Ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıflar arası Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması

Ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıflar arası Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği, doğal harikalarla dolu ülkemizde çocuklarımızın dikkatini denizlerimize çekmek, denize ve doğaya karşı farkındalıklarını artırmak, denizi her yönüyle düşünmeleri, hayal etmeleri, anlatabilmeleri için fırsat yaratmak amacıyla ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıflar arasında bir kısa öykü yarışması düzenlemiştir.

 

DENİZLERDEYİZ AMATÖR DENİZCİLER DERNEĞİ (DADD)

“DENİZ” TEMALI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI

1) PROJENİN ADI:

Ortaokul öğrencileri arasında yapılacak DENİZ Temalı Kısa Öykü Yarışması

2) KONUSU:

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından, ülke genelinde ortaokul öğrencileri arasında, DENİZ temalı kısa öykü yarışması düzenlenmesi.

3) SÜRESİ:

8.04.2021 – 12.06.2021

4) ALANI: Ülke geneli

5) HEDEF GRUBU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ülke genelindeki tüm ortaokullarda okuyan 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri.

6) AMACI: Çocuklarımızın dikkatini denizlerimize çekmek, denize ve doğaya karşı farkındalıklarını arttırmak, denizlerimizle ilişkilerini anlatabilmeleri, hayallerine denizi, denizciliği de katmaları için özendirmek ve fırsat yaratmaktır.

7) FAALİYET TAKVİMİ:

8) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 • Etkinlik ülke çapında tüm ortaokul öğrencilerine duyurulacaktır.
 • Yarışma şartlarında belirtilen koşullarda tüm masraflar Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından karşılanacaktır. Tahmini bütçe 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) dır.
 • Öğrenciler tarafından dijital ortamda Word belgesi olarak hazırlanmış olan eserler DADD resmi web sayfası üzerindeki Katılım Formu içine yüklenecektir.
 • Eserler, Yürütme Kurulu tarafından DADD’ın oluşturduğu Seçici Kurula ulaştırılacaktır.
 • Seçici kurul kendisine ulaşan eserleri iki aşamada değerlendirecek, önce finalistleri, sonra derece alanları saptayacaktır (ilk üç derece ve mansiyonlar).
 • Yarışma Seçici Kurulu değerlendirmesine itiraz var ise 7 (yedi) iş günü içinde yapılmalıdır.
 • DADD a ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.
 • Düzenlenecek etkinlikte en yüksek puanı alan ilk 3 öğrenci ile mansiyon alan 10 öğrenci aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

 

 • Ödül Töreni 12 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Deniz Müzesi Sergi Salonunda (salgın koşulları elverdiği takdirde yapılacaktır). Ödül törenine katılamayan eser sahiplerine ödülleri, DADD tarafından, kargo ile ulaştırılacaktır.
 • İlk 3 ödülü alacak öğrenciler yanlarında 1 (birer) kişi (velisi, anne veya babası veya öğretmeni veya okul müdürü) ile birlikte 12 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’a, Ödül Törenine, davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Konaklama ve yemek organizasyonu kendileri tarafından organize edilecektir (Ödül alan öğrencimiz engelli ise 2 günlük konaklama ücreti DADD tarafından karşılanacaktır) . Mansiyon alan öğrenciler kendi olanaklarıyla katılacaklardır.

 

9) “DENİZ” TEMALI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTLARI:

    Konusu: DENİZ Temalı Kısa Öykü yazılması.

 • Yarışmaya Türkiye’deki ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri, Türkçe yazılmış sadece bir öyküyle katılabilir.
 • Etkinliğin giderleri DADD tarafından karşılanacaktır. Katılım ücretsizdir.
 • Yazılacak öykülerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Öykülerin daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Öykünün tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise öykü değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Katılımcılar, bu yarışmaya katılmak için velilerinin iznini almış olmak zorundadırlar. Başvurular DADD resmi web sayfası ( https://www.denizlerdeyiz.org/dadd-kisa-oyku-yarismasi/ ) üzerindeki Katılım Formu (EK-2) ile yapılacaktır. Başvurulardaki ifadelerin doğruluğuna dair sorumluluk öğrencinin velisine aittir. Yanlış beyanlar herhangi bir ödül, mansiyon ya da yayımlanma hakkının yitirilmesine neden olur.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en az 2 en fazla 5 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayacaklardır. Öykünün başında mutlaka bir adı olacak, öykünün sonuna ise öğrencinin adı, soyadı, telefon numarası ve adresi eklenecektir.
 • Dijital ortamda Word belgesi olarak hazırlanmış öyküler DADD resmi web sayfası (https://www.denizlerdeyiz.org/dadd-kisa-oyku-yarismasi/ ) üzerindeki Katılım Formu (EK-2) içine yüklenecektir. Öykünün alındığına dair bir teyit postası katılımcıya gönderilecektir. Bu teyit postası gelmediği takdirde yeniden posta gönderilmesi ve aşağıda yazılı telefona haber verilmesi gerekir.
 • Katılım Formunda (EK-2) öğrencinin adı, soyadı, okuduğu okulun adı, okulun telefon nosu, adresi, bulunduğu il ve ilçe, öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğu yazılacak, yarışmaya katılan öykünün adı mutlaka belirtilecektir.
 • Katılım Formunda (EK-2) öğrencinin velisinin adı, telefonu ve velisi olduğu öğrencinin yarışmaya katılmasına izin verdiğine dair beyanı olacaktır.
 • Etkinlik takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya, öğrenci adına, kurslar, öğretmenler, yayınevleri vb. gibi farklı yerlerden gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmaya Seçici Kurul (EK-1) üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Etkinliğin Yürütme Kurulu DADD Yönetim Kurulu adına Zafer Türkmen’dir. Şartnamelerde belirtilmeyen yürütmeye ilişkin hususlarda ve tereddüt halinde Yürütme Kurulu kararlar vermekte yetkilidir.
 • Yarışma Seçici Kurulu değerlendirmesine (Ek-1) itiraz var ise 7 (yedi) iş günü içinde yapılmalıdır.

10) DEĞERLENDİRME:

 • Etkinliğe katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul Üyeleri: Ahmet Büke, Ali Boratav, Aytül Akal, Çetin Kent, Erol Kepenek, Fatih Erdoğan, Füsun Çetinel, Gökhan Gültekin Karakaş, Gülsüm Cengiz, Mavisel Yener, Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Özlem Ulubay Şahin, Serdar Bapoğlu, Şermin Yaşar Arda, Tayfun Timoçin, Turgay Noyan, Zeliha Özer, Zeynep Aysim Altay’dan oluşmaktadır.
 • Seçici Kurulun Değerlendirme Yöntemi ve Değerlendirme Ölçütleri:

Yürütme Kurulu Yarışmaya katılım sayısına göre, gelen her öykünün en az iki Seçici Kurul Üyesine ulaşmasını sağlayacak, Ön Eleme bu yolla yapılacaktır. Bu aşamada Seçici Kurul Üyeleri katılımcıların ve öykülerin yarışma şartnamesindeki koşullara uygun olup olmadıkları ve öykülerin konuya uygunlukları, dil bilgisi kurallarına uygunlukları gibi temel nitelikleri başta olmak üzere öyküleri dil ve kurgu yönünden inceleyecek ve yine katılım sayısına bağlı olarak en başarılı gördükleri 5-8 öyküyü Yürütme Kuruluna ve Seçici Kurulun öbür üyelerine bildireceklerdir.

 • İlk aşamayı geçmiş olan bu öyküler, tüm Seçici Kurul Üyeleri tarafından okunacak, her Seçici Kurul Üyesi bu öyküleri yine Tablo-2 deki değerlendirme kriterlerine göre yeniden puanlayacak, kendi puanlama sonucunu Yürütme Kuruluna ve tüm Seçici Kurul Üyelerine gönderecektir. Yürütme Kurulu, Seçici Kurul Üyelerinden gelen bu puanları toplayarak ve sıralayarak yaptığı listeyi Seçici Kurul Üyelerine gönderecek, ardından, sanal bir toplantıda, Seçici Kurul, listenin en üstündeki, ödül ve mansiyon sayısının iki katı olan 26 adayı tekrar görüşecek, hazırlanan son sıralamayı Yürütme Kuruluna iletecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Denizlerdeyiz amatör Denizciler Derneği etkinliği iptal etme hakkına sahiptir.

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri

11) ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI:

 • Ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen eserler, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla, kitap haline getirilebilir. Bu durumda öykülerin kitaplaşmasında ya da sosyal medya dahil diğer yayın organlarında kullanılmasında DADD hak sahibi olacaktır. Eser sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ne aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) arşivinde muhafaza edilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) sorumlu değildir.

 

12) ETKİNLİĞİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ:

 • Etkinlik posteri web sayfamızda ve diğer sosyal mecra kanallarımızda yayınlanacaktır. Aynı şekilde etkinliğin sonunda dereceye giren ve uygun bulunan diğer eserler derneğimizin https://www.denizlerdeyiz.org/ web sitesinde ve diğer sosyal medya mecralarımızda yayınlanacaktır.

13) KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:

 • Dijital ortamda Word belgesi olarak hazırlanmış öykülerin DADD resmi web sayfası (https://www.denizlerdeyiz.org/dadd-kisa-oyku-yarismasi/ ) üzerindeki Katılım Formu (EK-2) içine yüklenerek gönderilmesi ve Katılım Formundaki Taahütnamenin öğrencinin velisi tarafından doldurulması.

 

Dr. Zafer Türkmen

DADD Yönetim Kurulu adına

 


EK-1

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD)

“Deniz” Temalı Kısa Öykü Yarışması Seçici Kurulu Değerlendirme Tutanağı

Seçici Kurulumuza ulaştırılan eserler, değerlendirmeye alınmış ve iki aşamalı değerlendirmemizin sonucunda aşağıda okulu, adı, soyadı ve sınıfı belirlenen öğrencilerin eserleri ödül ve mansiyonlara layık görülmüştür.

İşbu tutanak kurulumuz tarafından imza altına alınmıştır.

Seçici Kurul Değerlendirme Tutanağı

Seçici Kurul Üyeleri 

DADD Kısa Öykü Yarışması Seçici Kurul Başkanı ../../2021

Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu

 


EK-2

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD)

Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması Katılım Formu ve Taahütname

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yerde basılmadığını ve sosyal medyada duyurulmadığını eserimin Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi bildirir ve taahhüt ederim. ……./……./20…..

Ad-Soyad – İmza

 

VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum………..sınıfı……….nolu…………………….isimli öğrencinin … / … / 20.. tarihinde/ … / … / 20.. – … / … /20.. tarihleri arasında planlanan……………………..çalışmasına/ katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. … / … / 20…

(İmza)

Veli Adı Soyadı

Öğrenci Velisinin İletişim Bilgileri

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-Soyadı:

Telefon (GSM):

E-posta