ÖRNEK PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

BİREYSEL PROJE DEĞERLENDİRME CETVELİ

 DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEŞKİL EDEN SORULARDEĞERLENDİRME (5 En iyi)
1Proje düşünce ve uygulamada bilimseldir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
2Projede konu toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlamaya yönelik olarak seçilmiştir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
3Proje ders konularının öğrenimini destekliyor.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
4Proje yapılandırmacı yaklaşımın ilkelerini destekliyor.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
5Projenin içeriği öğrenci hedef kitlesine uygundur.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
6Projede kullanılan çoklu ortam öğeleri (ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim, vb.) amacına uygun nitelikte ve yeterli sayıdadır.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
7Projenin içeriğinde çoklu ortam öğeleri kullanılmak suretiyle öğrenciler için yeterli düzeyde etkileşim sağlanmaktadır.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
8Kullanılan çoklu ortam öğeleri, genel tasarım ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır (renk, denge, boyut, vb.).¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
9Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılıyor.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
10Proje  ilginç, dikkat çekici açık ve kolay  anlaşılır bir özelliğe sahiptir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
11Projenin geliştirilmesinde planlama iyi yapılmış ve işlem basamakları iyi ifade edilmiştir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
12Proje konusu soruna yaklaşım açısından özgün ve yaratıcıdır.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
13Proje, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılıyor.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
14Proje uygulanabilir ve amacı gerçekleştirebilir niteliktedir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
15Proje yeterince açık, net ve kendini ifade edebiliyor.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
16Projede planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri aşamalı bir şekilde verilmiştir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
17Proje hem bireysel kullanıma hem de gurup ya da takım çalışmasına uygundur.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
18Proje  güncel bilişim teknolojisi araçlarını  kullanıyor.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
19Proje konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçları arasındaki bütünselliği sağlayabilmiştir.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
20Projede kaynak taraması iyi yapılmıştır.¨¨  2   ¨  3   ¨ 4   ¨ 5
 TOPLAM  PUAN