Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu

Uluslararası Sempozyum Tebliğ Çağrısı
Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu
21-23 Ekim 2015 İstanbul

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak 21-23 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü” başlıklı uluslararası sempozyuma sizi bir bildiri ile katılmaya davet ediyoruz.

Sempozyum, Orta ve Batı Asya’da saltanat sürmüş yöneticilere sunulan, devlet idaresi, teşkilat, yönetici nitelikleri, yöneten -yönetilen ilişkileri gibi konulara yer veren eserlerin nüsha ve içeriklerinin tespiti ve değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Bu sayede siyaset kültürümüzün tarihî kaynaklarının gün ışığına çıkarılması, var olanların da yeniden yorumlanması hedeflenmektedir.

Bu sempozyumla siyaset bilimine dair kaleme alınan eserlerden hareketle Orta ve Batı Asya’daki yönetim kültürüne dair birikimimizi aktarmayı ve artırmayı umuyoruz.

Siyasetname, pendname, miftahü’l-adl, nasihatü’l-müluk, ahlak-ı …, risale, kanunname-i …, gibi farklı isim ve uzantılarla karşımıza çıkan eserlerin yanı sıra yönetim, yöneten-yönetilen ilişkilerini yansıtan tüm eserler sempozyumun ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda yöneticilere sunulan diğer türlerdeki eserler de sempozyumda değerlendirilebilir. Konuya Tarih, Edebiyat, Dil Bilimi, Siyaset Bilimi, Bilim Tarihi, Sosyoloji gibi farklı bilim dallarının yöntemleriyle yaklaşılabileceği gibi disiplinlerarası veya çok disiplinli metod ile de katkıda bulunulabilir.

Bildiriler Türkçe, İngilizce veya Rusça olarak sunulabilir. Bildiri özetlerinin en az 250 kelime olması gerekmektedir. Özetin, bildirinin konusunu, kapsamını ve muhtemel neticelerini içerecek şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Başvuracak araştırmacıların bildiri özetlerinin yanında kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini en geç 22 Temmuz 2015 tarihine kadar [email protected] veya [email protected] adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler 30Temmuz 2015 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için aynı e-posta adresine başvurabilirsiniz.

Düzenleme Kurulu Adına: Sekreterya:
Prof. Dr. Hayrunnisa Alan Araş. Gör. Tuğba İsmailoğlu Kacır
Doç. Dr. Cihan Piyadeoğlu Araş. Gör. Tevabil Alkaç
Doç. Dr. Ömer Say

Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak 21-23 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü” başlıklı uluslararası sempozyuma sizi bir bildiri ile katılmaya davet ediyoruz.

Sempozyum, Orta ve Batı Asya’da saltanat sürmüş yöneticilere sunulan, devlet idaresi, teşkilat, yönetici nitelikleri, yöneten -yönetilen ilişkileri gibi konulara yer veren eserlerin nüsha ve içeriklerinin tespiti ve değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Bu sayede siyaset kültürümüzün tarihî kaynaklarının gün ışığına çıkarılması, var olanların da yeniden yorumlanması hedeflenmektedir.

Başvuracak araştırmacıların bildiri özetlerinin yanında kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini en geç 22 Temmuz 2015 tarihine kadar [email protected] veya [email protected] adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler 30 Temmuz 2015 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi için aynı e-posta adresine başvurabilirsiniz.

Sempozyum İçin Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme İçin Son gün 22 Temmuz 2015

Başvuru Sonuçlarının Değerlendirmesi 30 Temmuz 2015

Sempozyum İcrası 21-23 Ekim 2015 İstanbul

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Hayrunnisa Alan

Doç. Dr. Cihan Piyadeoğlu

Doç. Dr. Ömer Say

Sekreterya:

Araş. Gör. Tevabil Alkaç

Araş. Gör. Tuğba İsmailoğlu Kacır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.