Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu

Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu’nun ilki Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 23-25 Kasım 2011 ) tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. İkincisi Bartın Üniversitesi tarafından 7-9 Nisan 2014 ) tarihlerinde Antalya’da düzenlenen sempozyumun üçüncüsü 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Artvin Çoruh Üniversitesi ev sahipliğinde Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Yeryüzünün yaklaşık %30’unu oluşturan ormanlar, dünya üzerinde var olan canlı ekosistemleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda dünya üzerinde 2 milyardan fazla insan barınma, geçinme, su, yiyecek ve yakacak odun sağlamak amacıyla ormanlardan yararlanmaktadır. Dolayısıyla böceklerin ve hastalıkların ormanlar üzerindeki zararlı etkisi sadece ağaçların kurumasıyla sınırlı değildir. Ağaçların bir alandan uzaklaşmasıyla birlikte ekosistemde meydana gelen değişimler birçok açıdan olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklar çoğu zaman ekosistem elemanlarının sürekliliğini tehdit etmektedir.

Ormanlarımızın planlanması, ağaçların tür ve kompozisyonları, yayılışı ve düzeni, böceklerin ve hastalık etmenlerinin çeşidini ve şiddetini belirlemektedir. Ülkemiz ormanlarını tehdit eden böcek zararları ve hastalıkların boyutlarının ve nedenlerinin tartışılması yanında ormanlardan sürdürülebilir faydalanmanın sağlanmasına katkı sağlayacak çözüm önerilerinin geliştirilmesi sempozyumun temel hedeflerindendir.

Bu hedefler doğrultusunda konu ile ilgili tüm paydaşları 10-12 Mayıs 2018 tarihinde Artvin’de tekrar buluşmaya davet ediyoruz. Önceki sempozyumlarda olduğu gibi ormancılık politikalarına da yön verecek, ormanların sürdürülebilir ve gelecek nesillerin de faydalanacağı doğal kaynaklar olarak yönetilmesine katkı sağlayacak görüş ve önerilerin tartışılmasıyla omuzlarımızda hissetmiş olduğumuz temel sorumluluk bir nebze yerine getirilmiş olacaktır. Üç gün sürecek bu bilgi şöleninde siz değerli bilim insanları, araştırmacılar ve uygulayıcıları Artvin’de misafir etmekten onur duyacağız.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

SEMPOZYUM KONULARI
Ormancılık faaliyetlerinde sorun olan tüm Zararlı Organizmalar ve Hastalık Etmenleri,
Zararlı Organizmalar ve Hastalık Etmenleri ile Savaş,
Savaş Yöntemlerinin Ekonomik ve Ekolojik yönden değerlendirilmesi,
Korunan Alanların Planlanmasında ve Yönetiminde Zararlı ve Hastalıkların Yeri

konularında veya ilgili konularda yapılmış bilimsel nitelikli Orijinal Araştırmalar ve
Önemli Derlemeler Bilim Kurulunun değerlendirmesine alınacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimi Son Tarihi: 1 Ocak 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 9 Şubat 2018
Sempozyum Tarihleri: 10 – 12 Mayıs 2018

https://enfito.artvin.edu.tr/