Örnek Üzerinden 13 ile Bölünebilme Kuralı

Bir sayının 13 ile bölünebilmesi için, o sayının son iki rakamının 13’e bölümünden kalanın sıfır olması gerekir. Yani, bir sayıyı 13 ile bölmek için, önce sayının son iki rakamını alın ve bu sayıyı 13 ile bölün. Eğer bu bölümünden kalan sıfır ise, o zaman sayı da 13 ile tam bölünebilir.

Örneğin, 1563 sayısını 13 ile bölmek istediğimizi varsayalım. 1563 sayısının son iki rakamı 63’dür. Bu durumda, 63 sayısını 13 ile bölersek, 13 x 4 = 52 ve kalan 11’dir. Kalan sıfır olmadığından, 1563 sayısı 13 ile bölünemez.

Başka bir örnek olarak, 21854 sayısını 13 ile bölmek istediğimizi varsayalım. 21854 sayısının son iki rakamı 54’tür. Bu durumda, 54 sayısını 13 ile bölersek, 13 x 4 = 52 ve kalan 2’dir. Kalan sıfır olmadığından, 21854 sayısı 13 ile bölünemez.