ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2011

Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “DOĞA” ve “DOĞA’da İNSAN” konulu fotoğraf yarışması ile doğayla iç içe yaşayan, fotoğraf çekmesini seven tüm meslektaşlarımızın gözünden fotoğraf sanatı ile ülkemizin doğal güzelliklerini ve doğa-insan ilişkisini sergilemek bu suretle bilinç yaratarak korumacı anlayışları harekete geçirmek amaçlanmaktadır. Orman Mühendisleri Odası bu fotoğraf yarışması ile meslektaşlarını; mesleklerinin gereği olarak hayatlarının önemli bir kısmını içinde geçirdikleri-geçirecekleri, kurulu dengelerini çok iyi bildikleri doğanın, estetik yönünü ve onun içindeki insanı fotoğraflamaya çağırıyor. 

     Genel içerik itibarı ile yarışma konusu; “DOĞA”, “DOĞA’da İNSAN” olmak üzere iki kategoridedir.

    “Doğa” kategorisinde; genel görüntüler, akmakta olan dereler, şelaleler, bir dağın ulu görüntüsü, yaprak detayı, kuşlar, memeliler, kaya oluşumları, çiçekler, böcekler,  su damlası,  tek ağaçlar, ormanlar, ilkbahar, kış, sonbahar, orman yangını, batmakta olan güneşin sazlıktaki yansıması, sabahın ilk ışıklarının ormandaki siste oluşturduğu çizgiler, erozyon, erozyona direnen bir ağaç ve diğerleri…

     Uluslararası Fotoğraf Federasyonu’na ( FIAP ) göre Doğa Fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içindeki canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları, doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konuları, insan unsuru en az düzeyde olmak şartıyla kabul edilebilir. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Bu sebeple içinde insan ve çevresinin izlerini taşıyan hiçbir fotoğraf doğa fotoğrafı olarak kabul edilemez.

     “Doğa ve İnsan” kategorisinde; her mevsimin kendine has güzellikleri içerisinde doğa ve insan ilişkilerinin, insanla doğanın buluştuğu (ormanda, kırlarda, deniz kenarında yürüyen, dağlara tırmanan, spor yapan, balık tutan, yüzen, dinlenen, fotoğraf çeken, çalışan, yaylacılar, köylüler, kentliler, çobanlar, çiftçiler, kozalak toplayan orman işçileri, yangın söndüren insanlar… gibi  kısaca doğada insanlar) temalar işlenecektir.
      
     2- YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI:

 ·      Yarışmaya, Orman Mühendisleri Odası üyeleri, Orman (Genel) Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği öğrencileri ve mezunları katılabilirler.

·      Orman Mühendisleri Odasına üye olmayan Orman (Genel), Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri mezun olduklarını, bu bölümlerde öğrenimine devam edenlerde öğrenci olduklarını belgelemek zorundadırlar.

·     Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

·    Yarışma dijital kategoride olup, fotoğraflar JPEG formatında kısa kenarı en az 30 cm olacak şekilde, 300 dpi çözünürlükte CD ortamında gönderilecektir. Yarışmaya her kategori için ayrı ayrı en fazla 5’er eserle katılınabilinir.

·     Orijinal fotoğrafların üzerinde renk düzeltmesi, keskinleştirme gibi işlemler kısıtlı olmak kaydı ile yapılabilecektir. Ancak başkalaştırmaya neden olacak ilave ve çıkartmalar yapılamayacaktır.

·    Fotoğrafların ve CD nin işaretlenmesi 1 harf ve 5 rakamdan oluşan rumuz ve her bir fotoğraf sıra numarası ( S76538-1 ) şeklinde fotoğraflara dosya adı olarak verilecek CD üzerine sadece rumuz (S76538 ) yazılacaktır.

·   Yarışmaya gönderilecek olan CD’ler yeterli kalitede olmalıdır. CD’nin açılmaması halinde yarışmacı elenecektir.

·    Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra CD ile birlikte bir zarfa koyarak zarfın üzerine rumuzunu yazarak teslim etmelidir. Orman Mühendisleri Odasına üye olmayan yarışmacılar ilgili bölümlerden mezun oldukları, öğrenimine devam edenlerde öğrenci belgelerini aynı zarfa koyacaklar.

·    CD ve başvuru formunun içinde bulunduğu zarf postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek son teslim tarihine kadar Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezinde olacak şekilde gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.

·    Gönderilen CD ler yarışma sonrası TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

·    Postada/kargoda oluşacak kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Orman Mühendisleri Odası sorumlu değildir.

·     Katılım Formunu imzalayarak, yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

·    Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

· Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.    

   Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş  kısıtlılık  kararı devam eden  katılımcılar bu  yarışmaya  katılamazlar.

       3- ÖDÜLLER: ( Her kategori için ayrı ayrı olmak üzere )

Birinci       :       900 TL
İkinci        :       600 TL
Üçüncü     :       300 TL
Mansiyon  :      200 TL  ( her kategori için üçer adet)
Sergileme :        50 TL ( sergileme sayısını seçici kurul belirler )
       4- SEÇİCİ KURUL

Sami Türkay            (FSK Üyesi, TFSF Bşk. Yrd., Fotoğraf Sanatçısı)

Göker Müftüoğlu     (FSK Kurucu ve Onur Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı)

M. Zeki Güven         (Doğa Foto. Sanatçısı)

Hasan Basri Avcı    (OMO Yön. Kur. Üyesi)

Sevda Ergiz            (OMO Yayın Kur. Üyesi)

TFSF Temsilcisi  :
Necip Evlice            (FSK YK Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı)

 
      5- DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

      Sonuçlar, Seçici Kurulun değerlendirmesinden sonra www.ormuh.org.tr ve www.tfsf.org.tr adresinden duyurulacaktır.

      6- YARIŞMA TAKVİMİ:

 Son Katılım Tarihi                        :            25 Kasım 2011

 Seçici Kurul Değerlendirmesi        :       01-03 Aralık 2011

 Sonuçların Açıklanması                :            05 Aralık 2011