Orsçelik Balkan Yapay Zeka Proje Yarışması

Yapay Zeka
Yapay Zeka Proje Yarışması

Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktası olan “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü”, “Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi”, “Temiz Su ve Hijyen”, “Anne ve Çocuk Sağlığı”, “Temel Eğitim ve Okuryazarlık”, “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma” ve “Çevrenin Desteklenmesi” konularında ve yapay zekâ kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini hedeflediğimiz bu yarışma, yıllar içerisinde yapay zekâ alanında farklı odak noktalarını veya temaları ele alarak gelenekselleşecek bir proje halini alacaktır.

Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde oturma ve/veya çalışma izni olan yabancı ülke vatandaşları katılabilmektedir. Katılım
koşulları arasında yaş, meslek, eğitim vb. gibi herhangi başka bir sınırlama söz konusu değildir.

Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olan şirketler
katılabilmektedir. Tüzel kişilerin yarışmaya sunacakları projenin daha önce hiçbir şekilde
kullanılmamış ve proje ile ticari veya maddi bir kazanım sağlanmamış olması gerekmektedir.

Adaylar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi oluşturacakları bir takım ile de katılabilirler.

Nasıl Öneriler Sunulabilir?
Yarışma, Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktası ile ilgili en az bir soruna odaklanan,
Yapay zekâ kullanılarak yenilikçi ve teknoloji tabanlı çözümler getiren,
Yarı final aşamasında, projesini en az prototip seviyesinde sunabilecek, başvurular kabul edilecektir.

Başvuruların Kabul Edilmesi: 01.09.2021 – 30.09.2021 saat 17:00’a kadar.

Ödüller
Kazanan katılımcılar final sunumunun akabinde yapılacak ödül töreninde duyurulacaktır. Kazanan
projelere sunulacak para ödülleri aşağıdaki gibi olacaktır.

• Birinci : 15.000 TL
• İkinci : 10.000 TL
• Üçüncü : 5.000 TL

Kazanan katılımcılara ödülleri invest.fonbulucu.com üzerinden yapılacak olan Yatırım Turu/
kampanyası üzerinden verilecektir. Böylelikle katılımcıların kitle fonlama süreçleri hakkında
deneyimlerinin olması, projelerinin daha büyük kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. Kazanan
katılımcılara verilecek ödüllerin kampanyalarında kullanılması ile daha fazla finansmana erişmeleri
sağlanacaktır. Bu aşamada paya dayalı kitle fonlama kampanyalarının tamamlanması ile girişimlerin
ticarileştirme sürecine fonbulucu.com gerekli desteği verecektir.

Yarışma Başvuru: yapayzekayarismasi.com