ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2012

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
• Bir proje için sadece bir öğretmen danışman olabilir ve danışman öğretmen istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen olması zorunlu değildir.
• Yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin 2012 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne göre hazırlanması gerekir.
• Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede Uygun görülen projeler jüri üyelerine sözlü sunum için Ankara’ya davet edilecektir.
• Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı EİEİ tarafından temin edilecektir. (Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir).
• Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
• Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine para ödülü verilecektir. Ödül töreni, 2012 yılında EİEİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri arasında yer alacaktır.
• Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları EİEİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
• Proje yarışmasında dereceye giren adaylar, projelerinin alanıyla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır.