ÖRNEK PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

BİREYSEL PROJE DEĞERLENDİRME CETVELİ

  DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEŞKİL EDEN SORULAR DEĞERLENDİRME (5 En iyi)
1 Proje düşünce ve uygulamada bilimseldir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
2 Projede konu toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlamaya yönelik olarak seçilmiştir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
3 Proje ders konularının öğrenimini destekliyor. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
4 Proje yapılandırmacı yaklaşımın ilkelerini destekliyor. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
5 Projenin içeriği öğrenci hedef kitlesine uygundur. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
6 Projede kullanılan çoklu ortam öğeleri (ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim, vb.) amacına uygun nitelikte ve yeterli sayıdadır. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
7 Projenin içeriğinde çoklu ortam öğeleri kullanılmak suretiyle öğrenciler için yeterli düzeyde etkileşim sağlanmaktadır. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
8 Kullanılan çoklu ortam öğeleri, genel tasarım ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır (renk, denge, boyut, vb.). ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
9 Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılıyor. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
10 Proje  ilginç, dikkat çekici açık ve kolay  anlaşılır bir özelliğe sahiptir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
11 Projenin geliştirilmesinde planlama iyi yapılmış ve işlem basamakları iyi ifade edilmiştir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
12 Proje konusu soruna yaklaşım açısından özgün ve yaratıcıdır. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
13 Proje, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılıyor. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
14 Proje uygulanabilir ve amacı gerçekleştirebilir niteliktedir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
15 Proje yeterince açık, net ve kendini ifade edebiliyor. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
16 Projede planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri aşamalı bir şekilde verilmiştir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
17 Proje hem bireysel kullanıma hem de gurup ya da takım çalışmasına uygundur. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
18 Proje  güncel bilişim teknolojisi araçlarını  kullanıyor. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
19 Proje konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçları arasındaki bütünselliği sağlayabilmiştir. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
20 Projede kaynak taraması iyi yapılmıştır. ¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
  TOPLAM  PUAN