Ortaokul Öğrencileri arası “Çorum” konulu Ödüllü Logo Yarışması

Ortaokul Öğrencileri
Ödüllü Logo Yarışması

Yarışmanın konusu Çorum’a ait, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel
değerleri yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde özgün
“Çorum” logosunun oluşturulmasını ve çocuklarımızın İlimizin değerlerine olan ilgilerini
artırmayı sağlamaktır.

YARIŞMANIN DUYURULMASI: Tasarım yarışması duyurusu Çorum İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Web sitesi (www.corum.ktb.gov.tr) üzerinden yapılacak, ayrıca Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapılacak resmi yazışma ile okullara bilgi verilecektir.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1- Çorum İl Merkezi ve İlçelerinde öğrenim gören Orta Okul (5,6,7,8 sınıf)
öğrencilerinin katılımına açıktır.

2- Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilirler.

3- Yapılan logo çalışmaları, Çorum’un tarihi, turistik, kültürel değerlerini çağrışım
yaptıran, özgün, sade, estetik ve işlevsel kullanıma imkan sağlayacak özelliklerde
olmalıdır.

4- Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine yapılacak, logonun kısa kenarı 10 cm’den
küçük, uzun kenarı 20’cm den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

5- Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz
biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda çizilmiş
şekilde teslim edilecektir.

6- Çalışmalarda renk (renkli ve siyah-beyaz olabilir) ve form yönünden herhangi bir
kısıtlama yoktur.

7- Ekteki Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup, ıslak imzayla imzalanıp bir
zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 5 (beş), en çok 10 (on)
karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, logo
çalışmasının arka yüzüne de yazılacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu
kullanacaklar ve çalışmalarını tek zarf içinde teslim edeceklerdir.

8- Katılımcı yaptığı çalışma ile ilgili kısa bir açıklamayı katılım formunda ilgili bölüme
yazacaktır.

9- Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret yer
almayacaktır.

10- Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

11- Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir
ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş
zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten
önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda,
verilen ödül iptal edilecek, eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi
gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar
bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

12- Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle
düzenleyici kurumca her aşamasında iptal edilebilir.

13- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

14- Yarışmaya katılan tasarımların tüm hakları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ’ne
devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak
talebinde bulunamaz.

15- Ödül kazanan ve sergilemeye değer görülen tasarımları İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

16- Yarışmaya gönderilen tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra iade edilmeyecek
ve eserler herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın her türlü basılı ve görsel materyal
üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak
basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde
kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

17- Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul
etmiş sayılırlar.

18- Seçici kurulca 3 (üç) logo eseri eşdeğer başarı ödülüne layık görülecek, uygun
bulunan 15 (onbeş) eser ise sergileme için seçilecektir.

SON BAŞVURU: Yarışmaya son katılım: 06/04/ 2020 Pazartesi günü mesai bitimine
kadardır.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ: Tasarımlar, katılım formu ile birlikte (katlanmadan)
zarar görmeyecek şekilde bir zarf içine konularak, 06/04/2020 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim
edilecektir. 06/04/2020 Pazartesi günü mesai bitiminden sonra gelecek postalar kabul
edilmeyecektir.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber
oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser
için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece
en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Yarışma sonuçları 14.04.2020 tarihinde Çorum İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web sitesi (www.corum.ktb.gov.tr) üzerinden açıklanacaktır.

ÖDÜLLER:
1- Yarışma sonucunda başarı ödülüne layık bulunan 3 (üç) logo eseri sahibi öğrenciye
bisiklet hediye edilecektir.
2- Sergileme için uygun bulunan 15 (onbeş) eser sahibi öğrenci, Çorum Müzesi’nde yapılacak
atölye çalışması etkinliğine davet edilecektir.
3-Başarılı olan ve sergilemeye seçilen örencilerin okullarına ve resim dersi öğretmenlerine
teşekkür belgesi takdim edilecektir.

SEÇİLİ KURUL:
Sümeyra Şengül İl Kültür ve Turizm Müdürü
Bünyamin AĞBAL Görsel Sanatlar Öğretmeni
Erhan Çakır Görsel Sanatlar Öğretmeni
Bahadır Karaman Görsel Sanatlar Öğretmeni
Osman Keser Şube Müdürü

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi : 06/04/2020
Değerlendirme Toplantısı : 08/04/2020
Sonuçların İlan Edilmesi : 14/04/2020

ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES :
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Karakeçili Mah. Gazi Cad. No:55 Çorum Valiliği Ek Bina Kat: 8 /ÇORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin