Ortaokul Öğrencileri 8. Geleneksel Öykü Yarışması

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Ortaokulu 8. Öykü Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU

Dostluk dediğin güzel bir kitap
Hava gibi
Su gibi
Ekmek gibi
Vazgeçilmez bir tad
Sonuna kadar dayanmak şart
Dostluk dediğin eşsiz bir kitap.

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU’nun “Dostluğumuz” şiirinden yola çıkarak “dostluk” konulu öykü yazma.

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin düşünme ve yazma becerilerini geliştirmek,
Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini zenginleştirmek,
Öğrencilerin kendilerini yazı yoluyla ifade edebilmelerine yardımcı olmak,
Öğrencilerin 5N 1K yöntemiyle öykü unsurlarını kullanarak yazı kurgulamalarını sağlamak,
Türkçenin doğru kullanımına katkı sağlamak ve geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

TÜRÜ ÖYKÜ

DÜZEY
İstanbul’daki Tüm Resmi ve Özel Ortaokulların 5,6,7 ve 8. Sınıf Öğrencileri

SEÇİCİ KURUL
Almıla AYDIN / Yazar
Koray AVCI ÇAKMAN / Yazar
Nilay YILMAZ / Yazar-Yaratıcı Okuma ve Yazma Eğitmeni
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu Türkçe Bölümü

YARIŞMA TAKVİMİ
Yazıların Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba
Yazıların Ön Eleme Tarihi: 17-21 Mart 2022
Yazıların Değerlendirilme Tarihi: 22-27 Mart 2022
Sonuçların Açıklanması: 28 Mart 2022 Pazartesi
Ödül Töreni: 30 Mart 2022 Çarşamba

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Yazılarda Türkçenin doğru kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yazılar; bilgisayar ortamında, 12 punto, bir satır boşluklu ve Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı ve aşağıdaki bağlantıda istenen bilgileri doldurduktan sonra sisteme yüklenmelidir.

https://forms.gle/J4d8dfhe86cAs6C88

Yazıların uzunluğu, en az (2) sayfadan, en fazla dört (4) A4 sayfasından oluşmalıdır.

Her öğrenci, sadece bir öyküyle yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya katılacak olan okullar, en fazla 3 öğrencinin eseriyle katılabilirler.

Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır.Öyküler ve başvuru formu ilgili Türkçe öğretmeni tarafından gönderilecektir.

Yazılar; öykü türüne uygun olarak yazılmalı, mutlaka başlığı olmalıdır.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk üç derecenin yanı sıra seçici kurul, uygun gördüğü öykülere mansiyon ödülleri verecektir. İlk üçe giren öğrenciler, İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi WEB sitesinde 28 Mart 2022 Pazartesi günü 12.00’de açıklanacaktır.

Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikası verilecektir.

Ödül töreniyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ekrem.cakir@itugvo.k12.tr
Telefon Numarası: 0 216 401 17 73 Dahili: 2004

ÖDÜLLER
Yarışmada ilk 3’e giren öğrencilerimize çeşitli ödüller verilecektir.

Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin
her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen “İTÜ GVO ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU”na ait olacaktır. Yazıların başkasına ait, alıntı, kopya olmaması ve başka bir yarışmaya gönderilmemiş ya da basılmamış olması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci, okul yönetimi ve öğrenci velileri bu şartları kabul etmiş sayılır.