Ortaokul Bilgisayar Öğretmenleri İçin Programlama Dili Eğitiminde Kullanılan Yeni Teknolojiler ve Metodolojiler

Ortaokul Bilgisayar Öğretmenleri İçin Programlama Dili Eğitiminde Kullanılan 

Yeni Teknolojiler ve Metodolojiler
Eylül 2016-YTÜ BÖTE

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyeleri Tarafından, TÜBİTAK desteğiyle, ortaokul bilgisayar öğretmenlerine 2016 Eylül ayı içerisinde birer hafta sürelerle, “Programlama Dili Eğitiminde Kullanılan Yeni Metodolojiler ve Teknolojiler” temalı seminerler verilecektir.

Komputasyonel Düşünme
Komputasyonel düşünme becerilerinin programlama dili eğiitminde nasıl kazandırılacağına yönelik temel bilgiler uygulamalı olarak bilgisayar öğretmenleri ile paylaşılacak ve örnek etkinlikler yapılacaktır. ( 3 saat )

Blok temelli programlama
Çocuklara yönelik programlama eğitiminde kullanılan güncel yazılımlar güncel olarak tanıtılacak ve ürün odaklı yazılım uygulamaları yapılacaktır. ( 4 saat )

Bilgisayarsız programlama
Çocuklara yönelik programlama dili eğitiminde bilgisayar olmadan gerçekleştirilebilecek uygulama örnekleri katılımcılara paylaşılacaktır. ( 3 saat )

Robot Programlama
Lego MindStorms setleri ile temel robot programlama aktivitelerinin geliştirilmesi süreci uygulamalı olarak öğretmenlerimizle birlikte yapılacaktır. ( 5 saat )

Programlama Eğitiminde Metodoloji
Tümleşik bir bakış açısıyla programlama eğitimi süreci ele alınacak ve aktif uygulamalar üzerinde durulacaktır. ( 3 saat )

Başvuru : http://tinyurl.com/boteEgitim

Bilgi : komputasyoneldusunme@gmail.com

Y.T.Ü. Davutpaşa Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Esenler / İstanbul