Ortaokul Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı

Matematik Öğretmenleri
Ortaokul Matematik Öğretmenleri

Ortaokul Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı

Sayılardan daha fazlası olan matematik biliminin günlük hayatla olan ilişkisinin vurgulanacağı 19-20 Mart 2020’de Kuşadası’nda gerçekleşecek “Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı”na Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

Ülkemizin değerli üniversitelerinde görev yapan bilim insanlarının liderliğini yapacağı atölye çalışmaları ile matematik okuryazarlığının, rutin olmayan problemlerin yazım ve çözüm aşamalarının tartışılması ve uygulamalar yapılması planlanmaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmaların ışığında matematik eğitiminde köklü değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Özellikle öğrencilerden matematik okuryazarlığı konusunda beklentiler artmış; onların sahip oldukları becerileri problem çözmede kullanmayı bilen, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, merak eden ve matematik yapan bireyler olmaları beklenmektedir.

2018 yılında yenilenen matematik öğretim programı da üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programı olarak yürürlüğe girmiştir. Bu programa göre bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, yaratıcı düşünen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu konuda öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı olmak; yaratıcılığı, işbirliği ile çalışmayı, analitik düşünebilmeyi teşvik etmek öğretmenlerin en önemli görevi olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu çalıştayın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin rutin olmayan problemleri çözmede kullandığı yöntem ve teknikleri atölye çalışmaları ile geliştirmek, günlük hayat problemlerini öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye dayalı tasarlamak ve disiplinler arası işbirliği ile matematik yapmaktır.

TÜBİTAK’ın 2223-B programı kapsamında desteklenen, 19-20 Mart 2020 tarihlerinde Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleşecek olan AYMAGEC 2020 ile alanında uzman matematik eğitimciler ile Türkiye genelinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan 50 ortaokul matematik öğretmenleri buluşturulacaktır.

Alt Amaçlar
Matematik öğretmenleri arasındaki iletişimi güçlendirmek

Farklı okullarda uygulanan iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak

Matematik okuryazarlığını yaygınlaştırmak

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile geometri öğretmek

Yaratıcı drama öğretim yöntemi ile matematiği öğretmek

Kağıt katlama sanatını kullanarak geometri öğretmek

Beceri Temelli Matematik Tasarımını ve örneklerini kavramak

Farklı disiplinleri bir arada kullanarak bir öğretim tekniği geliştirebilmek

Alan uzmanı akademisyenlerin matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak

Matematik öğretmenleri ile bilimsel çalışmalar yaparak onların ilerideki çalışmalarına öncü olmak

Ortaokul Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı
19-20 Mart 2020
Kuşadası
Katılım ücretsiz!
Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020
https://www.aymagec.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here