Ortaokul Öğrencileri 1. Fen Bilimleri Yarışması

Başvuru yapmadan önce yarışma şartnamesini okuyunuz.
Okulunuzdan katılacak her öğrenci için ayrı ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
Başvuru onayınız başvurunuz yapıldıktan en geç iki gün sonra kısa mesaj ve e-posta yoluyla size bildirilecektir.

2019- 2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 1. FEN BİLİMLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: Fen Bilimleri Yarışması

Amaç: Geleceğin büyükleri olacak gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel
düşünce yapılarının gelişmesine yardımcı olmak, bilimi anlamaları için genç yaşta
öğrenmelerine imkân sağlamak, bilimi hayatının içinde sindirerek evrensel hayat tarzı
yapmak.

Yasal Dayanak
Bu esaslar 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 1: Yapılacak bilim sınavı; Fen Bilimleri alanından oluşacaktır.

Madde 2: Sınav Ortaokul Fen Bilgisi dersi müfredatında yer alan Fizik, Kimya ve Biyoloji
konularından yapılacaktır.

Madde 3: Sınavda sorulacak soru sayıları Fizik alanında 15 soru, Kimya alanında 15 soru,
Biyoloji alanında 15 soru olmak üzere toplam 45 sorudan oluşacaktır. Sınav çoktan seçmeli
sorulardan oluşacaktır.

Madde 4: Sınav süresi 75 dakikadır.

Madde 5: Yapılacak olan yarışmaya Resmi ve Özel ortaokullarda eğitim öğretime devam
eden öğrenciler katılabilecektir.

Madde 6: Okullar en fazla 3 öğrenci ile yarışmaya katılabilirler. Kontenjanımız 210 öğrenci
ile sınırlı olup, başvuru sırasına göre ilk 210 öğrencinin başvurusu kabul edilecektir.

Başvuru

Madde 7: Yarışmaya katılacak okullar 06 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Atatürk Fen
Lisesi Müdürlüğüne, oluşturdukları takımlardaki öğrencilerin bilgilerini içeren formu
doldurarak başvuru yapabilirler.

Madde 8: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesinin www.iafl.meb.k12.tr adresinde açılacak
olan başvuru bağlantısı (linki) kullanılarak yapılacaktır.

Madde 9: Yarışmaya katılacak öğrencilerin yanlarında ıslak imzalı ve fotoğraflı öğrenci
belgeleri bulundurmaları zorunludur.

Sınav Yeri ve Tarihi

Madde 10: Yarışma 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul Atatürk Fen
Lisesinde yapılacaktır.

Yarışma Şekli

Madde 11: Sınav çoktan seçmeli olarak hazırlanacak olup, her sorunun doğruluk değeri eşit puanda olacak ve 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

Madde 12: Her öğrenci sınavdaki soruları bireysel yanıtlayacak ve yarışacaktır. Sınav
sonunda ise her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Madde 13: Değerlendirme Atatürk Fen Lisesi Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri tarafından
yapılacaktır. Değerlendirme sonunda eşitlik olması halinde yaş olarak küçük olan yarışmacı
ödül almaya hak kazanacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 14: Yarışma sonuçları, düzenlenecek ödül töreni ile öğrencilere duyurulacaktır.
Ayrıca sonuçlar okulun web sayfasında da yayınlanacaktır.

Madde 15: Bireysel değerlendirme sonucunda Fen Bilimleri alanında ödüller verilecektir. Bu
değerlendirme sonucunda başarılı olmuş öğrenciler aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:
1. olan öğrenci ALTIN Madalya
2. ve 3. olan öğrenciler GÜMÜŞ Madalya
4. 5. ve 6. olan öğrenciler BRONZ Madalya

Madde 16: İstanbul Atatürk Fen Lisesi gerekli hallerde bu şartnamede değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Şartnamede değişiklik olması halinde danışman öğretmenlere kısa mesaj
yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Madde 17: Yarışmaya katılan tüm okullara ve öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Ödül
töreni 19 Nisan Pazar günü saat 15.00 de İstanbul Atatürk Fen Lisesinde yapılacaktır.

Madde 18: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 18
Maddeden oluşmaktadır.

Ortaokul 1. Fen Bilimleri Yarışması Başvuru Formu

Adres: Eğitim Mahallesi Sarayönü Caddesi No:1 Kadıköy-İSTANBUL
Bilgi için: Sezgin EROL (Biyoloji)
Elektronik Ağ: www.iafl.meb.k12.tr
e-posta: 161002@meb.k12.tr
Tel: 0 (216) 347 47 12
Faks: 0 (216) 550 02 88