Ortahisar Liseler Arası Deneme Sohbet Yarışması

İstiklal Marşı
İstiklal Marşı

Ortahisar Liseler Arası Deneme Sohbet Yarışması

İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’ u Anma etkinlikleri çerçevesinde Trabzon ili genelindeki liselerimiz arasında Deneme-Sohbet Yazma Yarışması başladı.

12 MART İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U

ANMA GÜNÜ

“AKİF’ İ VE İSTİKLÂL MARŞI’NI ANLAMAK” KONULU

LİSELER ARASI DENEME- SOHBET YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla, al bayrağımızla birlikte, bağımsızlığımızın en büyük sembollerinden olan İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’ u Anma etkinlikleri çerçevesinde Trabzon ili genelindeki liselerimiz arasında Deneme-Sohbet Yazma Yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı:

Madde-1 Öğrencilerimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı gerçek anlamda anlayıp yorumlayabilmelerini ve marşımızın yazıldığı dönemin sosyal, siyasi, askeri, ekonomik, dini, kültürel vb. şartlarını analiz ederek dönemin zorluklarının altından kalkmayı başarmış bir milletin torunları olduğumuzu kavrayabilmelerini sağlamak; bize bu güzel marşın, cebinde parası olmamasına rağmen hiçbir şekilde ücret karşılığında yazılamayacağının dersini veren büyük şairimiz ve düşünürümüz Mehmet Akif ERSOY’ u, onun vatanseverliğinin, milletine düşkünlüğünün, bağımsızlık yolundaki fedakarlıklarının ve bayrak sevgisinin öğrencilerimizce fark edilmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizdeki sanat yeteneğini, yaratıcılık ve güzel Türkçemizin olanaklarını kullanmak suretiyle konunun sanatkarane bir şekilde ifade edilmesine zemin hazırlayıp yeni sanatsal ürünler ortaya çıkarmak

Yarışmanın Konusu:

Deneme- sohbet yazma yarışması için “AKİF’ İ VE İSTİKLAL MARŞI’NI ANLAMAK” konusu belirlenmiştir.

Madde-2

Belirlenen konuda;

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm Lise öğrencileri, deneme- sohbet tür özellik ve inceliklerini kullanarak yarışacaklardır.

Yarışmanın Kapsamı:

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar:

Madde- 4 Yarışmaya Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel lise öğrencileri katılacaktır.

Eserlerde Aranacak Şartlar:

Madde-5

· Yarışmaya katılacak deneme-sohbet metinleri (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.

· Deneme-sohbet yazılan (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne, sağ üst köşeye sadece rumuz yazılacaktır. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır. Her yarışmacı, eserini dosya zarfına koyarak zarfın üzerine: Rumuz, Adı, Soyadı, okulu ve adresi ile telefon numarasını yazacaktır.

· Her yarışmacı tek bir eserle yarışmaya katılabilir.

· Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır.

· Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

· Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

· Kargo ya da posta yoluyla gönderilecek eserlerdeki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

· Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

· Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın, telif ve basım hakkı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

· Değerlendirme sonuçlarına itirazlar, Ortahisar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Özel Büroya yapılacaktır.

· Her okuldan 1. seçilen eser, doğrudan Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya(Kanuni İlkokulu/Ortaokulunda); elden, kargo ya da posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Eserler incelenirken;

Başlık: (Başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden

oluşması)

Anlatım düzeni

Deneme- Sohbet türünün incelik ve özelliklerine uygunluk

Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği.

Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri,

Yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi

Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

Anlatım Zenginliği (Sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle

yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)

Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf

düzeni)

Bir bütün olarak yazılı anlatım (verilmek istenen mesaj) konusunda değerlendirme yapılacaktır.

Başvuru:

Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarında yapılacaktır. Okullarda birinci gelen eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Büro) teslim edilecektir. Daha sonrasında burada bir komisyon tarafından değerlendirilen eserlerden ilk üçe (3) girenlerin sonuç duyurusu telefon ve ve duyurulacaktır. Yarışma şartnamesine belirtilen web adreslerinden de ulaşılabilir.

Eserler; elden, kargo veya posta aracılığıyla, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/ Ortaokuluna ) ; Pazarkapı Mh. Islahane Cd. Pk:61200 Ortahisar/TRABZON adresine ulaştırılacaktır.

Yapılacak İşlemler:

Madde-7

Okullarda;

a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

b) Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c) Birinci olan eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze (Özel Büro) ulaştırılacaktır.

İlçede:

a) Yarışma takvimi doğrultusunda, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Liselere (resmi/özel) duyuru yapılacaktır.

b) Okullardan 1.olarak gelen eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c) Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahipleri resmi törende ödüllendirilecektir.

d) Ödül töreni, 12 Mart Pazartesi günü İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü Resmi Programında gerçekleştirilecektir.

Ödüller:

Madde-8

Ödüller ve Katılım Belgeleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.

Birinci: 700 TL

İkinci: 600 TL

Üçüncü: 500 TL

Mansiyon: 200 TL (1 Adet)

Madde-9 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:

YARIŞMA AŞAMALARI TARİHLER

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın tüm il okullarına duyurulması 10 OCAK 2018 ÇARŞAMBA

Eserlerin Okul Müdürlüklerince değerlendirilmesi ve her okuldan 1. olan eserin belirlenmesi 23 ŞUBAT 2018 CUMA

Değerlendirmede 1. olan eserin Okul Müdürlüklerince Müdürlüğümüze (Özel Büro) mesai bitimine kadar gönderilmesi 28 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Komisyonunca değerlendirmenin yapılması ve sonuçların ilanı 02 MART 2018 CUMA

ÖDÜL TÖRENİ 12 MART 2018 PAZARTESİ

İrtibat: Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Özel Büro/ Trabzon Tel: (0462) 202 04 04- 160