ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

ODTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

A. DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK İÇİN YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

Temel Bilimler ve Mühendislik

TÜR DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER PROFESÖRLÜK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER
1.1.1.0.1, 1.1.2.0.1, 1.1.2.0.2, 1.1.3.0.1 veya 1.1.3.0.2 türü yayınlardan alınan puan Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az yarısını doktora derecesi sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla) Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az %40’ını doçentlik unvanı sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla)
Uluslararası çalışmalardan  (1.1) alınan puan 80  puan 150 puan
Tez danışmanlığından  (4.0.1.1- 4.0.1.2) alınan puan 3 puan** 12 puan**
Diğer çalışmalardan (1.1 dışında) alınan puan 35 puan 70 puan
Ders değerlendirmesi Son 6 dönem ortalamasının 4.00’ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80’lik diliminde olması*** Son 6 dönem ortalamasının 4.00’ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80’lik diliminde olması***
TOPLAM  120 puan 240 puan

Sosyal ve İdari Bilimler

TÜR DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER PROFESÖRLÜK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER
1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1 veya 1.1.3.0.1türü yayınların sayısı 2**** 4*****

(Bu türden en az 2 yayının Doçentlik unvanı aldıktan sonra yapılan çalışmalardan olması koşuluyla)

1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1, 1.1.3.0.1, 1.1.2.0.2 veya 1.1.3.0.2 türü yayınlardan alınan puan Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az yarısını doktora derecesi sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla) Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az %40’ını doçentlik unvanı sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla)
Ulusal çalışmalardan (1.2) alınan puan 25 puan (Doktora derecesi aldıktan sonra yapılan çalışmalardan en az 12 puan almış olmak koşuluyla) 50 puan
Tez danışmanlığından  (4.0.1.1- 4.0.1.2) alınan puan 3 puan** 12 puan**
Diğer çalışmalardan (1.1 dışında) alınan puan 50 puan 100 puan
Ders değerlendirmesi Son 6 dönem ortalamasının 4.00’ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80’lik diliminde olması*** Son 6 dönem ortalamasının 4.00’ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80’lik diliminde olması***
TOPLAM 120 puan 240 puan

 

 

Mimarlık

TÜR DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER PROFESÖRLÜK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER
1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1, 1.1.3.0.1, 1.1.2.0.2, 1.1.3.0.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 6.1.1.0.1 türü yayınların/eserlerin/etkinliklerin sayısı‡  ‡‡

 

3# 5##

(Bu türden en az 2 yayının/eserin Doçentlik unvanı aldıktan sonra yapılmış olması ve bunlardan en az bir adedinin 1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1 veya 1.1.3.0.1 türü yayın olması koşuluyla###)

1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1, 1.1.3.0.1, 1.1.2.0.2, 1.1.3.0.2, 2.1, 2.2.1 ve 2.2.2, 6.1.1.0.1türü etkinliklerden alınan puan Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az yarısını doktora derecesi sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla) Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az %40’ını doçentlik unvanı sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla)
Ulusal çalışmalardan (1.2) alınan puan 25 puan (Doktora derecesi aldıktan sonra yapılan çalışmalardan en az 12 puan almış olmak koşuluyla) 50 puan
Tez danışmanlığından  (4.0.1.1- 4.0.1.2) alınan puan 6 puan** 12 puan**
Diğer çalışmalardan (1.1 dışında) alınan puan 50 puan 100 puan
Ders değerlendirmesi Son 6 dönem ortalamasının 4.00’ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80’lik diliminde olması*** Son 6 dönem ortalamasının 4.00’ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80’lik diliminde olması***
TOPLAM 120 puan 240 puan

 

*             Bölümdeki doçent ve profesörlerin atanmaları sırasındaki yayın puanlarının ortalamalarına dayanarak Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenen ve ilan edilen değerlerdir. Adayların başvuru tarihinde geçerli olan ve Üniversitenin web sayfalarında ilan edilmiş olan değerler esas alınır.

**          Bu kriter, bölümde yeterli sayıda lisansüstü öğrenci yoksa aranmaz. Sadece bütünleşik doktora programı olan akademik birimlerde, doçentlik atamasında bu kriterin sağlanamaması durumunda sürmekte olan tez çalışmaları dikkate alınır.

***        Profesörlük ve doçentlik kadrosuna atamalarda, ders değerlendirmesi kriterinin sağlanamaması durumunda, Fakülte İnsan Kaynakları Komisyonu (FİKK) adayın eğitimcilik performansını değerlendirir ve performansın yeterli görülmemesi durumunda adaydan ek yayın puanı istenir. Ek yayın puanına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

****     Bu yayınların ikisinin de 1.1.1.0.2, 1.1.2.0.1 ya da 1.1.3.0.1 türünde olması gerekir.

*****  Bu yayınlardan en az üç tanesinin 1.1.1.0.2 ya da 1.1.3.0.1 türünde olması gerekir.

#                     Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için 2

##                   Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için 4

###                Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için en fazla bir eser 1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1 veya 1.1.3.0.1 türü yayın dışında olabilir

              Bu sayının/puanın hesaplanmasında; adayın uluslararası dergi kategorisinde olmakla birlikte ulusal bir yayınevi tarafından basılan dergilerde yer alan makalelerinden, doçentliğe atamada en fazla bir adedi, profesörlüğe yükseltme ve atamada da en fazla iki adedi dikkate alınır.

‡‡            6.1.1.0.1 türü etkinliklerden, doçentliğe atamada en fazla bir adedi, profesörlüğe yükseltme ve atamada da en fazla iki adedi dikkate alınır.

 

 

B. YARDIMCI DOÇENTLİK İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

Yardımcı Doçentlik İlk Atama

ALAN MİNİMUM KRİTERLER
TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK 1.1.1.0.1 türünden en az 1 yayın olmak üzere; 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 ve 1.1.9 dışında, 1.1 türü etkinliklerden 15 puan
SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER 1.1.1.0.2, 1.1.2.0.1 ya da 1.1.3.0.1 türü en az 1 yayın olmak üzere; 1.1, 1.2 türü etkinliklerden 15 puan
MİMARLIK 1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4,  1.1.2.0.1, 1.1.3.0.1, 1.1.2.0.2 ya da 1.1.3.0.2 türü en az 1 yayın olmak üzere; 2.1, (2.1.3 dışında); 2.2 (2.2.1.0.2; 2.2.3, 2.2.4 dışında), 6.1.1.0.1 türü etkinliklerden 15 puan

 

NOTLAR:

 1. Bölüm Akademik Kurulu önerisi, FİKK’in görüşüne dayanan Fakülte Kurulu onayıyla bu çizelgede belirtilen puanlar ve sayılar o bölüm için yükseltilebilir veya ek koşullar getirilebilir. Bu şekilde yapılan değişiklikler Üniversitenin web sayfasında duyurulur.
 2. Yasada öngörülen değerlendirme sürecine ek olarak, adayın İngilizce ders verebilme, eğitim ve araştırma yapabilme yeteneklerini ölçmek amacıyla, adaydan tümüyle İngilizce olarak bir seminer vermesi istenir. Adayın bu seminerde başarılı bulunması gerekmektedir. ODTÜ’de daha önce bu semineri vererek başarılı bulunmuş adayların bu semineri tekrar vermesi zorunlu değildir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Yeniden Atama

Yeniden Atama Dönemi  

Minimum yayın puanı

İlk Yeniden Atama 0.3 P
İkinci Yeniden Atama 3 yıllık yeniden atama sonrası 0.6 P
2 yıllık yeniden atama sonrası 0.5 P

 

(P=  İlgili bölümde doçent kadrosuna atanma için istenilen Bölüm ortalama yayın puanı)

NOTLAR:

 1. Yardımcı doçentlik kadrosunda geçen toplam süre içerisinde elde edilen puanlara göre değerlendirme yapılır. Tablodaki değerler sağlanması gereken minimum birikimli (kümülatif) puanları gösterir.
 2. Tabloda yer alan yayın puanlarına ek olarak, adayın eğitimcilik performansı da değerlendirilir.
 3. Minimum puanın sağlanamaması halinde, adayın durumunun izlenmesi amacıyla yeniden atama iki yıl için yapılır.
 4. İkinci yeniden atamadan sonraki tüm yeniden atamalar iki yıl için ve ÜYK kararıyla yapılır.
 5. İkinci yeniden atamadan sonraki tüm yeniden atamalarda son dönemdeki faaliyetler dikkate alınır.
 6. İNGİLİZCE DİL KRİTERİ

 

 

ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

 1. Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı’ndan ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan minimum puanları almış olmak veya bu puanlara eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından belirlenen puanı almış olmak.
 2. Atanabilmek için: Üniversitenin öğretim üyesi olarak atanacaklar için yaptığı İngilizce dil sınavında başarılı olmaları gerekir.

 

D. ODTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

 1. Yukarıdaki tablolarda yer alan kriterler, başvuru yapabilmek için gereken minimum koşulları göstermektedir. Bu kriterlerin sağlanması yükseltme ve atama için gerekli koşul olup, yeterli bulunmayabilir. Esas olan jüri değerlendirmesidir ve jüri raporlarında, adayın eserlerinin ve çalışmalarının içerikleri açısından değerlendirilmeleri beklenir.
 2. ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

i)        Yurt dışında tanınmış bir üniversiteden doktora derecesi almış olması, ya da

ii)       Yurt içi üniversitelerden doktora derecesi alındıysa,

(1)   ya doktora sonrasında, yurt dışında tanınmış bir üniversite, araştırma veya uygulama kurumunda “akademik üretim süreçlerine” en az iki dönem boyunca katılmış olması ve bu çalışmaların ürünlerinin ilgili FİKK’in olumlu görüşü ve Fakültenin önerisiyle Rektörlükçe onaylanması,

(2)   ya da yurt dışındaki uluslararası tanınmış kurum ve kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerle dünyada alanının en seçkinleri arasına girdiğinin ortaya konulması, bu yönde uluslararası belge ve ödüllere sahip olması ve bunun FİKK’in olumlu raporuna ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisine dayanarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanması.

 1. Doktorası ODTÜ’den olan adaylar için, ayrıca, ilgili FİKK değerlendirmesine dayanan Fakülte önerisinin Rektörlükçe onaylanması.â
 2. Yasada öngörülen değerlendirme sürecine ek olarak, adayın İngilizce ders verebilme, eğitim ve araştırma yapabilme yeteneklerini ölçmek amacıyla, adaydan tümüyle İngilizce olarak bir seminer vermesi istenir. Adayın bu seminerde başarılı bulunması gerekmektedir. ODTÜ’de daha önce bu semineri vererek başarılı bulunmuş adayların bu semineri tekrar vermesi zorunlu değildir.


E.    ETKİNLİK PUANLARI

KOD ETKİNLİK ADI PUANLAR
TB ve M SB ve İB MİM
1 YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ
1.1 ULUSLARARASI
1.1.1 DERGİDE MAKALE
1.1.1.0.1 SCI-E (A tipi) liste*, SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale 15 GD GD
1.1.1.0.2 SCI-E (A tipi) liste*, SSCI veya AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale GD 20 20
1.1.1.0.3 SCI-E (B tipi) liste* kapsamındaki hakemli dergide veya uluslararası endeks kapsamındaki dergide tam makale ya da 1.1.1.0.1 türü dergide yayımlanan teknik not, vaka incelemesi 10 GD GD
1.1.1.0.4 B tipi hakemli dergide yayımlanan makale GD 15 15
1.1.1.0.5 C tipi uluslararası dergide yayımlanan makale veya 1.1.1.0.2 türü dergide yayımlanan, editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi GD 10 10
1.1.1.0.6 1.1.1.0.3, 1.1.1.0.4 veya 1.1.1.0.5 türü dergide yayımlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma veya 1.1.1.0.3 türü hakemsiz dergide tam makale 6 6 6
1.1.2 KİTAPTA BÖLÜM
1.1.2.0.1 1.1.3.0.1 kategorisindeki kitapta bölüm 15 15 15
1.1.2.0.2 1.1.3.0.2 kategorisindeki kitapta bölüm 10 10 10
1.1.2.0.3 1.1.3.0.3 kategorisindeki kitapta bölüm 6 6 6
1.1.3 KİTAP
1.1.3.0.1 A-tipi uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve ders kitapları 40 40 40
1.1.3.0.2 B-tipi uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve ders kitapları 25 25 25
1.1.3.0.3 C-tipi uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve ders kitapları 15 15 15
1.1.4 KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
1.1.4.0.1 1.1.3.0.1 türü bir kitabın editörü 15 15 15
1.1.4.0.2 1.1.3.0.2 türü bir kitabın editörü 10 10 10
1.1.5 KONFERANS BİLDİRİSİ
1.1.5.0.1 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale 6 6 6
1.1.5.0.2 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet 3 3 3
1.1.6 KONFERANS SUNUMU
1.1.6.0.1 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta yapılan, yayımlanmamış sunum 2 2 2
1.1.7 KONFERANS KİTABI VEYA ÖZEL SAYI EDİTÖRLÜĞÜ
1.1.7.0.1 1.1.5.0.1 türü bir konferansın, konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel sayı editörlüğü 5 5 5
1.1.8 KİTAP ÇEVİRİSİ
1.1.8.0.1 1.2.3 türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi 6 6 6
1.1.9 MAKALE/BÖLÜM ÇEVİRİSİ
1.1.9.0.1 1.2.1 türü makalenin veya 1.2.2 türü kitap bölümünün yayımlanmış çevirisi 1 1 1
1.1.10 ATIFLAR
1.1.10.0.1 Başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf 0.5 0.5 0.5
1.1.11 ÇALIŞMA İNCELEMESİ
1.1.11.0.1 Başkalarının tasarımı veya yapısı ile ilgili eleştirel makale GD GD 5
1.2 ULUSAL
1.2.1 DERGİDE MAKALE
1.2.1.0.1 A-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale 6 GD GD
1.2.1.0.2 B-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale 2 GD GD
1.2.1.0.3 A-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale GD 10 10
1.2.1.0.4 B-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale GD 6 6
1.2.1.0.5 C-Tipi ulusal dergide yayımlanmış tam makale GD 2 2
1.2.2 KİTAPTA BÖLÜM
1.2.2.0.1 1.2.3.0.1 türü kitapta bölüm 8 8 8
1.2.2.0.2 1.2.3.0.2 türü kitapta bölüm 6 6 6
1.2.3 KİTAP
1.2.3.0.1 Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap, mesleki kitap veya ders kitabı 20 20 20
1.2.3.0.2 Diğer ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap, mesleki kitap veya ders kitabı 10 10 10
1.2.4 KİTAP EDİTÖRÜ
1.2.4.0.1 1.2.3.0.1 türü bir kitabın editörü 5 5 5
1.2.4.0.2 1.2.3.0.2 türü bir kitabın editörü 3 3 3
1.2.5 KONFERANS BİLDİRİSİ
1.2.5.0.1 Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale 3 3 3
1.2.5.0.2 Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet 1 1 1
1.2.6 KONFERANS SUNUMU
1.2.6.0.1 Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan, yayımlanmamış sunum 1 1 1
1.2.7 KONFERANS KİTABI VEYA ÖZEL SAYI EDİTÖRLÜĞÜ
1.2.7.0.1 1.2.5.0.1 türü bir konferansın, konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel sayısı editörlüğü 3 3 3
1.2.8 KİTAP ÇEVİRİSİ
1.2.8.0.1 1.1.3 türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi 6 6 6
1.2.9 MAKALE/BÖLÜM ÇEVİRİSİ
1.2.9.0.1 1.1.1.0.1 türü makalenin veya 1.1.2.0.1 ya da 1.1.2.0.2 türü kitap bölümünün yayımlanmış çevirisi 1 1 1
1.2.10 ATIFLAR
1.2.10.0.1 Başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf 0.2 0.2 0.2
1.2.11 ÇALIŞMA İNCELEMESİ
1.2.11.0.1 Başkalarının tasarımı veya yapısı ile ilgili eleştirel makale GD GD 3
2 ÖDÜLLER VE TANINMIŞ ÇALIŞMALAR
2.1 ULUSLARARASI
2.1.1 PROJE YARIŞMASI
2.1.1.0.1 Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalar (UIA, ISOCARP, ICSID veya eşdeğeri) (İlk 3 ödül için) GD GD 40
2.1.1.0.2 Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalar (UIA, ISOCARP, ICSID veya eşdeğeri) (Mansiyon) GD GD 10-30
2.1.2 GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE ÖDÜL ALMIŞ ÇALIŞMALAR
2.1.2.0.1 Tamamlanan bir çalışmaya, tanınmış uluslararası bir organizasyon tarafından (tercihen düzenli olarak) verilen ödül GD GD 30
2.1.3 GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROJELER ÜZERİNE YAYINLAR
2.1.3.0.1 Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1, 1.1.2.0.2 türü makale GD GD 5-15
2.1.4 GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ FİKİR PROJESİ ÜZERİNE YAYINLAR
2.1.4.0.1 Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.1.1.0.2 veya 1.1.1.0.4 türü makale GD GD 5-10
2.2 ULUSAL
2.2.1 PROJE YARIŞMASI
2.2.1.0.1 Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen yarışmalar (İlk 3 ödül için) GD GD 25
2.2.1.0.2 Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen yarışmalar (Mansiyon) GD GD 5-15
2.2.2 GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE ÖDÜL ALMIŞ ÇALIŞMALAR
2.2.2.0.1 Türkiye’de tamamlanan bir çalışmaya, tanınmış ulusal bir organizasyon tarafından (tercihen düzenli olarak) verilen ödül GD GD 20
2.2.3 GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROJELER ÜZERİNE YAYINLAR
2.2.3.0.1 Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.2.1.0.3, 1.2.1.0.4, 1.2.1.0.5, 1.2.2.0.1, 1.2.2.0.2 türü makale GD GD 5
2.2.4 GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ FİKİR PROJESİ ÜZERİNE YAYINLAR
2.2.4.0.1 Yalnızca söz konusu çalışma üzerine başkaları tarafından yayımlanan 1.2.1.0.3 veya 1.2.1.0.4 türü dergide yayımlanan makale GD GD 5
3 MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
3.1 ULUSLARARASI
3.1.1 PATENT
3.1.1.0.1 Patent 30 30 30
3.1.2 PROJE ÇALIŞMASI
3.1.2.0.1 Proje çalışması 8-15 8-15 8-15
3.1.3 BİLİRKİŞİ RAPORU
3.1.3.0.1 Uluslararası bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi raporu 8 8 8
3.2 ULUSAL
3.2.1 PATENT
3.2.1.0.1 Patent 10 10 10
3.2.2 PROJE ÇALIŞMASI
3.2.2.0.1 Proje Çalışması 5-10 5-10 5-10
3.2.2.0.2 Destekli bilimsel araştırma projesi 2 2 2
3.2.3 BİLİRKİŞİ RAPORU
3.2.3.0.1 Ulusal bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi raporu (mahkeme bilirkişi raporu hariç) 3 3 3
3.2.4 DANIŞMANLIK
3.2.4.0.1 Danışmanlık 2 2 2
4 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
4.0.1 TEZ DANIŞMANLIĞI
4.0.1.1 TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZİ
4.0.1.1.1 Tek danışman 6 6 6
4.0.1.1.2 Asıl danışman 4 4 4
4.0.1.1.3 Eş danışman 2 2 2
4.0.1.2 TAMAMLANMIŞ YÜKSEKLİSANS TEZİ
4.0.1.2.1 Tek danışman 3 3 3
4.0.1.2.2 Asıl danışman 2 2 2
4.0.1.2.3 Eş danışman 1 1 1
4.0.2 DERS YÜKÜ
4.0.2.1 DERS YÜKÜ
4.0.2.1.1 4 derslik normal ders yükü dışında bir sene içinde verilen her kredili ders için 3 3 3
4.0.3 GELİŞTİRME
4.0.3.1 DERS
4.0.3.1.1 Tamamen yeni bir dersin geliştirilmesi 6 6 6
4.0.3.2 DERS VE LABORATUVAR
4.0.3.2.1 Tamamen yeni bir ders ve laboratuvar deneylerinin geliştirilmesi 10 10 10
4.0.3.3 PROGRAM, MERKEZ VEYA LABORATUVAR
4.0.3.3.1 ODTÜ’de lisansüstü, lisans, özel yandal programı, merkez veya laboratuvar geliştirilmesi 5-15 5-15 5-15
4.0.4 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ
4.0.4.1 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ
4.0.4.1.1 Fakültedeki kümülatif sıralamada üst %10 içinde (20 puan) veya bir sonraki %15 içinde (10 puan) olmak 10 veya 20 10 veya 20 10 veya 20
5 ÜYELİK VE ÖDÜLLER
5.1 ULUSLARARASI
5.1.1 ÖDÜLLER
5.1.1.0.1 Sürekli düzenlenen bir yarışmada ilgili alanda kazanılan ödül 10-40 10-40 10-40
5.1.2 ÜYELİK
5.1.2.0.1 Yayın veya değerlendirme kurulu ya da ödül jürisi üyeliği 2-10 2-10 2-10
5.1.3 HAKEMLİK
5.1.3.0.1 Makale, proje hakemliği 0.5 0.5 0.5
5.1.3.0.2 Kitap hakemliği (1.1.3.0.1 türü kitap) 10 10 10
5.1.3.0.3 Kitap hakemliği (1.1.3.0.2 türü kitap) 6 6 6
5.2 ULUSAL
5.2.1 ÖDÜLLER
5.2.1.0.1 Sürekli düzenlenen bir yarışmada ilgili alanda kazanılan ödül 5-20 5-20 5-20
5.2.2 ÜYELİK
5.2.2.0.1 Yayın veya değerlendirme kurulu veya ödül jürisi üyeliği 1-5 1-5 1-5
5.2.3 HAKEMLİK
5.2.3.0.1 Makale, proje hakemliği 0.2 0.2 0.2
5.2.3.0.2 Kitap hakemliği (1.2.3.0.1 türü kitap) 5 5 5
5.2.3.0.3 Kitap hakemliği (1.2.3.0.2 türü kitap) 3 3 3
   
6 DİĞER AKTİVİTELER
6.1 ULUSLARARASI
6.1.1 KÜRATÖRLÜK
6.1.1.0.1 Üniversite onayıyla yapılan uluslararası sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı GD GD 15-20
6.1.2 KONFERANS ORGANİZASYONU
6.1.2.0.1 Konferans düzenleyicisi 15 15 15
6.2 ULUSAL
6.2.1 KÜRATÖRLÜK
6.2.1.0.1 Üniversite onayıyla yapılan ulusal sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı GD GD 6-8
6.2.2 KONFERANS ORGANİZASYONU
6.2.2.0.1 Konferans düzenleyicisi 6 6 6
6.3 SEMİNERLER
6.3.1 SÜREKLİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
6.3.1.0.1 Sürekli eğitim seminerleri (1/15)/saat (1/15)/saat (1/15)/saat

 

GD = Geçerli Değildir

*   SCI-E (A tipi): SCI kapsamındaki dergiler ile “Journal Citation Report (JCR) – Science Edition” listesinde olup SCI’de yer almayan dergilerin, her konu başlığında (category) “5 yıllık etki faktörüne” (5-year impact factor) göre sıralanmasında üst %50 içinde kalan dergileri kapsar. SCI-Expanded (SCI-E) listesindeki geri kalan dergiler ise SCI-E (B tipi) listesini oluşturur. SCI-E (A tipi) ve SCI-E (B tipi) dergi listeleri her yıl, ilgili kuruluş tarafından güncellenen SCI ve SCI-E listeleri ve JCR etki faktörü bilgisi temel alınarak, Rektörlükçe güncellenir ve ilan edilir.

 

 ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI
Katkıda bulunan tek kişi ise: Yukarıdaki tabloda verilen puan (p)
Katkıda bulunan iki kişi ise: 0.8xp
Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: 1.8p/n**
Bir kitapta birden fazla bölüm yazılmışsa: (1+k/c)p***

**     n = katkıda bulunan kişi sayısı (Bu sayı 9’dan fazlaysa, n=9 alınır)

***      c = kitaptaki bölüm sayısı; k = yazar tarafından yazılan bölüm sayısı

 

â ODTÜ doktoralı adaylar için yapılacak FİKK değerlendirmesinde, yurtdışı deneyime ek olarak aşağıdaki kıstaslar da göz önüne alınır:

(1)    İlgili bölümün Fakülte tarafından onaylanmış öğretim elemanı ihtiyaç/temin planında, söz konusu adayın alanı itibarıyla ne kadar öncelikli olduğu;

(2)    İlgili bölümün eleman temini için yürüttüğü çalışmalar ve eleman temininde karşılaştığı zorluk;

(3)    İlgili bölümdeki mevcut ODTÜ doktoralı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi oranı;

(4)    Son dönem (örneğin, 3 yıl) içinde ilgili bölümde işe başlayan ODTÜ doktoralı öğretim elemanı sayısı/oranı;

(5)   Adayın, nitelikleri itibarıyla üstün durumu.