
uygulamalara yer verilmelidir.

PROJE RAPORU YAZARKEN
Proje Ana Alanı: Projenizin Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama
(Bilgisayar) alanlarından hangisine girdiğini seçiniz.

Proje Tematik Alanı: Projenizin tematik alanını Fen Bilimleri için fizik, kimya ve biyoloji; Sosyal Bilimler için tarih, coğrafya ve felsefe grubu şeklinde yazınız. Matematik ve Yazılım-Kodlama için yazmanıza gerek yoktur.

Proje Adı: Yapılan çalışma ile ilgili anahtar kelimeleri içeren ve okuyana proje hakkında bilgi verecek bir cümlelik bir ad kullanınız.

Projenin Amacı: Yapılan çalışmada sorulan soruya geçici cevap olan hipotezi ve ulaşılmak
istenen hedefleri sıralayarak yazınız.

Giriş: Bu alanda araştırma yaparken kullandığınız sizin çalışmanız için temel oluşturan veya
sizinle aynı hedefte olan çalışmalara yer vererek, bunlardan nasıl yararlandığınızı açıklayınız. Sizin yaptığınız çalışmanın benzer ve farklı yönlerini vurgulayarak hedeflerinizi kesin ve net olarak yazınız.

Bilimsel Yöntem ve Materyal: Bu alanda projenizde izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve
çalışmanızın kapsamını yazınız. Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça ifade edilmelidir. Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının, kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık ve öz olarak verilmesi gerekir. Kullandığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.
Sonuçlar ve Tartışma: Bu alana elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız.

Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Var ise
sonuçlarınızı negatif etkileyen sebepleri vurgulayınız. Belirlediğiniz amaçlara ne ölçüde
ulaştığınızı belirtiniz. Araştırmanız ile ilgili önerilerinizi, ileri bir çalışma yapılacak ise nasıl
olabileceğini yazarak yol gösterici olunuz.

Kaynaklar: APA yazım stilinde, dipnot, son not ve kaynak gösterimi tercih edilmelidir. Bu göre kaynaklar bölümünde çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz bütün kaynakları, yazar soyadına göre atıfta bulunarak alfabetik sıraya uygun olarak, yazar adına göre dizerek düzenleyiniz.
Proje özeti, planı ve raporunuza adınız, okulunuz gibi kişisel bilgilerinizi yazmayınız.

DEĞERLENDİRME
Jüriler ön değerlendirmeyi (Proje planını ve rapor değerlendirmesini) aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapacaklardır. Puantaj kısmında bilimsel yöntem ve özgünlük en fazla puan toplayan kriterlerdir.

● Yaratıcılık ve Özgünlük: Problemin, çözüm sürecinin orijinalliği önemlidir. Verilerin
analizi ve yorumu özgün olmalıdır.

● Veri Yönetimi: Yapılan gözlemler ve deneysel çalışmalar ile elde edilen veriler anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bunlar için uygun grafik, tablo ve uygun analiz yöntemleri
kullanılmalıdır.

● Bilimsel Yöntem: Problem rapor üzerinde açık ve net olarak ifade edilmelidir. Hipotez
açıkça anlaşılabilir olmalıdır. Çözüm için yöntem planlaması yapılmış olmalıdır. Kullanılan
değişkenler açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca çalışmada kullanılan malzeme seçimi ve
uygunluğu da önemlidir.

● Projenin Anlaşılması: Projenin geliştirilmesi süresince neden-sonuç ilişkisi kullanılmış
olmalıdır. Amaçlar ile ilk niyet uyumlu olmalıdır. Sonuçlar deneysel olarak ispatlanmış
olmalıdır.

● Projenin Uygulanırlığı: Proje toplumsal sorunlara çözüm olan ve faydalı olarak literatüre yeni bir yöntem, metot kazandırmış olmalıdır. Gerçek hayatta kullanılabilirliği olmalıdır.

● Özümseme ve hakimiyet: Proje sahibi çalışmasını net bir şekilde tartışmış, amaç prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklamış olmalıdır. Yapılan araştırmanın bilimsel
literatürüne hâkim olunarak projenin önemli noktaları sistematik bir şekilde sunulmalıdır.

● Sonuç: Proje verilere bağlı olarak net bir şekilde açıklanarak sonuçlandırılmadır. İleri bir
çalışma için sonuçlar yön verici ya da kaynak olmalıdır.

● Kaynak: Proje amacına yönelik literatür çalışması yapılmalıdır. Kaynakların proje ile
ilişkilendirilmesi ve rapor içinde kullanılmış olması gereklidir.

Seçici Kurul: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Öğretmenleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × four =