Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıOrtaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Fikir Yarışması

Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Fikir Yarışması

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ &
GUHEM & BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“TÜRKİYE AY ÜSLERİ ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” PROJESİ

“TÜRKİYE AY ÜSLERİ ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” KATEGORİLERİ VE HEDEFLENEN KATILIMCILAR
1. LİSE/ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ: +5,6 MİLYON
2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ: +8,2 MİLYON
3. PROFESYONEL KATEGORİ: +11,4 MİLYON

TEMA: “BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖKMEN UZAY VE HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ, LİSE/ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ VE PROFESYONEL KATILIMCILARI AY’DA KURULACAK İLK ÜS, ARAŞTIRMA, ALTYAPI VE YAŞAM ALANLARINI DÜŞÜNMEYE, TASARLAMAYA VE PLANLAMAYA ÇAĞIRIYOR”

AMAÇ-YAKLAŞIM: “Dünya Dışı Şehircilik ve Uzay Mimarlığı” konularını ele alan bir “FİKİR YARIŞMASI” hedefine yönelik olarak, yarışma yürütme sürecinde, ülkemizde bu hedefe yönelik “atölye, yarışma, uzmanlık ve/veya araştırma deneyimi olan” bir jüri ekibi aracılığı ile diyalog ortamlarını geliştirmek yaklaşımı ele alındı. “Birûni, İbni Sina, Tusi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk Kraterlerini” de ele alarak “Çok Merkezli Ay Araştırma Üsleri” fikirleri ve tasarımları ile gelecekçi vizyon geliştirme hedeflenmiştir.

KONU: Türkiye Uzay Ajansı 9 Şubat 2021 tarihinde Milli Uzay Programı’nın ilk 10 yıllık vizyon hedeflerini ve Ay’a ilk ve sürdürülebilir temas projelerini açıkladı. Tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren, Mars gibi gelecekçi vizyon ve projelendirme sahalarında daha önce bir fikir yarışması düzenleyerek bu konularda atılan temelleri takip ederek Ay yüzeyinde kurulacak ilk üsler, araştırma, altyapı ve yaşam alanlarını düşünmeye devam etmek hedefi ile hareket ediyoruz. Bu aşamada zorlayıcı iç ve dış koşullarda ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde lise/orta öğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM:
www.bursabilimmerkezi.org / ay2023@btu.edu.tr

ULUSAL FİKİR YARIŞMASININ SORULARI ve MOTİVASYONLARI: Yarışma “üniversite öğrencileri” ve “profesyonel” olarak 2 kategoride yürütülecek olup, her 2 kategoriye de aşağıdaki sorular yöneltilerek kurgulanmıştır.

1. Dünya’da ve Dünya’ya yaptıklarımız, yaşamakta olduğumuz sosyolojik & felsefî & antropolojik serüvenimiz Dünya’nın koruganı ve uydusu AY’da yer, mekân ve şehir kurma hedeflerinde nasıl değerlendirilmelidir?

2. Ay yüzeyinde insan & canlı ekosistemlerine yabancı aşırı zor koşullara uyum ve bu koşulları dönüştürme yeteneklerimiz ile ilgili mevcut ve geliştirilmesi gereken teknolojiler plan,vizyon ve tasarım sürecinde “uzaya yayılan çok gezegenli medeniyet” vizyonu etrafında nasıl ele alınabilir?

3. Ay’da kurulacak üs; orada yaşaması planlanan gök insanlarının psikolojik ve sosyolojik açıdan iyi olma halini sağlayacak şekilde nasıl geliştirilebilir? Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın hedeflerinden olan Ay Görevleri’nin sürdürülebilir ve başarılı olabilmesi için getirilecek tasarımsal ve teknolojik yaklaşımların vizyonu nasıl olabilir?

4. Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın Ay Projeleri nasıl bir tasarım ve vizyon yaklaşımı ile sürdürülebilir ve başarılı olabilir?

5. Sürdürülebilir bir yaşam kurabilmek, uygun mekân üretmek, ilgili mühendislik & mimarlık tekniklerindeki yeni nesil güncel gelişmeler Ay koşullarında nasıl değerlendirilebilir?

VİZYON, PLANLAMA VE TASARIM AŞAMALARI
(En az iki kişilik ekiplerden oluşması gereken katılımcılarından altta tanımlanan iki aşamayı ele alan ve her kategoride sayıları tanımlanan afiş/poster/pafta ürünleri beklenmektedir.)
1. AY 2023-2028: SERT VE YUMUŞAK İNİŞLER ve SONRASI FAALİYETLER İÇİN MEKÂNLAR, HACİMLER VE ALTYAPILAR: en az 20 gök insanı ve en az 1000 m3/insan için “korunaklı mekânsal hacim” tasarlanması. Aşırı dış koşullara karşı korunaklı ve dayanıklı olacak şekilde, mimari & mühendislik programı, malzeme, üretim tekniği, form, tasarım teması, ekolü, felsefesi SERBEST )
2. AY 2030-2040-2050 / ÜS YERLEŞİMLERİ PLANLAMASI VE TASARIMI: en az 200 gök insanı ve 1000 m3/insan için, ilk mimari-mühendislik birimleri, yapılaşma/yerleşim konsepti, insan ve diğer yaşam formları için (biyolojik ve/veya sentetik) sürdürülebilir bir Dünya-Ay ekosisteminin kurulması hedefli vizyon, plan, proje ve mekânsal tasarımlar. (konum ve yer seçimi, insan ve diğer canlıların nüfusu, ekosistem kurgu ve dengesi, alanın dış ve iç koşulları, …vb senaryo bileşenleri SERBEST )

 

YARIŞMA SÜRECİNDE BEKLENEN ÜRÜNLER VE TESLİM KOŞULLARI

BEKLENEN ÜRÜNLER LİSE / ORTA ÖĞRETİM  ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ PROFESYONEL KATEGORİ
PAFTALARIN STANDARDI VE İÇERİĞİ 2 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon. 1×2 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (her pafta ayrı dosyada olmalıdır)

Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve görsel temsiller ile yazılı açıklamalar.

Teslimler .rar formatında yarışma e-mail adresine gönderilecektir. (Dosya toplam boyutlarının mail kotasını aşması halinde wetransfer dosya paylaşım platformu kullanılmalıdır.)

3 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon. 1×3 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (her pafta ayrı dosyada olmalıdır)

Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve görsel temsiller ile yazılı açıklamalar.

Teslimler .rar formatında yarışma e-mail adresine gönderilecektir. (Dosya toplam boyutlarının mail kotasını aşması halinde wetransfer dosya paylaşım platformu kullanılmalıdır.)

4 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon, 1×4 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (her pafta ayrı dosyada olmalıdır)

Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve diğer görsel temsiller ile yazılı açıklamalar.

Teslimler .rar formatında yarışma e-mail adresine gönderilecektir. (Dosya boyutlarının 20 mb’ı aşması halinde wetransfer dosya paylaşım platformu kullanılmalıdır.)

MAKET ve/veya 3 BOYUTLU MODELLER Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması beklenmektedir. Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması beklenmektedir. Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması beklenmektedir.
RAPOR En az 500 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir. (Yarışma email adresine gönderilecektir. Yarışma e-kitabında kullanılacaktır) En az 500 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir. (Yarışma email adresine gönderilecektir. Yarışma e-kitabında kullanılacaktır) En az 1000 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir.  (Yarışma email adresine gönderilecektir. Yarışma e-kitabında kullanılacaktır)
RUMUZ Her iki paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 7 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi ve açıklama raporunda belirtilmelidir. Her üç paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 7 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi ve açıklama raporunda belirtilmelidir. Her dört paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 7 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi ve açıklama raporunda belirtilmelidir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Yarışma 1- Lise/Orta Öğretim Öğrencileri,
2- Üniversite Öğrencileri ve 3- Profesyonel olmak üzere 3 kategoride yürütülecek olup; kazananlara aşağıda belirtilen miktarlarda (Bursa BŞB tarafından toplam 100.000 TL ve GUHEM tarafından 40.000 TL nakit ödül) toplam 140.000 TL nakit ödül verilecektir.

1. LİSE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ: TOPLAM 40.000 TL NAKİT ÖDÜL (GUHEM)
– 8 ADET 5.000 TL/Ekip EŞDEĞER BAŞARI ÖDÜLÜ/EKİP

2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KATEGORİSİ: TOPLAM 50.000 TL NAKİT ÖDÜL (BURSA BŞB)
– 5 ADET 10.000 TL/Ekip EŞDEĞER BAŞARI ÖDÜLÜ/EKİP
3. PROFESYONEL KATEGORİ ÖDÜLLERİ: TOPLAM 50.000 TL NAKİT ÖDÜL (BURSA BŞB)
1 ADET BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ/EKİP: 25.000 TL/Ekip,
1 ADET İKİNCİLİK ÖDÜLÜ/EKİP: 15.000 TL/Ekip ve
2 ADET EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ / EKİP: 5000 TL/Ekip X 2=10.000 TL/Ekip olarak TOPLAM 50.000 TL YARIŞMA BAŞARI ÖDÜLÜ verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Fikir projelerinin teslimi 15 EYLÜL 2022
Jürinin projeleri değerlendirmesi ve sonuçların duyurulması 15-22 EYLÜL 2022(çevrimiçi 3 ayrı kategoride 3X2=6 ayrı seansta değerlendirme jürisi)
Yarışma Kolokyumu ve Ödül Töreni 25 EKİM 2022
Yarışma e-kitabının Proje Yürütücüsü tarafından hazırlanması ve paydaş kurumların dijital ortamlarında paylaşılması 30 KASIM 2022

FİKİR YARIŞMASI SÜRECİ VE YAYGIN ETKİSİNİN “TASARIM, PLANLAMA, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TOPLUMBİLİM ORTAMLARINA” BEKLENEN DOLAYLI KATKILARI

1. Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı gibi insanlığın medeniyet ufkuna dair yeni nesil ve vizyoner düşünce ve uğraş alanları ütopya olmaktan çıkıp orta vadede teknolojik başarı hikâye ve deneyimlerine dönüşüyor. Bu çerçevede, yarışmanın bu tür yeni nesil düşünce ve üretim süreçlerine hızla eklemlenerek, akademinin ve teknik eğitimin öğretim, araştırma ve uygulama sahasının genişlemesine katkısı olacaktır.

2. Yarışma ile Milli Uzay Programı ve Ay Projelerine katkıları, bilim ve toplum kurumları, yerel yönetim paydaşları ve ulusal akademik paydaşlar ile etkinlik işbirliğini artırarak araştırma faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak artmasına destek olunması sağlanacaktır.

3. Yarışma ile kurumsal yönetişim süreçlerini iyileştirerek, paydaş katılımını sağlayarak ve ulusal ve uluslararası sorumluluk projeleri gerçekleştirerek iletişim ağlarının yoğunlaştırılması sağlanacaktır.

Değerlendirilme ölçütleri: 100 toplam puan
a. TASARIM YAKLAŞIMI VE FELSEFESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YAŞAM ALANI OLUŞTURMA VE BÜYÜME MODELİ (30/100 PUAN)
b. YARIŞMA PROGRAMINA UYGUNLUK VE YETERLİLİK: 2023 VE 2028 HEDEFLERİ İLE ÖTESİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME (30/100 PUAN)
c. AŞIRI KOŞULLARDA YAPIM VE ÜRETİM TEKNİKLERİ FİKİRLERİ: MALZEME VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE KURGUSAL VEYA KURAMSAL KATKILARI… VB (20/100 PUAN)
d. GRAFİK SUNUM, TEMSİL VE İFADE YETERLİLİĞİ GÖRSEL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİ (20/100 PUAN)

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ: Jüri üyelerinin görev tanımı; “katılımcıların sorularının takvim içerisinde cevaplanması”, “ürünlerin lise/orta öğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel kategoride değerlendirmesini 3 ayrı ekipte organize olarak kör inceleme yöntemi ile yapılması” ve “ödül alanların ve sonuçların etik, düşünsel, bilimsel ve teknik olarak incelemektir”. Bu görev tanımı, yarışmanın akademik niteliğini ve kapsamını genişleterek ve BTÜ elemanları dışındaki jüri üyeleri ile iletişim BTÜ’nün görevlendireceği proje koordinatörü ve Bursa BŞB Bilim ve Teknoloji Merkezi yönetimi ile koordineli olarak yürütülecektir.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak tüm ilgilenenleri keyifli, verimli ve heyecanlı bir fikir yarışması süreci yaşaması temennimiz ile yarışmaya davet eder, sizleri yarışmada, kolokyum ve bilimsel toplantı etkinliklerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.

Yarışma Formları indir

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.